Pomniki przyrody w gminie Nowogrodziec.

Tereny gminy miejsko – wiejskiej Nowogrodziec położone są w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie bolesławieckim. Oprócz wielu bardzo interesujących obiektów architektonicznych, gmina może się pochwalić kilkoma zabytkowymi parkami, w których odnajdziemy sędziwe drzewa o statusie pomników przyrody. Dwa z nich były już opisywane na tym blogu, mam tu na myśli założenie pałacowo – parkowe w Gościszowie oraz park podworski w Zebrzydowej.

Niemniej ciekawy jest park przypałacowy (4.8 ha) we wsi Wykroty. Wprawdzie po pałacu i zabudowaniach folwarcznych pozostały już tylko skąpe ruiny, ale warto odwiedzić to miejsce choćby dla zrujnowanej wieży widokowej i ciekawego krzyża pojednania (pokutnego) z rytem włóczni.

W drzewostanie parku wyróżnia się pomnikowy dąb „Rosochaty”, o obwodzie pnia 503 cm.

GPS N 51°13′50.06″ , E 15°16′36.25″

Obok rośnie niezwykle uformowany grab pospolity.

Pojedynczy okaz dębu „Siłacz” rośnie w Nowej Wsi, w pobliżu estakady poprowadzonej nad autostradą.

GPS N 51°16′07.68″ , E 15°24′41.02″

Obwód dębu w pierśnicy wynosi 444 cm, wiek (z tabliczki) 250 lat.

Ważnym pomnikiem przyrody w gminie, jest bluszcz „Kolejarzy” rosnący na budynku wieży ciśnień przy stacji kolejowej w Zebrzydowej. Okaz uważany za najstarszy w Polsce szczegółowo opisałem w artykule Bluszcz Kolejarzy w Zebrzydowej.

Pomnik przyrody nieożywionej w gminie Nowogrodziec reprezentuje wychodnia piaskowca kwarcytowego „Siwy Kamień„. Skałki zlokalizowane w kompleksie leśnym w pobliżu przysiółka Bieniec. leżą chyba jednak (wg. mapy jeleniogórskiego Planu) na terenie gminy Osiecznica.

Edycja 19.04.2021 r. W Nowogrodźcu znajdują się dwa obiekty przyrodnicze chronione w postaci pomników przyrody: pojedynczy okaz dębu szypułkowego o nazwie „Chrobry” oraz dwurzędową aleję lipową.

Nowogrodziec - pomnikowy dąb Chrobry12. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

Dokładny opis miejskich pomników przyrody można odnaleźć w artykule „Pomniki przyrody w Nowogrodźcu„.

Pomnikowe drzewa w parku w Zebrzydowej.

Choć po pałacu w Zebrzydowej pozostały już tylko skąpe, zarośnięte chaszczami ruiny, to w całkiem niezłym stanie zachowało się przyległe założenie parkowe. Położone jest w centralnej części wsi (GPS N 51°14′15.21″ , E 15°23′54.93″), w pradolinie rzeki Kwisy. Na powierzchni 7,42 ha naturalistycznego parku rośnie kilka pomnikowych drzew oraz wiele innych, ze względu na rozmiary i pokrój kwalifikujące się do ochrony pomnikowej.

Dobrze widoczne z drogi są 2 buki pospolite „Kumotry” odmiany purpurowej.

Wiek buków oszacowano na 200 lat, obwód w pierśnicy 410 i 400 cm.

Kilkadziesiąt metrów obok rośnie okazała, dwupienna sosna wejmutka „Wiesława”.

Obwód głównego pnia 377 cm, drugiego 245 cm. Drzewo oznakowano stosowną tabliczką.

Dąb „Danuty” rośnie przy drodze do zabudowań, w pobliżu starorzecza.

Na wysokości ok. 2 m rozdziela się na dwa pnie, obwód w pierśnicy 578 cm. Wiek oszacowano na 300 lat.

Wymienianego w spisach pomników przyrody zrostu świerka i wiązu nie udało mi się odnaleźć (może ktoś podpowie w której części parku rośnie ?), w zamian ująłem w kadrze inne interesujące drzewa.

Dąb „Onufry”, oznakowany tabliczką choć nie wymieniany w oficjalnych spisach.

Piękna, dwupienna lipa :

Platany przy zabudowaniach folwarcznych :