Park Miejski przy pl. Kościuszki w Lesznie.

Historia parku przy pl. Kościuszki w Lesznie (wielkopolskie) sięga XVII w., ogród w stylu włoskim przylegał wtedy do renesansowego pałacu należącego do rodu Leszczyńskich. Po pożarze w 1656 pałac został odbudowany, w w 1707 r. ponownie spłonął. Budowlę gruntownie przebudowano do obecnej postaci w latach 1750-1760, w stylu barokowym, na planie wydłużonego prostokąta. Aktualnie znajdują się w nim siedziby urzędów administracji publicznej.

Pałac Sułkowskich w Lesznie

Na przestrzeni lat (wraz ze zmieniającą się modą) park ulegał różnym przekształceniom. Obecnie posiada charakter niewielkiego parku krajobrazowego o powierzchni ok. 1.5 ha, ze stawem i asfaltowymi alejkami.

Park Miejski w Lesznie, na drugim planie Pałac SułkowskichPark Miejski w Lesznie, w tle Pałac Sułkowskichstaw w Parku Miejskim w LeszniePark Miejski w Lesznie

Drzewostan parku od 1998 r. w całości jest chroniony jako grupowy pomnik przyrody. Składa się ze 117 szt. drzew, reprezentujących 26 gatunków, zarówno tych krajowych jak i rzadkich egzotycznych taksonów. W narożnikach parku rosną okazałe platany klonolistne o obwodach 270 – 400 cm.

grupa platanów rosnący przy Placu Kościuszki w LeszniePark Miejski w Lesznie - grupa okazałych platanówgrupa platanów w narożniku Parku Miejskiego w LeszniePark Miejski w Lesznie - okazałe platanyPark Miejski w Lesznie - platan klonolistnysamotny platan w narożniku Parku Miejskiego w LeszniePark Miejski w Lesznie - pień okazałego platana

W wewnętrznej części parku kolejne ciekawe drzewa, część z nich osiągnęła już okazałe rozmiary – inne jeszcze młode, są nie mniej interesujące ze względu na rzadkość występowania. Na niektórych drzewach wiszą tabliczki z nazwa gatunkową.

Park Miejski w Lesznie fotografowany latem

Dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm, rosnący blisko pałacu, należy (obok platanów) do najgrubszych okazów w drzewostanie parkowym.

Park Miejski w Lesznie - okazały dąb szypułkowyPark Miejski w Lesznie - pień okazałego dębu

Rosnący obok miłorząb dwuklapowy opisywany jest jako jedyny egzemplarz tego gatunku w Lesznie.

Park Miejski w Lesznie - miłorząb dwuklapowy i dąb szypułkowyPark Miejski w Lesznie - miłorząb dwuklapowyPark Miejski w Lesznie - pień miłorzębu

Z kilkunastu okazów klonów najciekawszy jest klon jawor w odmianie purpurowej.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie Pendula i klon w odmianie purpurowej

Widoczne po prawej stronie zdjęcia powyżej drzewo to buk pospolity w odmianie Pendula.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie Pendula

Bliżej pałacu, obok dębu, rośnie buk pospolity w odmianie purpurowej.

Park Miejski w Lesznie - buk w odmianie purpurowejPark Miejski w Lesznie - pień okazałego buka

Na trawniku rośnie niewielki jeszcze okaz rzadko spotykanego ambrowca amerykańskiego, zwanego też balsamicznym. Jego liście intensywnie przebarwiają się jesienią.

Park Miejski w Lesznie - ambrowiec amerykański latemPark Miejski w Lesznie - ambrowiec amerykański wczesną wiosnąowoce i liście ambrowca amerykańskiego

Glediczję (iglicznię) trójcierniową łatwo rozpoznać po charakterystycznych owocach w kształcie długich, poskręcanych strąków.

