Pomnikowy dąb bezszypułkowy z Klesna (gm. Drezdenko, lubuskie).

Klesno to wieś przylegająca do miasta Drezdenka (siedziba gmina w powiecie strzelecko – drezdeneckim, lubuskie) przez którą przebiega droga wojewódzka nr 160, a kończy się droga nr 156. Zabudowania sioła ciągną się wzdłuż torów kolejowych i prawego (północnego) brzegu Noteci. Na terenie miejscowości znajdują się 4 obiekty przyrody ożywionej o statusie pomnika przyrody. Dwa z nich skrywają się w rozległym kompleksie leśnym sąsiadującym od północy z Klesnem, pozostałe dostępne są wprost z drogi przebiegającej przez wieś, ale zlokalizowane na jej przeciwległych krańcach. Grupę pomnikowych cisów dość łatwo przegapić, ale ciężko nie zauważyć potężnego dębu rosnącego na zachodnim krańcu wsi.

GPS N 52°51′17.8″ , E 15°46′51.3″

pomnikowy dąb z Klesna na poboczu drogi nr 156Klesno - pomnikowy dąb bezszypułkowy

Drzewo rośnie na skarpie, po prawej (północnej) stronie drogi nr 156 w kierunku Starego Kurowa, ok. 60-70 m od znaków drogowych informujących o końcu miejscowości i obszaru zabudowanego.

pomnikowy dąb na skraju wsi KlesnoKlesno - sylwetka pomnikowego dębu

Dąb posiada krótki pień od którego już w w odziomku odchodzi pierwszy średniej wielkości konar, kolejne rozgałęziają się na wysokości powyżej trzech metrów.

Klesno - pień pomnikowego dębu

Korona pomnikowego okazu prawidłowo uformowana, symetryczna, z niewielkim posuszem.

Klesno - pomnikowy dąb rosnący na zboczuKlesno - pień dębu widziany z górnej części zbocza

Obwód pnia wg rejestru GDOŚ wynosi 559 cm, wysokość dębu 30 metrów, szacowany wiek ok. 300 – 350 lat.

pień pomnikowego dębu z Klesna

Zarówno w rejestrze GDOŚ, jak i RDOŚ pomnikowy okaz z Klesna figuruje jako dąb bezszypułkowy, na tablicy przybitej do pnia też odczytamy taką informację – jednak kształt liści charakterystyczny jest dla dębu szypułkowego. Być może w przyszłości autor tego artykułu będzie miał szanse przejeżdżać ponowne tą trasą jesienią – widok owoców rozwieje wątpliwości.

Klesno - tabliczki na pomnikowym dębie

Opisany wyżej egzemplarz dębu z Klesna posiada ochronę pomnikową na mocy Uchwały nr XXXVII/320/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Pomnikowy dąb z Kosina (gm. Drezdenko, lubuskie).

Niewielka wieś Kosin – położona przy drodze nr 174 z Drezdenka do Krzyża Wielkopolskiego – jeszcze kilkanaście lat temu słynęła z fascynującego miasteczka westernowego. Można było tu odwiedzić biuro szeryfa, bank, saloon i inne budynki charakterystyczne dla Dzikiego Zachodu; prężnie działał też Ośrodek Turystyki i Rekreacji Jeździeckiej. W 2014 roku inwestycja zbankrutowała a pozostawiony bez opieki obiekt został zdewastowany i popada w coraz większą ruinę.

budynki w opuszczonym miasteczku westernowym w KosinieKosin - opuszczone miasteczko westernowe

Nikogo nie namawiam by wchodził na prywatny teren (a już kategorycznie odradzam zapuszczanie do walących się budynków), jednak na terenie dawnego miasteczka westernowego znajduje się perełka dendrologiczna dla której warto popełnić grzech. Mowa tu o wspaniałym okazie dębu którego rozłożysta korona widoczna jest z daleka, ale by zobaczyć masywny pień należy podejść pod samo drzewo.

Kosin - korona pomnikowego dębu

Drzewo rośnie obok białego, w miarę dobrze zachowanego budynku dworku, po jego prawej stronie.

GPS N 52°50′38.2″ , E 15°54′03.8″

Kosin - budynek w opuszczonym miasteczku westernowymKosin - sylwetka pomnikowego dębu

Dąb posiada status pomnika przyrody nadany mu mocą Uchwały nr XXXVII/320/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Kosin - pomnikowy dąbpomnikowy dąb z Kosina

W Uchwale oraz w rejestrach pomników przyrody okaz figuruje jako dąb bezszypułkowy, jednak wygląd owoców oraz kształt liści nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z dębem szypułkowym.

dąb w opuszczonym miasteczku westernowym w Kosinie

Pomnikowy egzemplarz z Kosina posiada zdrowy walcowaty, pień rozgałęziający się na wysokości ok. 5 metrów. W koronie można zauważyć niewielki posusz, a ogólny stan zdrowotny drzewa można uznać za bardzo dobry.

Kosin - pień pomnikowego dębupień pomnikowego dębu z Kosina

Pomiar obwodu na wysokości 130 cm dokonany pod koniec maja 2023 r. dał wynik 679 cm, wysokość okazu to imponujące 40 metrów, szacunkowy wiek – 350 do 400 lat.

pomiar obwodu pomnikowego dębu z Kosina

pomiar obwodu pomnikowego dębu

Egzemplarz dębu z Kosina jest najgrubszym drzewem w gminie Drezdenko posiadającym status pomnika przyrody.