Pomniki przyrody w Głogowie – cz.2.

Drugą część artykułu o pomnikach przyrody Głogowa (link do części pierwszej tutaj) rozpoczniemy od Parku Nad Strumykiem, rozciągającego się wzdłuż ul. Budowlanych. Pomnikowe drzewa znajdują się na wysokości skrzyżowania z ulicą J. Kossaka, w sąsiedztwie oczka wodnego. Dwa pomnikowe dęby o nazwie „Kacper” i „Maciej” zlokalizowane są bliżej drogi. Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy dąb Kacper zimą Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowe dęby Kacper i Maciej

„Kacper” jest drzewem lekko pochylonym, o złym stanie zdrowotnym. Skąpe ulistnienie, ubytki wgłębne i brak kory w w odziomkowej części pnia świadczą o zamieraniu tego pomnikowego okazu. Obwód pierśnicowy wynosi 408 cm, wysokość dębu 17 m.

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy dąb Kacper latem

Park nad Strumykiem w Głogowie - pień dębu Kacper

„Maciej” cieszy się lepszą kondycją zdrowotną, obwód pnia wynosi 366 cm, wysokość drzewa 24 m.

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowe dęby

Park nad Strumykiem w Głogowie - pień dębu Maciej

Przy mostku przerzuconym nad oczkiem wodnym rośnie pomnikowy platan klonolistny o imieniu „Piotr”.

pomnikowy platan Piotr z Głogowa

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy platan

pomnikowy platan o nazwie Piotr z Głogowa

platan Piotr z Głogowa

Platan mierzy w obwodzie 470 cm, wysokość drzewa 24 metry.

pień platana Piotr z Głogowa

Dwa pomnikowe klony zwyczajne o obwodach 126 i 137 cm rosną przy ul. T. Kościuszki, naprzeciw Pogotowia Ratunkowego.

ul. Kościuszki w Głogowie - pomnikowe klony pospolite

pomnikowe klony rosnące przy ul. Kościuszki w Głogowie

Głogów - pomnikowe klony pospolite

Aby podziwiać kolejne pomnikowe okazy należy się udać na Cmentarz Komunalny przy ul. Świerkowej (dzielnica Brzostów). Przed wejściem na teren nekropolii rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 439 cm i wysokości 30 metrów.

pomnikowy dąb rosnący przed wejściem na cmentarz w Głogowiepomnikowy dąb przed wejściem na cmentarz w Głogowie

pień pomnikowego dębu rosnącego przed wejściem na cmentarz w Głogowie

W głębi cmentarza rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Stanislaus”.

lipa Stanislaus z Głogowa

pomnikowa lipa na cmentarzu w Głogowie

Lipa charakteryzuje się silnie zdeformowanym pniem z licznymi guzami i bliznami. Obwód okazu wynosi 466 cm, wysokość drzewa 13 metrów.

pień pomnikowej lipy Stanislaus

Wierzba biała o statusie pomnika przyrody rośnie na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych przy ul. Folwarcznej.

pomnikowa wierzba rosnąca na ul. Folwarcznej w Głogowieul. Folwarczna w Głogowie - pomnikowa wierzba

Drzewo posiada pień o obwodzie 535 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

ul. Folwarczna w Głogowie - pień pomnikowej wierzbypień pomnikowej wierzby rosnącej przy budynku Technikum w Głogowie

Przepiękny dąb szypułkowy o formie stożkowatej rośnie przy skrzyżowaniu ulic Rudnowskiej i Klonowej. Pomnikowe drzewo jest okazem wielopniowym o obwodach 273, 61, 44, 68, 45, 88 cm; wysokość dębu 20 metrów.

pomnikowy dąb przy ul. Rudnowskiej w Głogowie

ul. Rudnowska w Głogowie - pomnikowy dąb

Ciekawa grupa pomnikowych drzew znajduje się w Parku Paulinów w południowej części miasta. Zainteresowanych odsyłam do artykułu „Park Paulinów w Głogowie.”

Zabytkowy park w Dalkowie (gm. Gaworzyce, dolnośląskie).

