Pomniki przyrody w Oleśnicy (dolnośląskie).

Oleśnica to duże miasto położone we wschodniej części Dolnego Śląska, siedziba powiatu oleśnickiego. Najcenniejsze zabytki znajdują się w obrębie dobrze zachowanych murów obronnych, do najczęściej odwiedzanych należy Zamek Książąt Oleśnickich z XIII w., od XVII wieku połączony krytym gankiem z Bazyliką świętego Jana Apostoła z XIII w.

Zamek Książąt Oleśnickich

Jeszcze kilka lat temu w Oleśnicy znajdowało się zaledwie 5 pomników przyrody. Pod koniec czerwca 2017 r. zniesiono ochronę pomnikową z dwóch drzew, ale już w sierpniu tego samego roku powołano do życia 5 nowych pomników przyrody. Jednym z nich jest lipa szerokolistna rosnąca w pobliżu bazyliki, na murowanym klombie, przy placu Książąt Śląskich.

pomnikowa lipa rosnąca obok Bazyliki Mniejszej w Oleśnicyplac Książąt Śląskich w Oleśnicy - pomnikowa lipa szerokolistna

Obwód pomnikowej lipy wynosi 469 cm (w rejestrze RDOŚ – 462 cm), wysokość drzewa ok. 18 metrów.

pień pomnikowej lipy rosnącej obok bazyliki w Oleśnicy

Na terenach zielonych poniżej zamku znajdziemy dwa pomnikowe okazy: buka pospolitego w odm. czerwonolistnej o obwodzie 336 cm i wierzbę białą.

Oleśnica - pomnikowy buk i wierzba

Oleśnica - pomnikowy buk

Oleśnica - pień pomnikowego buka

Wierzba biała to okaz trójpienny o obwodzie 754 cm mierzonym tuż nad poziomem gruntu.

Oleśnica - pomnikowa wierzba

pomnikowa wierzba na terenie podzamcza w Oleśnicy

Oleśnica - pnie pomnikowej wierzby

Paweł Lenart przy pomnikowej wierzbie z Oleśnicy

Po drugiej stronie ul. Wałowej, w narożniku Parku Książąt Oleśnickich, rosną dwa pomnikowe dęby. Pierwszy z nich mierzy w obwodzie 380 cm, charakteryzuje się lekko pochyloną sylwetką i oczyszczonym z gałęzi do wysokości kilkunastu metrów pniem.

Park Książąt Oleśnickich - pomnikowy dąb I

Park Książąt Oleśnickich - pierwszy z pomnikowych dębów

Park Książąt Oleśnickich - pomnikowy dąb o obwodzie 380 cm

Park Książąt Oleśnickich - pień pomnikowego dębu I

Drugi okaz mierzy w pierśnicy 506 cm i podobnie jak wszystkie pomnikowe drzewa w Oleśnicy jest oznaczony stosowną tabliczką.

Park Książąt Oleśnickich - pomnikowy dąb II

Park Książąt Oleśnickich - drugi z pomnikowych dębów

Park Książąt Oleśnickich - pień pomnikowego dębu II

Park Książąt Oleśnickich - pomiar obwodu pnia pomnikowego dębu II

Najgrubszy i najstarszy okaz dębu szypułkowego o statusie pomnika przyrody w Oleśnicy rośnie przy ul. Wały Jagiellońskie, naprzeciw budynku nr 6.

pomnikowy dąb Oleś z Oleśnicy

Dąb posiada oficjalną nazwę „Oleś”, jego pień mierzy na wysokości pierśnicy 538 cm, status pomnika przyrody posiada już od 1964 r.

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy

pomiar obwodu dębu Oleś

Kolejny pomnikowy dąb o znacznie skromniejszych rozmiarach zlokalizowany jest na tyłach budynku Lwowska 25-29. Drzewo o obwodzie zaledwie 319 cm charakteryzuje się szeroką koroną, typową dla okazów soliterowych rosnących na otwartej przestrzeni.

pomnikowy dąb z ul. Lwowskiej w Oleśnicy

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Lwowskiej w Oleśnicy

pień pomnikowego dębu z ul. Lwowskiej w Oleśnicy

Ostatnim, tym razem grupowym pomnikiem przyrody w Oleśnicy, jest szpaler złożony z 6 platanów klonolistnych. Drzewa rosną wzdłuż ul. Brzozowej, od skrzyżowania z ul. Zieloną do ogrodzenia cmentarza komunalnego.

Oleśnica - pomnikowy szpaler złozony z 6 platanów klonolistnychszpaler platanów z Oleśnicy

Oleśnica - pomnikowy szpaler 6 platanów klonolistnych

pomnik przyrody - szpaler platanów w Oleśnicyaleja platanowa przy ul. Brzozowej w Oleśnicy

pomnikowy szpaler 6 platanów - ul. Brzozowa w Oleśnicy

Obwody poszczególnych okazów wynoszą 327, 353, 307, 355, 327, 346 cm, stan zdrowotny – różny, niektóre osobniki posiadają głębokie ubytki.

