Pomniki przyrody w Lubaniu.

Temat lubańskich pomników przyrody był już wielokrotnie poruszany na tym blogu. Dzisiejszy artykuł ma za zadanie podsumowanie informacji oraz ukazanie zdjęć pomnikowych egzemplarzy drzew, których nie miałem jeszcze przyjemności opisywać. W Lubaniu status pomnika przyrody posiada ponad 60 okazów, oprócz rodzimych gatunków można tu podziwiać rzadko spotykane egzoty: orzesznik siedmiolistkowy, tulipanowiec amerykański, leszczynę turecką, surmię wielokwiatową, choinę kanadyjską, cyprysik groszkowy i Lawsona… Dbałość o sędziwe drzewa w Lubaniu wyraża się nie tylko poprzez dużą ilość pomników przyrody, ale również we wzorowym ich oznakowaniu. Niemal każde pomnikowe drzewo oprócz typowej tabliczki z godłem i napisem „Pomnik Przyrody”, posiada drugą, z informacją o gatunku, pochodzeniu, obwodzie i wieku pomnikowego okazu oraz jego imieniu (jeśli takie posiada).

tabliczki na pomnikowych drzewach w Lubaniu

Znaczna część lubańskich pomników przyrody zlokalizowana jest na terenie Parku na Kamiennej Górze. Zainteresowanych odsyłam do artykułów: „Park na Kamiennej Górze w Lubaniu” i „Orzesznik siedmiolistkowy w Lubaniu„. W parku tym znajduje się również jedyny w Lubaniu pomnik przyrody nieożywionej – jest nim dawny kamieniołom z pięknie wykształconymi słupami bazaltowymi, więcej w artykule „Kamieniołom bazaltu na Kamiennej Górze w Lubaniu„.

W artykułach o Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu nie uwzględniłem pomnikowego klonu zwyczajnego „Michał”, rosnącego w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego. Okaz mierzy 347 cm w obwodzie, 20 m wysokości, wiek 160 lat.

Na obrzeżu parku, u wylotu ul. Parkowej, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Fryderyk”. Dąb mierzy w obwodzie 389 cm, wysokość drzewa 18 m, wiek 200 lat.

Z Parkiem na Kamiennej Górze sąsiaduje drugie założenie parkowe przy al. Kombatantów, będące dawnym cmentarzem ewangelickim. Pomnikowe drzewa w tej okolicy opisałem w artykule „Pomniki przyrody przy ul. 7 Dywizji i al. Kombatantów w Lubaniu„. Stąd niedaleko już do najstarszej części miasta. Zwiedzając cenne zabytki Lubania, mijamy po drodze kolejne pomnikowe okazy, opisane w artykule „Pomnikowe drzewa w centrum Lubania„.

Statusem pomnika przyrody uhonorowano również kilka okazów stanowiących zieleń cmentarną. Wszystkie opisałem w artykule „Pomniki przyrody na cmentarzu w Lubaniu„.

Niedaleko lubańskiego cmentarza, przy firmie „Contur 2000” (ul.Wrocławska), rośnie pomnikowy kasztanowiec biały „Emil”. Drzewo mierzy w obwodzie 322 cm, wysokość okazu 22 metry, wiek 130 lat.

Na liście lubańskich pomników przyrody figuruje wiele potężnych buków. Najgrubszy jest okaz o imieniu „Trójbuk”, rosnący na terenie przedszkola przy ul. Mickiewicza 1b.

Drzewo mierzy 482 cm w obwodzie, wiek ok. 140 lat.

Szczególnie piękne są pomnikowe okazy buków w odmianie czerwonej (Fagus sylvatica Atropunicea), ale na zdjęciach robionych wczesną wiosną tego nie widać. Pomnikowy egzemplarz takiego buka rośnie przy ul. Kopernika 1, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Drzewo mierzy 321 cm w obwodzie, 21 m wysokości, wiek 130 lat.

Kolejny okaz rośnie przy ul. Bankowej 7. Mierzy w obwodzie 323 cm, wysokość drzewa 22 metry, wiek 140 lat.

Następny okaz można podziwiać przy ul. Przemysłowej 5 (teren z serwisem opon), widoczny dobrze z chodnika ul. Warszawskiej. Buk posiada pień o obwodzie 328 cm, wysokość drzewa 25 metrów, wiek 140 lat.

Wyjątkowo okazale prezentuje się kolejny buk w odmianie Atropunicea, rosnący przy ul. Jeleniogórskiej 11. Obwód drzewa 328 cm, wysokość 26 metrów, wiek 140 lat.

