Pomnikowe drzewa w Polanicy-Zdroju (pow. kłodzki, dolnośląskie).

Polanica- Zdrój to miasto w powiecie kłodzkim położone w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, pomiędzy Górami Stołowymi, Górami Bystrzyckimi a Kotliną Kłodzką. Centrum miejscowości zajmują budynki sanatoryjne z rozległym Parkiem Zdrojowym, w którym ochroną pomnikową objęto 13 drzew i skupisko różaneczników (5 żywotników olbrzymich, 3 topole czarne, klon jawor, jesion wyniosły, modrzew europejski, choina kanadyjska i cyprysik groszkowy). Pozostałe pomnikowe drzewa w Polanicy-Zdroju w ilości 16 szt. to w przeważającej części żywotniki olbrzymie (10 szt.), ponadto pojedyncze okazy lipy drobnolistnej, klona jawora, dębu szypułkowego, topoli białej, świerka pospolitego i jałowca pospolitego.

Grupa siedmiu pomnikowych żywotników olbrzymich zlokalizowana jest przy al. 1000-lecia, niedaleko skrzyżowania z ul. Jana Pawła II.

pomnikowe żywotniki z Polanicy-Zdrojupomnikowe żywotniki rosnące przy al. 1000-lecia w Polanicy-Zdrojupomnikowe żywotniki olbrzymie rosnące przy al. 1000-lecia w Polanicy-Zdrojujeden z grupy siedmiu pomnikowych żywotników z Polanicy-Zdroju

Drzewa mierzą w obwodzie 110, 75+78+103+168, 241, 205+86+125, 146+81+40, 211+148, 160+114 cm, wysokość okazów 13 – 24 metrów.

pomnikowe żywotniki z al. 1000-leci w Polanicy-Zdrojuszpaler pomnikowych żywotników w Polanicy-Zdrojupnie pomnikowych żywotników z al. 1000-leci w Polanicy-Zdrojupnie pomnikowych żywotników przy al. 1000-lecia w Polanicy-Zdrojupnie pomnikowych żywotników olbrzymich z al. 1000-lecia w Polanicy-Zdrojupień pomnikowego żywotnika z al. 1000-lecia w Polanicy-Zdrojupień pomnikowego żywotnika z al. 1000-lecia z Polanicy-Zdrojunajchudszy z grupy pomnikowych żywotników w Polanicy-Zdroju

Pomnikowy żywotnik olbrzymi o obwodzie 236 cm i wysokości 25 metrów rośnie na terenie posesji przy ul. Matuszewskiego nr 6.

Polanica- Zdrój - pomnikowy żywotnik rosnący przy ul. Matuszewskiego 6Polanica- Zdrój - pień pomnikowego żywotnika rosnącego przy ul. Matuszewskiego 6

Kolejny pomnikowy okaz żywotnika olbrzymiego znajduje się na pasie zieleni przyulicznej, obok posesji przy ul. Fabryczna 12.

pomnikowy żywotnik przy ul. Fabrycznej 12 w Polanicy-Zdrojupomnikowy żywotnik olbrzymi przy ul. Fabrycznej 12 w Polanicy-Zdroju

Żywotnik posiada w części odziomkowej regularny pień mierzący w obwodzie 173 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

pień pomnikowego żywotnika przy ul. Fabrycznej 12

Ostatni z polanickich żywotników o statusie pomnika przyrody znajduje się przy ogrodzeniu posesji przy ul. Warszawskiej 2, naprzeciwko Komisariatu Policji. Drzewo mierzy w obwodzie 214 cm, wysokość okazu 23 metry.

pomnikowy żywotnik olbrzymi przy ul. Warszawskiej 2 w Polanicy-Zdrojupomnikowy żywotnik przy ul. Warszawskiej 2 w Polanicy-Zdrojupień pomnikowego żywotnika przy ul. Warszawskiej 2

W pobliżu, na skwerze pomiędzy ulicami Warszawską a Harcerską, rośnie pomnikowy okaz topoli białej o obwodzie 358 cm i wysokości 25 metrów.

Polanica- Zdrój - korona pomnikowej topoli białejPolanica- Zdrój - pomnikowa topola białaPolanica- Zdrój - pień pomnikowej topoli białej

Jedyna pomnikowa lipa drobnolistna w opisywanym mieście rośnie na terenie leśnym, zlokalizowanym po wschodniej stronie ul. Kłodzkiej, ok. 110 m na południowy – wschód od stacji paliw Orlen.

pomnikowa lipa z Polanicy-Zdroju

Lipa charakteryzuje się oryginalnym pokrojem, z grubszego pnia (537 cm w obwodzie) dość nisko odchodzi ogromny konar; drugi pień (264 cm) jest mocno odchylony od pionu, z niemal poziomą gałęzią wiszącą nad ścieżką.

