Pomniki przyrody w Głogowie – cz.2.

Drugą część artykułu o pomnikach przyrody Głogowa (link do części pierwszej tutaj) rozpoczniemy od Parku Nad Strumykiem, rozciągającego się wzdłuż ul. Budowlanych. Pomnikowe drzewa znajdują się na wysokości skrzyżowania z ulicą J. Kossaka, w sąsiedztwie oczka wodnego. Dwa pomnikowe dęby o nazwie „Kacper” i „Maciej” zlokalizowane są bliżej drogi. Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy dąb Kacper zimą Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowe dęby Kacper i Maciej

„Kacper” jest drzewem lekko pochylonym, o złym stanie zdrowotnym. Skąpe ulistnienie, ubytki wgłębne i brak kory w w odziomkowej części pnia świadczą o zamieraniu tego pomnikowego okazu. Obwód pierśnicowy wynosi 408 cm, wysokość dębu 17 m.

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy dąb Kacper latem

Park nad Strumykiem w Głogowie - pień dębu Kacper

„Maciej” cieszy się lepszą kondycją zdrowotną, obwód pnia wynosi 366 cm, wysokość drzewa 24 m.

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowe dęby

Park nad Strumykiem w Głogowie - pień dębu Maciej

Przy mostku przerzuconym nad oczkiem wodnym rośnie pomnikowy platan klonolistny o imieniu „Piotr”.

pomnikowy platan Piotr z Głogowa

Park nad Strumykiem w Głogowie - pomnikowy platan

pomnikowy platan o nazwie Piotr z Głogowa

platan Piotr z Głogowa

Platan mierzy w obwodzie 470 cm, wysokość drzewa 24 metry.

pień platana Piotr z Głogowa

Dwa pomnikowe klony zwyczajne o obwodach 126 i 137 cm rosną przy ul. T. Kościuszki, naprzeciw Pogotowia Ratunkowego.

ul. Kościuszki w Głogowie - pomnikowe klony pospolite

pomnikowe klony rosnące przy ul. Kościuszki w Głogowie

Głogów - pomnikowe klony pospolite

Aby podziwiać kolejne pomnikowe okazy należy się udać na Cmentarz Komunalny przy ul. Świerkowej (dzielnica Brzostów). Przed wejściem na teren nekropolii rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 439 cm i wysokości 30 metrów.

pomnikowy dąb rosnący przed wejściem na cmentarz w Głogowiepomnikowy dąb przed wejściem na cmentarz w Głogowie

pień pomnikowego dębu rosnącego przed wejściem na cmentarz w Głogowie

W głębi cmentarza rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Stanislaus”.

lipa Stanislaus z Głogowa

pomnikowa lipa na cmentarzu w Głogowie

Lipa charakteryzuje się silnie zdeformowanym pniem z licznymi guzami i bliznami. Obwód okazu wynosi 466 cm, wysokość drzewa 13 metrów.

pień pomnikowej lipy Stanislaus

Wierzba biała o statusie pomnika przyrody rośnie na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych przy ul. Folwarcznej.

pomnikowa wierzba rosnąca na ul. Folwarcznej w Głogowieul. Folwarczna w Głogowie - pomnikowa wierzba

Drzewo posiada pień o obwodzie 535 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

ul. Folwarczna w Głogowie - pień pomnikowej wierzbypień pomnikowej wierzby rosnącej przy budynku Technikum w Głogowie

Przepiękny dąb szypułkowy o formie stożkowatej rośnie przy skrzyżowaniu ulic Rudnowskiej i Klonowej. Pomnikowe drzewo jest okazem wielopniowym o obwodach 273, 61, 44, 68, 45, 88 cm; wysokość dębu 20 metrów.

pomnikowy dąb przy ul. Rudnowskiej w Głogowie

ul. Rudnowska w Głogowie - pomnikowy dąb

Ciekawa grupa pomnikowych drzew znajduje się w Parku Paulinów w południowej części miasta. Zainteresowanych odsyłam do artykułu „Park Paulinów w Głogowie.”

Pomniki przyrody w Głogowie – cz.1. Centrum.