W ogrodzie posesji przy ul. Głównej 43 rośnie buk „Józef” w odmianie purpurowej (Purpurea). Okaz mierzy 380 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 20 m, wiek 160 lat.

Przy ul. Kościuszki 7 rośnie buk w odmianie strzępolistnej (Laciniata). Obwód okazu 234 cm, wysokość 23 metry, wiek 110 lat.

Przejeżdżając przez Lubań mamy okazję zobaczyć pomnikowy okaz jesionu wyniosłego „Adam”. Rośnie on na wysepce przy ul. Lwóweckiej (obok marketu Netto).

Jesion mierzy 404 metry w obwodzie, wiek drzewa 180 lat.

Inny pomnikowego jesion o imieniu „Tytan” odnajdziemy w parku przy ul. Łącznej. Drzewo posiada pień o obwodzie 383 cm, wysokość okazu 26 metrów, wiek 170 lat.

Przy ul. Warszawskiej rośnie pomnikowy klon jawor „Globus”. Okaz mierzy 290 w obwodzie, wysokość 20 metrów, wiek 210 lat.

Na tyłach nieczynnej restauracji przy ul. Jeleniogórskiej rośnie pomnikowy klon jawor o obwodzie 220 cm.

Pomnikowy cis pospolity „Emilian” rośnie na ogrodzie posesji przy ul. Główna 49 (przy niebieskim szlaku, obok kan. Młynówki). Wielopienny okaz mierzy 255 cm przy gruncie, wysokość drzewa 12 metrów.

Grupa sędziwych drzew o statusie pomników przyrody zlokalizowana jest na terenie parku okalającego nieistniejący już pałac przy ul. Bocznej. Wszystkie opisałem w artykule „Pomnikowe drzewa przy ul. Bocznej w Lubaniu„.

Pomniki przyrody przy ul. 7 Dywizji i al. Kombatantów w Lubaniu.

7 Dywizji i al. Kombatantów to dwie ulice w centrum Lubaniu, u zbiegu których stoi Kościół Marii Panny. Jest to najstarsza lubańska świątynia, służąca Parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

Na skwerze przed kościołem rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Greta”.

Lipa mierzy 370 cm w obwodzie, wysokość drzewa 24 metry, wiek 140 lat.

Zlokalizowane w pobliżu założenie parkowe to dawny cmentarz, informuje nas o tym tablica wmurowana przy wejściu do parku.

Na obrzeżu parku, na skarpie od strony ul. 7 Dywizji, rosną dwie pomnikowe lipy drobnolistne.

Ta przy schodach to „Eirene”, jej obwód wynosi 378 cm, wysokość 23 metry, wiek 140 lat.

Druga lipa to „Maja” o obwodzie 319 cm, wysokości 12 metrów i wieku 140 lat.

Wewnątrz parku, przy głównej alei, rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Wojtek”. Okaz mierzy 321 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 26 metrów, wiek 150 lat.

Powyżej, przy bocznej alejce, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Maria II”. Drzewo ma uszkodzony pień o obwodzie 320 cm.

Ciekawy drzewostan posiada niewielkie założenie parkowe otaczające willę z I poł. XIX w. – obecnie mieści się tu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, ul. Kombatantów 2.

Trzy okazy rosnących tu drzew wyróżniono statusem pomnika przyrody. Od strony frontowej widoczny jest wiąz szypułkowy „Waluś” o obwodzie 299 cm, wysokości 26 m i wieku 140 lat.

Z tyłu za budynkiem rośnie pomnikowy klon jawor „Kacper”. Okaz mierzy 325 cm w obwodzie, wysokość 26 metrów, wiek 180 lat.

Trzecim pomnikowym drzewem jest cis pospolity „Bliźniak”, widoczny również od strony ul. Kościuszki.

Okaz mierzy 260 cm w obwodzie i 12 metrów wysokości, wiek drzewa 180 lat.

Wspaniały jest również okaz magnolii o formie drzewiastej (szczególnie w okresie kwitnienia), wartej objęcia ochroną pomnikową.

Pomnikowy cyprysik Lawsona „Jan Paweł II” rośnie na ogrodzie posesji przy al. Kombatantów 6. Drzewo mierzy 208 cm w obwodzie (wysokość 20 m), wiek 170 lat.

Drugie pomnikowe drzewo na tej posesji to choina kanadyjska „Zinta” o obwodzie 283 cm i wysokości 18 m.

Górna część al. Kombatantów w Lubaniu przechodzi przez Park na Kamiennej Górze, opisany został w artykułach „Park na Kamiennej Górze w Lubaniu„,”Kamieniołom bazaltu na Kamiennej Górze w Lubaniu” i „Orzesznik siedmiolistkowy w Lubaniu„.