Park Miejski w Lesznie - iglicznia trójcierniowa wczesną wiosnąPark Miejski w Lesznie - iglicznia trójcierniowa latemwiszące na drzewie owoce igliczni trójcierniowejowoc igliczni trójcierniowej

Tuż za iglicznią rośnie cypryśnik błotny. To gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, porastający głównie błotniste tereny Florydy. W założeniach parkowych zwykle sadzony jest blisko wody lub na terenie podmokłym, wykształca wtedy charakterystyczne korzenie oddechowe – pneumatofory. Tutaj rośnie na suchym stanowisku i pneumatoforów nie zaobserwujemy. W Wikipedii szczególną właściwość tego gatunku przypisano błędnie miłorzębowi dwuklapowemu.

Park Miejski w Lesznie - cypryśnik błotnyPark Miejski w Lesznie - pień cypryśnika błotnego

Do tej samej rodziny cyprysowatych należy metasekwoja chińska. Podobnie jak wspomniany wcześniej miłorząb dwuklapowy nazywana jest żywą skamieniałością.

Park Miejski w Lesznie - metasekwoja chińskaPark Miejski w Lesznie - metasekwoja chińska wczesną wiosnąPark Miejski w Lesznie - pień metasekwoi chińskiej

Warte uwagi są również okazałe kasztanowce.

Park Miejski w Lesznie - okazały kasztanowiec

Z gatunków rodzimych wyróżnia się strzelisty jesion wyniosły.

Park Miejski w Lesznie - jesion wyniosły

Długowieczny cisy pospolite występują tu w formie krzewiastej.

Park Miejski w Lesznie - skupisko cisa pospolitego

Przy alejkach parkowych ustawiono pomniki upamiętniające Powstańców Wielkopolskich oraz poległych w czasie wojny harcerzy.

Park Miejski w Lesznie - pomnik poświęcony Powstańcom WielkopolskimPark Miejski w Lesznie - pomnik poświęcony harcerzom

Pomnikowy głaz k. wsi Jezierzyce (gm. Śmigiel, wielkopolskie)

W epoce lodowej (plejstocenie) ponad 90% powierzchni obecnej Polski pokrył lądolód skandynawski. Lodowiec, oprócz wody w stanie stałym, transportował ogromne ilości materiału skalnego różnych frakcji: od drobnego piasku i żwiru, poprzez różnych wielkości kamieni, do ogromnych głazów. Po ustąpieniu (wytopieniu) lodu przywleczony materiał został zdeponowany najczęściej w postaci tzw. gliny zwałowej. Kamienie i większe głazy (eratyki) zbierane przez rolników z pól uprawnych to przeważnie fragmenty skał, których pierwotna lokalizacja to odległa o setki kilometrów Skandynawia. Czasami się zdarza, że zalegający na gruntach ornych głaz narzutowy jest zbyt masywny by usunąć go z pola i zalega na nim, przeszkadzając w pracach rolnych. Taka sytuacja ma miejsce w Jezierzycach, niewielkiej wsi położonej na wschodnim krańcu gminy Śmigiel (powiat kościański, wielkopolskie), nad jeziorem Jezierzyckim. Ogromny eratyk leży na polu, ok. 440 m na południowy – zachód od ostatnich zabudowań wsi.

GPS  N 51°58’30.3″ , E 16°42’04.8″

pomnikowy głaz leżący na polu we wsi JezierzyceJezierzyce - pomnikowy głazautor artykułu przed pomnikowym głazem w Jezierzycachpomnikowy eratyk k. wsi Jezierzyce

Głaz z Jezierzyc nazywany Diabelskim Kamieniem mierzy w obwodzie 13 metrów, wysokość ok.1,5 metra.

Jezierzyce w gminie Śmigiel - pomnikowy eratykJezierzyce - pomnikowy eratykJezierzyce w gminie Śmigiel - pomnikowy głaz
autor artykułu przed pomnikowym eratykiem w Jezierzycach

Opisywany narzutniak jest od 1998 r. chroniony jako pomnik przyrody nieożywionej. Poszukiwanie głazu należy zaplanować na okres poza wegetacją uprawianych roślin.

pomnikowy głaz k. wsi JezierzyceJezierzyce - zbliżenie pomnikowego głazu

Materiał budujący eratyk to gruboziarnisty granit skandynawski.

zbliżenie powierzchni pomnikowego głazu