Głogów to duże, uprzemysłowione miasto leżące na Odrą, w północno – zachodniej części Dolnego Śląska. To jedno z najstarszych miejscowości na terenie Polski, słowiański gród istniał tu już X w. Mimo ogromnych zniszczeń wojennych w mieście zachowało się dość dużo interesujących zabytków. System zieleni miejskiej tworzą parki, zieleń łęgowa nad Odrą, niewielkie kompleksy lasów, ogrody działkowe oraz system zieleni izolacyjnej wokół Huty Miedzi „Głogów”. Na terenie Głogowa znajduje się 19 pojedynczych i grupowych pomników przyrody. Symbolicznym dla  miasta pomnikiem przyrody jest grupa 12 wiekowych głogów, zlokalizowanych przy ul. Piekarskiej.

pomnikowe głogi przy ul. Piekarskiej w Głogowie

Więcej informacji na temat pomnikowych krzewów zainteresowany czytelnik znajdzie w artykule „Pomnikowe głogi w Głogowie„.

pomnikowe głogi w Głogowie

Do następnego pomnika przyrody – dębu szypułkowego o nazwie „Henryk” dotrzemy ul. H. Kołłątaja. Drzewo rośnie na chodniku, tuż przy skrzyżowaniu z ul. S. Staszica.

pomnikowy dąb Henryk z Głogowa latem

pomnikowy dąb Henryk z Głogowa zimą

„Henryk” mierzy w obwodzie 363 cm, wysokość dębu ok. 28 metrów.

Głogów - pomnikowy dąb Henryk latem

Głogów - pomnikowy dąb Henryk zimą

pień dębu Henryk z Głogowa

Po przeciwnej stronie targowiska, wzdłuż ul. Rzeźniczej, znajduje się szpaler złożony z 7 dębów szypułkowych. Grupę tych drzew objęto ochroną pomnikową w październiku 2006 r.

1. Szpaler pomnikowych dębów przy ul. Rzeźniczej w Głogowie

2. Szpaler pomnikowych dębów przy ul. Rzeźniczej w Głogowie3. Szpaler pomnikowych dębów przy ul. Rzeźniczej w Głogowie

Obwody poszczególnych dębów wynoszą 280, 192, 177, 182, 250, 190, 224 cm; wysokość drzew ok. 20 metrów.

1. Szpaler pomnikowych dębów przy ul. Rzeźniczej zimą

2. Szpaler pomnikowych dębów przy ul. Rzeźniczej zimą

3. Szpaler pomnikowych dębów przy ul. Rzeźniczej zimą

Wychodzimy na chodnik biegnący wzdłuż ul. B. Krzywoustego, skręcamy w prawo, mijamy przystanek autobusowy i z mostu przerzuconego na fosą miejską (ul. Staromiejska)  możemy obserwować pomnikowy okaz tulipanowca amerykańskiego o imieniu „Teofil”.

Głogów - korona pomnikowego tulipanowca

Warto zejść niżej (schody znajdują się nieco dalej, za Pomnikiem Polskiego Podziemia), by dokładniej przyjrzeć się temu niezwykłemu gatunkowi. 

fosa miejska w Głogowie - pomnikowy tulipanowiec

Tulipanowiec amerykański najlepiej prezentuje się w okresie kwitnienia (połowa maja do początku czerwca), gdy jego korona obsypana jest żółtymi kwiatami.

kwiaty tulipanowca amerykańskiego

Pień „Teofila” mierzy w obwodzie 238 cm, wysokość drzewa ok. 20 metrów.

Głogów - pień tulipanowca Teofil

Wracamy na ul. Staromiejską i przejściem dla pieszych przechodzimy na druga stronę ul. B. Krzywoustego wprost na pomnikowy okaz buka pospolitego w odm. czerwonolistnej, rosnącego na skraju Parku Leśnego.

Park Leśny w Głogowie - pomnikowy bukPark Leśny w Głogowie - pomnikowy buk zimą

Buk mierzy w pierśnicy 310 cm, wysokość okazu ok. 20 metrów.

Park Leśny w Głogowie - pień pomnikowego buka

Spacerujemy parkowymi alejkami w kierunku wschodnim, przecinamy ul. Kołłątaja i docieramy do dużej polany parkowej z „miasteczkiem ruchu drogowego”. Spośród kilku okazałych drzew ochroną pomnikową objęto egzemplarz dębu szypułkowego o obwodzie 407 cm i wysokości ok. 25 metrów.

pomnikowy dąb z Parku Leśnego w GłogowiePark Leśny w Głogowie - pień pomnikowego dębu

Ostatnie pomnikowe drzewo w dzisiejszym artykule rośnie na chodniku, przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Budowlanych. Topola biała „Lena” mierzy w obwodzie 350 cm, wysokość drzewa ok. 25 metrów.

pomnikowa topola Lena z GłogowaGłogów - pomnikowa topola Lenapień pomnikowej topoli Lena

W następnym artykule opiszę pozostałe pomniki przyrody miasta Głogowa.