Skrzydłorzech kaukaski w Szprotawie.

Skrzydłorzech kaukaski, zwany też jesionolistnym, jest drzewem pochodzącym ze wschodniej i zachodniej Azji. Występuje na Kaukazie, w Iranie, północnym Iraku i Turcji. Cechą charakterystyczną gatunku są bardzo długie (do 60 cm) liście, blaszkowate, nieparzystopierzaste, złożone z 15 – 23 listków.

Drugą, niemniej istotną cechą są długie (również do 60 cm !), zwisające owocostany kryjące małe i niekształtne orzeszki.

Wg. C. Pacyniaka (Najstarsze drzewa w Polsce, Warszawa 1992 r.) najstarszy egzemplarz skrzydłorzecha kaukaskiego rośnie w Szprotawie, na skwerze przy ul. T. Kościuszki, będącego częścią Parku Miejskiego.

GPS N 51°33′53.84″ , E 15°32′37.06″

Autor wspomnianej publikacji obliczył w 1984 r. wiek tego drzewa na 209 lat, więc obecnie okaz liczy ich 238.

Obwód pnia wynosi 460 cm (434 cm u C. Pacyniaka), wysokość drzewa 20 metrów. Okaz od 2004 r. jest chroniony jako pomnik przyrody ożywionej.

Mimo sędziwego wieku drzewo jeszcze obficie owocuje (górną granicę życia gatunku określa się na 250 lat).

Na tym samym skwerze rośnie jeszcze kilka, mniej okazałych egzemplarzy skrzydłorzecha. Inne znajdziemy w północnej części szprotawskiego Parku Miejskiego, nad rzeką Szprotawką. Tam też postawiono tabliczkę informacyjną przybliżającą ten w sumie rzadki w Polsce gatunek drzewa parkowego.

Dodaj komentarz