Oleśnica - pień jednego z 6 pomnikowych platanów

jeden z 6 pomnikowych platanów z Oleśnicy

(Edytowano 7 lutego 2021 r.)  Najnowszym pomnikiem przyrody powołanym na mocy Uchwały  nr XXIV/268/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. jest dąb szypułkowy o nazwie „Dąb Jegrów”. Drzewo rośnie na terenie zielonym przy ul. Spacerowej.

Dąb Jegrów w Oleśnicy

pomnikowy Dąb Jegrów w Oleśnicy

Okaz mierzy w obwodzie 431 cm, wysokość dębu ok. 28 metrów.

pień Dębu Jegrów w Oleśnicy

Pomnikowe drzewa w Oleśnicy świetnie opisał na swoim blogu Paweł Lenart – zapraszam do lektury artykułów: cz.1, cz.2, cz.3.

Pomniki przyrody w Głogowie – cz.2.

Drugą część artykułu o pomnikach przyrody Głogowa (link do części pierwszej tutaj) rozpoczniemy od Parku Nad Strumykiem, rozciągającego się wzdłuż ul. Budowlanych. Pomnikowe drzewa znajdują się na wysokości skrzyżowania z ulicą J. Kossaka, w sąsiedztwie oczka wodnego. Dwa pomnikowe dęby o nazwie „Kacper” i „Maciej” zlokalizowane są bliżej drogi. Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy dąb Kacper zimą Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowe dęby Kacper i Maciej

„Kacper” jest drzewem lekko pochylonym, o złym stanie zdrowotnym. Skąpe ulistnienie, ubytki wgłębne i brak kory w w odziomkowej części pnia świadczą o zamieraniu tego pomnikowego okazu. Obwód pierśnicowy wynosi 408 cm, wysokość dębu 17 m.

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy dąb Kacper latem

Park nad Strumykiem w Głogowie - pień dębu Kacper

„Maciej” cieszy się lepszą kondycją zdrowotną, obwód pnia wynosi 366 cm, wysokość drzewa 24 m.

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowe dęby

Park nad Strumykiem w Głogowie - pień dębu Maciej

Przy mostku przerzuconym nad oczkiem wodnym rośnie pomnikowy platan klonolistny o imieniu „Piotr”.

pomnikowy platan Piotr z Głogowa

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy platan

pomnikowy platan o nazwie Piotr z Głogowa

platan Piotr z Głogowa

Platan mierzy w obwodzie 470 cm, wysokość drzewa 24 metry.

pień platana Piotr z Głogowa

Dwa pomnikowe klony zwyczajne o obwodach 126 i 137 cm rosną przy ul. T. Kościuszki, naprzeciw Pogotowia Ratunkowego.

ul. Kościuszki w Głogowie - pomnikowe klony pospolite

pomnikowe klony rosnące przy ul. Kościuszki w Głogowie

Głogów - pomnikowe klony pospolite

Aby podziwiać kolejne pomnikowe okazy należy się udać na Cmentarz Komunalny przy ul. Świerkowej (dzielnica Brzostów). Przed wejściem na teren nekropolii rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 439 cm i wysokości 30 metrów.

pomnikowy dąb rosnący przed wejściem na cmentarz w Głogowiepomnikowy dąb przed wejściem na cmentarz w Głogowie

pień pomnikowego dębu rosnącego przed wejściem na cmentarz w Głogowie

W głębi cmentarza rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Stanislaus”.

lipa Stanislaus z Głogowa

pomnikowa lipa na cmentarzu w Głogowie

Lipa charakteryzuje się silnie zdeformowanym pniem z licznymi guzami i bliznami. Obwód okazu wynosi 466 cm, wysokość drzewa 13 metrów.

pień pomnikowej lipy Stanislaus

Wierzba biała o statusie pomnika przyrody rośnie na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych przy ul. Folwarcznej.

pomnikowa wierzba rosnąca na ul. Folwarcznej w Głogowieul. Folwarczna w Głogowie - pomnikowa wierzba

Drzewo posiada pień o obwodzie 535 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

ul. Folwarczna w Głogowie - pień pomnikowej wierzbypień pomnikowej wierzby rosnącej przy budynku Technikum w Głogowie

Przepiękny dąb szypułkowy o formie stożkowatej rośnie przy skrzyżowaniu ulic Rudnowskiej i Klonowej. Pomnikowe drzewo jest okazem wielopniowym o obwodach 273, 61, 44, 68, 45, 88 cm; wysokość dębu 20 metrów.

pomnikowy dąb przy ul. Rudnowskiej w Głogowie

ul. Rudnowska w Głogowie - pomnikowy dąb

Ciekawa grupa pomnikowych drzew znajduje się w Parku Paulinów w południowej części miasta. Zainteresowanych odsyłam do artykułu „Park Paulinów w Głogowie.”