Pomnikowe drzewa w Śmiałowicach (gm. Marcinowice, dolnośląskie).

Do organizowanego od 2011 r. przez Klub Gaja plebiscytu na Drzewo Roku zgłaszane są nie tylko najstarsze i najgrubsze okazy, ale również egzemplarze ważne dla lokalnej społeczności, z ciekawym pokrojem i historią. Niewątpliwie bogatą przeszłością może się poszczycić pomnikowa morwa biała ze Śmiałowic (gm. Marcinowice, pow. świdnicki, dolnośląskie), zgłoszona do konkursu na Drzewo Roku 2019. Wprawdzie nie zajęła wysokiego miejsca w rankingu, niemniej została zaprezentowana szerokiemu gronu miłośników drzew. Morwa rośnie w centrum wsi, tuż przy bramie wejściowej na teren przykościelny.

GPS N 50°54′10.5″ , E 16°33′01.1″

Śmiałowice - otoczenie pomnikowej morwy

Śmiałowice - pomnikowa morwa przy kościele

pomnikowa morwa na tle kościoła w ŚmiałowicachŚmiałowice - pomnikowa morwa biała latem

Śmiałowice - pomnikowa morwa zimąŚmiałowice - pomnikowa morwa biała

W opisie morwy w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody możemy wyczytać: „Drzewo zostało sprowadzone do Śmiałowice przez zakon jezuitów w 1688 r., na potrzeby hodowli jedwabników. Do chwili obecnej przetrwał jedyny okaz, który pomimo sędziwego wieku wydaje owoce”. Jedwabniki morwowe (Bombyx mori L.) to larwy z gatunku nocnego motyla, które hoduje się w celu uzyskania jedwabiu. Owady żywią się liśćmi morwy, dlatego też bez tej rośliny hodowla jest niemożliwa.

liście morwy białej

Obwód śmiałowickiej morwy białej wg rejestru RDOŚ wynosi 447 cm, pomiar wykonany przez Pawła Lenarta we wrześniu 2021 r. dał wynik 439 cm. Wysokość drzewa 11 metrów, wiek to ponad 330 lat (jeśli przyjąć, że rzeczywiście została zasadzona w 1668 r.).

Śmiałowice - pomiar obwodu pomnikowej morwy

Śmiałowice - pomnikowa morwa

Opisywana morwa została pomnikiem przyrody na mocy Uchwały nr XLIX/296/18
Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 września 2018 r. Na terenie Dolnego Śląska w rejestrach pomników przyrody figurują zaledwie 3 morwy białe, pozostałe rosną w Uskorzu Małym i w Świdnicy. Pień został oznakowany ogromną, widoczną z daleka tabliczką.

Śmiałowice - pień pomnikowej morwy zimąŚmiałowice - pień pomnikowej morwy białejŚmiałowice - tabliczka na pomnikowej morwie

Stan zdrowotny okazu nie jest zadowalający, pusty w środku pień ulega rozszczepieniu. Katastrofie zapobiega zamontowana przed laty klamra spinająca dwa ogromne konary, która obecnie wrzyna się w tkankę drzewa.

klamra spinająca konary pomnikowej morwy w Śmiałowicachśruba spinająca klamrę na pomnikowej morwie

Gdy już zakończymy podziwianie unikalnego pomnika przyrody warto również przyjrzeć się pobliskiej świątyni. Kościół pw. św. Wawrzyńca został wzniesiony w poł. XIII w., potem był kilkukrotnie przebudowywany z zachowaniem części oryginalnych murów. Zanim wejdziemy na ogrodzony teren przykościelny trzeba zwrócić uwagę na krzyż pojednania (pokutny) i gotyckie sakramentarium z piaskowca, ulokowane na prawo od bramy.

brama kościoła w ŚmiałowicachŚmiałowice - krzyż pojednania i sakramentarium

Na murach kościoła znajduje się bogaty zespół całopostaciowych płyt nagrobnych i epitafiów z XV i XVI w.

płyty nagrobne na kościele w Śmiałowicach

Najcenniejsza płyta pary małżeńskiej Nicolausa von Seidlitz von Fürstenau oraz jego żony Anny von Groecz, zmarłych około 1558 roku, znajduje się wewnątrz świątyni. Została wykonana w stylu późnogotyckim, charakteryzuje się bardzo wysokim reliefem, w niektórych partiach przechodzącym w pełną rzeźbę.

