Pomnikowe drzewa w Domaszczynie (gm. Długołęka).

(Wpis edytowano 12.06.2021 r.) W skład olbrzymiego  kompleksu pałacowego w Szczodrem wchodził również niewielki pałacyk w sąsiednim Domaszczynie (ul. Zamkowa), opisywany jako  zameczek myśliwski lub Dom Łowczego. Wybudowany w 1860 r. służył myśliwym do spotkań po udanych polowaniach; po 1945 r. przechodził różne koleje losu – jakiś czas funkcjonowała tu wytwórnia farb i lakierów. Obecnie pałacyk należy do prywatnego właściciela, który go sukcesywne odremontowuje.

Zameczek otacza niewielkie założenie parkowe, niewątpliwą ozdobą jest rosnący przy samym budynku olbrzymi dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody.

Okaz mierzy aż 700 cm w obwodzie, wysokość dębu 30 metrów; ochroną pomnikową objęty już od 1964 r.

W Domaszczynie za pomnik przyrody uznano również aleję złożoną z 11 dębów szypułkowych, zlokalizowaną na grobli stawu wzdłuż drogi Zakrzów – Olszyca.

Domaszczyn - pomnikowe dębypomnikowe dęby na grobli stawu w Domaszczynie

Obwód dębów w pomnikowej alei mieści się w przedziale od 350 do 535 cm. Stan zdrowotny tych drzew jest raczej kiepski – kilka okazów jest uschniętych, pozostałe zaatakowane przez chronionego chrząszcza – kozioroga dębosza.

grobla stawu w Domaszczyniepień dębu uszkodzony przez kozioroga dębosza

Na jednym uschniętym okazie wisi tabliczka informująca o pobraniu i przechowywaniu materiału genetycznego. Na pniu tego dębu szczególnie widoczne są ślady żerowania larw kozioroga, prawdopodobnie przyczyniły się do przedwczesnej śmierci tego drzewa.

Domaszczyn - uschnięty, pomnikowy dąb

Równie stare dęby rosną na południowej grobli tego stawu.

Domaszczyn - pomnikowe dęby na grobli

Domaszczyn - monumentalny dąb na grobli stawu

Na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. do grona pomnikowych drzew Domaszczyna dołączyła lipa szerokolistna, której nadano nazwę „Domaszczynka”.

lipa Domaszczynka

Drzewo rośnie przy ul. Stawowej, pomiędzy budynkami nr 7 i 4; obwód pomnikowego okazu to 332 cm.

pień lipy Domaszczynka

Pomniki przyrody we wsi Szczodre (gm. Długołęka).

Jeśli porównamy przedwojenne zdjęcia pałacu w Szczodrem (gm. Długołęka, dolnośląskie) ze stanem obecnym, to trudno uwierzyć, że dopuszczono się prawie całkowitej zagłady tego obiektu. Poniższe zdjęcie pochodzi ze strony http://dolny-slask.org.pl

Z całego kompleksu pałacowego zwanego niegdyś „Sląskim Windsorem”, zachowały się tylko fragmenty wschodniego skrzydła. Przy jednym z budynków rośnie ogromny dąb szypułkowy – pomnik przyrody o obwodzie 730 cm i wysokości 28 m.

GPS N 51°11′44″, E 17°11′32″

Park otaczający pałac jest częściowo zdewastowany. Fragment przy stawie (ul. Spacerowa) użytkowany jest jako miejsce piknikowe i do organizacji imprez gminnych. Tam też znajduje się grupa trzech sędziwych dębów, jeden z nich o obwodzie 571 cm posiada status pomnika przyrody.

GPS N 51°11′38″, E 17°11′39″

Najgrubszy pomnikowy dąb we wsi Szczodre, rośnie na skraju lasu (ale schowany w gęstym zadrzewieniu), ok. 100 m od bramy parkowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Trzebnickiej i Spacerowej.

GPS N 51°11′31″, E 17°11′09″

Okaz mierzy aż 744 cm w obwodzie, wysokość dębu 29 metrów.

Piękny pomnikowy dąb o rozłożystej koronie, rośnie na przedłużeniu ulicy Leśnej, po prawej stronie drogi gruntowej, ok. 250 m za budynkiem leśnictwa. Drzewo mierzy 613 cm w obwodzie, przy wysokości 32 metrów.

GPS N 51°12′05″, E 17°11′18″

Do kolejnego pomnikowego dębu możemy się dostać od ulicy Leśnej (droga gruntowa wzdłuż rzeczki Dobra) lub od ulicy Dębowej. W obu przypadkach należy dojść do jazu na rzece, następnie dalej leśną drogą ok. 150 m. Dąb o obwodzie 448 cm i wysokości 32 m rośnie po prawej stronie duktu.

GPS N 51°11′51″, E 17°10′58″

Ostatnie pomnikowe drzewo we wsi Szczodre – modrzew japoński, stoi w lesie po lewej stronie ulicy Dębowej (ok. 400 m od skrzyżowania z ul. Zakrzowską), prowadzącej do samotnej posesji (dawna leśniczówka).

GPS N 51°11′40.70″, E 17°10′42″

Modrzew jest pozbawiony korony i raczej martwy, ale i tak uznano go za cenny egzemplarz, gdyż pobrano z niego materiał genetyczny. Kikut mierzy 337 cm w obwodzie, wysokość 15 metrów.

Piękne, pomnikowe dęby rosną również w pobliskim Damaszczynie, o nich w następnym artykule.