Pomnikowe drzewa w parku w Zebrzydowej.

Choć po pałacu w Zebrzydowej pozostały już tylko skąpe, zarośnięte chaszczami ruiny, to w całkiem niezłym stanie zachowało się przyległe założenie parkowe. Położone jest w centralnej części wsi (GPS N 51°14′15.21″ , E 15°23′54.93″), w pradolinie rzeki Kwisy. Na powierzchni 7,42 ha naturalistycznego parku rośnie kilka pomnikowych drzew oraz wiele innych, ze względu na rozmiary i pokrój kwalifikujące się do ochrony pomnikowej.

Dobrze widoczne z drogi są 2 buki pospolite „Kumotry” odmiany purpurowej.

Wiek buków oszacowano na 200 lat, obwód w pierśnicy 410 i 400 cm.

Kilkadziesiąt metrów obok rośnie okazała, dwupienna sosna wejmutka „Wiesława”.

Obwód głównego pnia 377 cm, drugiego 245 cm. Drzewo oznakowano stosowną tabliczką.

Dąb „Danuty” rośnie przy drodze do zabudowań, w pobliżu starorzecza.

Na wysokości ok. 2 m rozdziela się na dwa pnie, obwód w pierśnicy 578 cm. Wiek oszacowano na 300 lat.

Wymienianego w spisach pomników przyrody zrostu świerka i wiązu nie udało mi się odnaleźć (może ktoś podpowie w której części parku rośnie ?), w zamian ująłem w kadrze inne interesujące drzewa.

Dąb „Onufry”, oznakowany tabliczką choć nie wymieniany w oficjalnych spisach.

Piękna, dwupienna lipa :

Platany przy zabudowaniach folwarcznych :

Dodaj komentarz