Śmiałowice - płyta nagrobna małżeństwa von Seidlitz Śmiałowice - płyta nagrobna Nicolausa von Seidlitz i Anny von Groecz

Śmiałowice mogą się poszczycić jeszcze jednym pomnikiem przyrody –  jest nim dąb szypułkowy o nazwie Śmiałek. Rośnie w północnej części wsi, pośrodku polany sportowo – rekreacyjnej, w pobliżu przepływającej obok rzeki Bystrzycy.

GPS N 50°54′21.8″ , E 16°32′57.2″

Śmiałowice - pomnikowy dąb Śmiałek zimąŚmiałowice - pomnikowy dąb szypułkowy latemŚmiałowice - pomnikowy dąb szypułkowy zimą

Śmiałowice - pomnikowy dąb latem

Śmiałowice - dąb Śmiałek zimą

Śmiałowice - pomnikowy dąb Śmiałek latem

Śmiałowice - pomnikowy dąb zimą

„Śmiałek” mierzy w obwodzie 599 cm, wysokość dębu 22 metry, ochroną pomnikową objęty od sierpnia 2008 r. Pień okazu oznakowano dużą tabliczką, podobną do tej umieszczonej na morwie.

Śmiałowice - pień pomnikowego dębuŚmiałowice - pomiar obwodu Śmiałkatabliczka na dębie Śmiałek

Pomniki przyrody w Bystrzycy Dolnej (gm. Świdnica, dolnośląskie).

Na Dolnym Śląsku jest wiele miejscowości posiadających w nazwie słowo „Bystrzyca„, zarówno w formie samodzielnej, czy też z przymiotnikiem (np. Bystrzyca Kłodzka, Nowa Bystrzyca, itp.). Równie często to nazwy rzek bądź pomniejszych cieków wodnych (Bystrzyca, Bystrzyca Dusznicka, itp.). W dzisiejszym artykule opiszę pomnikowe drzewa rosnące w Bystrzycy Dolnej – wsi graniczącej z miastem Świdnica – siedzibą władz powiatowych i gminnych (dolnośląskie). W południowej części tego sioła znajduje się pałac z 2 poł. XVI w., przebudowany gruntownie i rozbudowany w 1870 r.

pałac w Bystrzycy Dolnejfasada pałacu w Bystrzycy DolnejBudowlę otacza park krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX w. o powierzchni ok. 5 ha z drzewostanem o przewadze gatunków rodzimych. Na mocy Uchwały nr XLVIII/488/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2021 r. do ochrony pomnikowej powołano kilka drzew rosnących na terenie parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Są łatwe do odnalezienia pomimo braku jakiegokolwiek oznakowania, większość zgrupowana jest pomiędzy drogą a fasadą pałacu. Idąc od strony parkingu poniżej kościoła najpierw natrafimy na grupę dwóch cisów pospolitych o formie krzewiastej, wielopniowej.

GPS N 50°48′2.1″ , E 16°28′18.8″

Bystrzyca Dolna - pomnikowy cis nr 1

Bystrzyca Dolna - pnie pomnikowego cisa nr 1

pnie pomnikowego cisa nr 1 z Bystrzycy Dolnej

Obwód pnia pierwszego cisa na wys. 5 cm wynosi 400 cm. Obwody poszczególnych pni na wysokości 130 cm to: 80, 85, 80, 72, 73, 45, 60 i 90 cm. Obwód pnia drugiego cisa na wys. 5 cm wynosi 275 cm. Obwody poszczególnych przewodników na wysokości 130 cm to: 80,  82, 90 i 74 cm. Wysokość okazów to 10 i 6 metrów.