Dalków to wieś położona w powiecie polkowickim (gm. Gaworzyce, dolnośląskie), w centralnej części Wzgórz Dalkowskich – pasma wzniesień morenowych, będących częścią większej jednostki – Wału Trzebnickiego. W Dalkowie znajduje się lokalny węzeł szlaków pieszych i rowerowych, korzystając z nich trafimy do niezwykle malowniczych miejsc (Garb Kocich Gór, rezerwat Dalkowskie Jary). W centrum miejscowości znajduje się pałac wzniesiony w 1596 r., który w późniejszym czasie bywał wielokrotnie przebudowywany.

pałac w Dalkowie

Od zachodu do pałacu przylega założenie parkowe o powierzchni ok. 5 ha. Drzewostan parku jest bardzo bogaty pod względem gatunków egzotycznych i może nosić miano małego ogrodu dendrologicznego. Rozpoznawanie poszczególnych taksonów ułatwiają ustawione przy drzewach tablice, ogólnie park jest świetnie przygotowany do prowadzenia w nim zajęć dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i historycznej (https://www.dendrofarma.glogow.pl/). Ochroną pomnikową w dalkowskim parku objęto 7 drzew: cztery buki pospolite, dwa dęby szypułkowe i jeden platan klonolistny. Wszystkie są dobrze wyeksponowane i opisane stylowymi tablicami. 

zabytkowy park w Dalkowiefragment parku w Dalkowie

Zwiedzając park od strony pałacu warto zwrócić uwagę na ciekawie uformowany okaz cisa pospolitego oraz rosnące za nim sędziwe graby pospolite

park w Dalkowie - cis i szpaler grabów

Mijając południowe skrzydło pałacu naszą uwagę z pewnością przykuje (szczególnie latem) grupa 3 pomnikowych buków w odmianie purpurowej ((łac. Fagus sylvatica ’Atropunicea’).

park w Dalkowie - grupa pomnikowych bukówpark w Dalkowie - grupa pomnikowych buków wczesną wiosną

Poszczególne okazy mierzą w obwodzie 240, 380 i 385 cm, wysokość drzew ok. 25 metrów.

park w Dalkowie - pnie pomnikowych bukówpark w Dalkowie - grupa trzech pomnikowych bukówpark w Dalkowie - pień jednego z pomnikowych buków

Bliżej pałacu rośnie pomnikowy okaz platana klonolistnego o obwodzie o obwodzie 440 cm i wysokości 25 metrów. Szacunkowy wiek tego drzewa to ok. 150 lat; wiek podany na tablicy i w rejestrze RDOŚ – 300 lat – jest mocno przesadzony, tak stare platany mają w obwodzie ponad 10 metrów.

park w Dalkowie - pomnikowy platan latempark w Dalkowie - pomnikowy platan wczesną wiosnąpark w Dalkowie - pomnikowy platan klonolistnypark w Dalkowie - pień pomnikowego platana

W głębi parku warto odnaleźć sędziwe egzemplarze drzew egzotycznych: tulipanowca amerykańskiego oraz mocno uszkodzony okaz igliczni (glediczji) trójcierniowej.

park w Dalkowie - tulipanowiec amerykańskipark w Dalkowie - obłamana iglicznia

W centrum parku króluje pomnikowy buk w odmianie czerwonolistnej. Obwód tego okazu wynosi 465 cm, wysokość drzewa 30 m, szacunkowy wiek ok. 200 lat. 

park w Dalkowie - pomnikowy buk w odmianie czerwonolistnejpark w Dalkowie - pomnikowy bukpark w Dalkowie - pomnikowy buk wczesną wiosnąpark w Dalkowie - pień pomnikowego buka

Obok pomnikowego buka rośnie okaz miłorzębu dwuklapowego – gatunek dość często spotykany w parkach, jednak niezwykły pod względem morfologicznym.

park w Dalkowie - miłorząb rosnący obok pomnikowego bukapark w Dalkowie - miłorząb i pomnikowy buk

W zachodniej części parku znajdują się dwa dęby szypułkowe o statusie pomników przyrody. Drzewa mierzą w obwodzie 370 cm, wysokość obu 25 metrów.

park w Dalkowie - pomnikowy dąb Ipark w Dalkowie - pień pomnikowego dębu Ipark w Dalkowie - pomnikowy dąb IIpark w Dalkowie - pień pomnikowego dębu II

Wracając  północnym obrzeżem parku, warto zwrócić uwagę na okazałe jesiony rosnące w okolicach altany. Bliżej zabudowań folwarcznych zlokalizowany jest okaz matasekwoi chińskiej. To bardzo rzadko sadzone gatunek parkowy, razem z miłorzębem dwuklapowym nazywany jest żywą skamieliną.

park w Dalkowie - metasekwoja chińska latempark w Dalkowie - metasekwoja chińskaliście metasekwoi chińskiej

Wracając w okolice pomnikowego platana, będziemy po drodze mijać intensywnie owocujący egzemplarz kasztana jadalnego. 

park w Dalkowie - kasztan jadalny

Na koniec jeszcze dwa gatunki pochodzące z Ameryki Północnej:  strzelista daglezja zielona o wysoko osadzonej koronie i znacznie skromniejszych rozmiarów cyprysik nutkajski.

park w Dalkowie - daglezja zielona i cyprysik nutkajskipark w Dalkowie - cyprysik nutkajski