Pomniki przyrody w gminie Polkowice (dolnośląskie).

Edytowano 04.04.2021 r. Gmina miejsko – wiejska Polkowice położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie polkowickim. W zasadzie cały teren gminy znajduje się w zasięgu eksploatacji rud miedzi, wydobywanych i przerabianych przez KGHM Polska Miedź S.A. W krajobrazie gminy wyróżnia się silnie uprzemysłowione centrum – miasto Polkowice, otoczone mozaiką lasów (40% pow. gminy) i pól uprawnych (43% pow. gminy). Na terenie gminy istnieją zaledwie 3 pomniki przyrody ożywionej: pojedynczy okaz dębu szypułkowego, podwójna aleja dębowa o długości 795 m, obejmująca 346 egzemplarzy (w tym 345 dębów szypułkowych oraz 1 dąb czerwony) oraz grupowy pomnik przyrody o nazwie „Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz”, obejmujący dwie remizy śródpolne z 19 okazami dębów. To nietypowa sytuacja w województwie dolnośląskim gdzie 3 pomniki przyrody obejmują ochroną aż 366 drzew.

Wspomniany wyżej pojedynczy okaz pomnikowego dębu rośnie w kompleksie leśnym (oddz. 115 c) położonym na południe od wsi Żelazny Most (ok. 1,5 km od tartaku, boiska).

GPS N 51°27’46.45” , E 16°10’25.44”

Drzewo mierzy w obwodzie 360 cm, wysokość dębu 23 metry, wiek wg danych Nadleśnictwa Lubin 350 lat.

Unikalna, czterorzędowa aleja złożona głównie z dębów szypułkowych, znajduje się w Nowym Dworze – formalnie jest to część dużej wsi Jędrzychów. Do alei prowadzą drogowskazy, ustawione przy głównych skrzyżowaniach we wsi.

Lokalizację alei najlepiej oddaje mapka, będąca fragmentem tablicy usytuowanej na początku i końcu alei.

Początek alei znajduje się na skraju parku otaczającego pałac w Nowym Dworze.

Na ustawionych tablicach bardzo szczegółowo opisano ten pomnik przyrody.

Przedmiotem ochrony jest podwójna, czterorzędowa aleja o długości 795 m, złożona z 345 dębów szypułkowych oraz jednego dębu czerwonego. Obwód drzew mieści się w przedziale 80 – 306 cm, wysokość 17 – 27 m.

Koniec alei styka się z granicą lasu. Tu znajduje się ambona myśliwska oraz tablice informacyjne o treści identycznej jak na początku.

Trzecim pomnikiem przyrody w gminie Polkowice powołanym 27 sierpnia 2019 r. są dwie grupy (12 + 7) okazałych dębów szypułkowych o nazwie „Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz”. W nazwie pomnika przyrody zawiera się jego lokalizacja. 

tablice w pobliżu pomnika przyrodyZadrzewienia śródpolne - grupa drzew nr 1Zadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 2 od wschodu

Dokładny opis oraz więcej zdjęć znajduje się w artykule „Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz„.