Bystrzyca Dolna - pomnikowy cis nr 2

Tuż przy drugim cisie znajduje się pomnikowy okaz wiązu szypułkowego o obwodzie 320 cm i wysokości 30 metrów. Drzewo charakteryzuje się sporą wysokością i dobrze wykształconymi, typowymi dla wiązów podporami u nasady pnia.

Bystrzyca Dolna - pomnikowy wiązBystrzyca Dolna - pień pomnikowego wiązu na tle pomnikowych cisówBystrzyca Dolna - pień pomnikowego wiązuKilka metrów obok rośnie kolejny pomnikowy okaz – jesion wyniosły o obwodzie 490 cm i wysokości 18 metrów. U nasady pnia można zaobserwować silnie rozwinięte nabiegi korzeniowe.

Bystrzyca Dolna - pomnikowy jesion i grabBystrzyca Dolna - pomnikowy jesion

Bystrzyca Dolna - pień pomnikowego jesionu wyniosłegoBystrzyca Dolna - pień pomnikowego jesionuW niewielkiej odległości od jesionu, przy ogrodzeniu od strony drogi, zlokalizowany jest pomnikowy grab pospolity. Drzewo jest nieznacznie pochylone w kierunku jezdni, posiada silnie rozbudowaną, parasolowatą koronę o rozpiętości 15 metrów. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi  215 cm, wysokość drzewa 15 metrów.

Bystrzyca Dolna - pomnikowy grab pospolityBystrzyca Dolna - pomnikowy grabBystrzyca Dolna - pień pomnikowego grabuLipa drobnolistna rosnąca przy murowanym ogrodzeniu, we wschodnim narożniku parku posiada status pomnika przyrody od sierpnia 2008 r. Drzewo mierzy w obwodzie 518 cm, wysokość okazu 26 metrów.

Bystrzyca Dolna - pomnikowa lipa drobnolistna

Bystrzyca Dolna - pomnikowa lipaBystrzyca Dolna - pień pomnikowej lipy drobnolistnejBystrzyca Dolna - pień pomnikowej lipyW północnym narożniku parku, przy gruntowej drodze prowadzącej do kościoła, rośnie okazały dąb szypułkowy – kolejne drzewo, które uzyskało status pomnika przyrody w październiku 2021 r.

GPS N 50°48′25.9″ , E 16°28′14.4″

Bystrzyca Dolna - pomnikowy dąb o obwodzie 580 cm Dąb mierzy w obwodzie 580 cm, wysokość drzewa 22 metry. Na wysokości 0,8 m od podstawy do 2,5 m znajduje się ubytek wgłębny w pniu, otwarty z wypróchnieniem, w przeszłości wypalony ogniem.

Bystrzyca Dolna - pień pomnikowego dębu o obwodzie 580 cmBystrzyca Dolna - ubytek w pniu pomnikowego dębu o obwodzie 580 cm

Przy tej samej drodze gruntowej, 80 m na północny – wschód od pomnikowego dębu, rośnie drugi sędziwy egzemplarz objęty ochroną pomnikową. Okaz mierzy w obwodzie 564 cm, wysokość dębu 25 metrów, na pniu wisi stara tabliczka z godłem i napisem „Pomnik Przyrody”.

Bystrzyca Dolna - pomnikowy dąb o obwodzie 564 cmBystrzyca Dolna - pień pomnikowego dębu szypułkowego o obwodzie 564 cmIstnieje duży problem z lokalizacją drugiej pomnikowej lipy o obwodzie 380 cm mającej rosnąć przy stawie, obok zabudowań folwarcznych pałacu. Według mapy GDOŚ w tej lokalizacji znajduje się pomnikowa topola biała o obwodzie 503 cm. Gruba lipa (być może ta pomnikowa – brak oznakowania) rośnie w głębi działki.

Bystrzyca Dolna - topola białaBystrzyca Dolna - prawdopodobnie druga pomnikowa lipa