Polanica-Zdrój - pomnikowa lipa o nietypowym pokrojuPolanica-Zdrój - pień pomnikowej lipy

W niewielkiej odległości od lipy, tuż przy budynku przy ul. Jaśminowa 2, rośnie dąb szypułkowy otoczony ochroną pomnikową. Drzewo mierzy w obwodzie 350 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

pomnikowy dąb przy ul. Jaśminowej 2 w Polanicy-Zdrojupomnikowy dąb szypułkowy przy ul. Jaśminowej 2 w Polanicy-ZdrojuPolanica-Zdrój - pień pomnikowego dębu

Jeden z dwóch dolnośląskich jałowców pospolitych o statusie pomnika przyrody rośnie na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju, przy murowanym ogrodzeniu, na lewo od wejścia.

cmentarz w Polanicy- Zdroju - pomnikowy jałowiec od strony ulicypomnikowy jałowiec na cmentarzu w Polanicy-Zdrojucmentarz w Polanicy- Zdroju - pomnikowy jałowiecZ  głównego pnia o obwodzie 110 cm odchodzą trzy konary, ale jeden jest obłamany.Polanica-Zdrój - pień pomnikowego jałowca

Na skwerze u zbiegu ulic Piastowskiej i Cichej znajduje się charakterystyczna grupa czterech świerków pospolitych. Jeden z nich (o obwodzie 286 cm) został objęty ochroną pomnikową.

Polanica- Zdrój - grupa świerków z pomnikowym okazemPolanica- Zdrój - grupa świerków pospolitych z pomnikowym okazemPolanica- Zdrój - pień pomnikowego świerka

W północnej części miasta, po prawej stronie ul. Mickiewicza, ok. 50 m od skrzyżowania z ul. Zdrojową, rośnie pomnikowy klon jawor. Drzewo charakteryzuje się krótkim pniem o obwodzie 496 cm i szeroką, silnie rozgałęzioną koroną.

pomnikowy jawor przy ul. Mickiewicza w Polanicy-Zdroju latempomnikowy jawor przy ul. Mickiewicza w Polanicy-Zdrojuul. Mickiewicza w Polanicy-Zdroju - pień pomnikowego jawora

Park Zdrojowy w Polanicy – Zdroju (pow. kłodzki, dolnośląskie).

Polanica – Zdrój, tak jak każde liczące się miasto uzdrowiskowe, posiada rozległe tereny zielone. Położony w centrum miasta Park Zdrojowy znajduje się w sąsiedztwie najstarszych budynków sanatoryjnych, kształtuje właściwy mikroklimat kurortu oraz służy mieszkańcom, kuracjuszom i turystom jako miejsce spacerów, odpoczynku i relaksu. Został utworzony w 1906 r. i ze względu na unikalny charakter kompozycyjny oraz wartości przyrodnicze został wpisany w 1991 r. do rejestru zabytków. Założenie parkowe o powierzchni ponad 13 ha podzielone jest na Park Centralny, Park Szachowy, Park Józefa oraz opisany w poprzednim artykule Park Różaneczników. W drzewostanie parku wyróżnia się wiele gatunków egzotycznych, część z nich otoczono ochroną pomnikową (łącznie rośnie tu 13 pomnikowych okazów i skupina pomnikowych różaneczników).

Zwiedzanie Parku Zdrojowego w poszukiwaniu pomnikowych drzew rozpoczniemy od narożnika Parku Józefa (skrzyżowanie ulic Zdrojowej i Matuszewskiego), tu przywita nas figura doktora Józefa Matuszewskiego.

figura Józefa Matuszewskiego na skraju parku Spacerując równoległą alejką do ul. Matuszewskiego mijamy dwa drzewa (choinę i cyprysik) oznaczone tabliczką, ale nie będące pomnikami przyrody; na trawniku w głębi parku kolejne rzeźby. Dochodzimy do skrzyżowania ulic Matuszewskiego i Konopnickiej, alejki w prawo doprowadzą nas do opisanej w poprzednim artykule pomnikowej skupiny różaneczników, my zaś w lewo na tyły sanatorium „Wielka Pieniawa”, tam na skwerku rośnie pomnikowy klon jawor.

pomnikowy jawor na tyłach sanatorium Wielka Pieniawa Drzewo mierzy w obwodzie 317 cm, wysokość klonu 24 metry.

pień pomnikowego jawora na tle sanatorium Wielka Pieniawapień pomnikowego jawora z Polanicy-Zdroju

Przy bocznym wejściu do Zakładu Przyrodoleczniczego znajduje się grupa 3 pomnikowych żywotników olbrzymich o obwodach 220, 191, 238 cm; wysokość drzew 19, 25, 23 metry.

grupa pomnikowych żywotników przy ścianie sanatorium

grupa trzech pomnikowych żywotników w Polanicy-Zdrojupnie pomnikowych żywotników w Parku Centralnym w Polanicy-Zdrojupnie trzech pomnikowych żywotników rosnących przy ścianie sanatorium

Pomnikowy żywotnik olbrzymi o obwodzie 297 cm rośnie przy Kolorowej Fontannie.

fontanna w Parku Centralnym w Polanicy-Zdroju

fontanna w Parku Centralnym w Polanicy-Zdroju

pień pomnikowego żywotnika rosnącego przy fontannie

Jeszcze jeden żywotnik olbrzymi o statusie pomnika przyrody znajduje się niedaleko fontanny – ruchomej kuli. Okaz mierzy w obwodzie 245 cm, wysokość drzewa 28 metrów.

pomnikowy żywotnik w Parku ZdrojowymPark Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowego żywotnika

Po przeciwnej stronie głównej alei (ul. Matuszewskiego) rosną obok siebie dwa pomnikowe egzemplarze: choina kanadyjska i modrzew europejski.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowy modrzew i choina kanadyjska

Choina kanadyjska mierzy w obwodzie 216 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowa choina kanadyjska

Park Zdrojowy w Polanicy - pomnikowa choina kanadyjska

Park Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowej choiny kanadyjskiej

Pomnikowy modrzew posiada pień o obwodzie 287 cm, wysokość okazu 35 metrów.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowy modrzewPark Zdrojowy w Polanicy - pomnikowy modrzew

Park Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowego modrzewia

W pobliżu modrzewia biegnie promenada prowadząca do uroczej altany ze źródłem Wielkiej Pieniawy.

aleja w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju

Z tego miejsca możemy dojść na skraj Parku Różaneczników, tam przy Fontannie Lwa rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 353 cm.

Park Różaneczników w Polanicy - pomnikowy jesion wyniosłyPark Różaneczników w Polanicy - pień pomnikowego jesionu

Wracamy w okolice Kolorowej Fontanny i po przekroczeniu ul. Parkowej znajdziemy się w Parku Szachowym.

dolna część Parku Szachowego w Polanicy-Zdroju

Park Szachowy w Polanicy-Zdroju

Dwie ogromne topole czarne – pomniki przyrody – rosną po obu stronach fontanny.

Park Szachowy - pomnikowe topole latem

Park Szachowy - pomnikowe topole wiosnąPark Szachowy - pnie pomnikowych topól

Grubszy okaz o obwodzie 572 cm rośnie po południowej stronie wodotrysku.

Park Szachowy w Polanicy - pomnikowa topola rosnąca na południe od fontannyPark Szachowy - pomiar obwodu pomnikowej topoli

Drugi okaz mierzy w obwodzie 555 cm, wysokość obu topól ok. 35 metrów.

Park Szachowy w Polanicy - pomnikowa topola rosnąca na północ od fontanny

Park Szachowy w Polanicy - pień pomnikowej topoli

Jedna z topól czarnych (choć tabliczkami oznakowane są obydwie) rosnących przy schodach, pomiędzy topolą o obw. 572 cm a ul. Kryniczną jest chroniona jako pomnik przyrody.

para pomnikowych topól rosnących obok fontannypara pomnikowych topól w polanickim parku

Górna część Parku Szachowego ma charakter otwarty, z nasadzeniami alejowymi po obu bokach. Granicę Parku wyznacza plac zabaw i biegnąca nieco wyżej ul. Jana Pawła II z płatnym parkingiem. 

górna część Parku Szachowego w Polanicy-Zdroju

Poniżej zbiegu ulic Jana Pawła II i Alei 1000-lecia znajduje się grupa 7 pomnikowych żywotników olbrzymich, więcej o nich oraz o pozostałych drzewach Polanicy – Zdroju w następnym artykule.