Pomniki przyrody w gminie Długołęka (pow. wrocławski, dolnośląskie).

Sąsiadująca z Wrocławiem gmina Długołęka jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce (ponad 34 tys. mieszkańców). Obszar gminy w większości jest równinny, jedynie północna część leży na zboczach Wzgórz Trzebnickich. W strukturze użytkowania dominują użytki rolne – 73% powierzchni, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 17,9% powierzchni. Do niedawna na liście gminnych pomników przyrody figurowało 13 pozycji, na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. powołano do ochrony pomnikowej kolejne 7 egzemplarzy drzew.

Najwięcej pomnikowych obiektów znajduje się we wsi Szczodre, można tu odnaleźć 5 ogromnych dębów szypułkowych oraz uszkodzony i martwy okaz modrzewia japońskiego. Drzewa te zostały dokładnie opisane w artykule „Pomniki przyrody we wsi Szczodre„.

W sąsiednim Domaszczynie, obok tzw. Pałacyku Myśliwskiego, rośnie ogromny dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody, którego obwód przekracza 700 cm. W tej samej miejscowości możemy podziwiać aleję złożoną z 11 dębów, rosnących na grobli stawu zlokalizowanego przy drodze z Zakrzowa do Bąkowa. Nowym pomnikiem przyrody jest lipa szerokolistna o nazwie „Domaszczynka”. Zdjęcia i opis w artykule „Pomnikowe drzewa w Domaszczynie„.

Trzy dęby szypułkowe – nowe pomniki przyrody – rosną przy ul. Sportowej w Wilczycach, w pobliżu boiska i stawu. Okazom o obwodach 414, 420, 349 cm nadano imiona „Wilk Szary”, „Wilk Stepowy” i „Wilk Syberyjski”.

Wilczyce - pomnikowy dąb Wilk Szary

pomnikowy dąb Wilk SzaryWilczyce - pomnikowy dąb o nazwie Wilk SzaryWilczyce - pień pomnikowego dębu Wilk SzaryWilczyce - grupa pomnikowych dębówWilczyce - pomnikowy dąb o nazwie Wilk StepowyWilczyce - pomnikowy dąb Wilk Stepowypomnikowe dęby z WilczycWilczyce - pień pomnikowego dębu Wilk StepowyWilczyce - pomnikowy dąb Wilk SyberyjskiWilczyce - pień pomnikowego dębu Wilk SyberyjskiPrzy leśnym trakcie odchodzącym w kierunku północnym od drogi Bielawa – Raków rośnie kilkanaście dorodnych dębów, z których trzy są pomnikami przyrody. Drzewa znajdują się w różnym stanie zdrowotnym, część jest uschnięta, jedno powalone. Niestety, pomnikowe okazy nie zostały oznakowane i są trudne do identyfikacji.

Bielawa - aleja z pomnikowymi dębamiBielawa - pomnikowe dęby przy leśnej drodzeBielawa - sędziwe dęby przy leśnej drodzeBielawa - powalony dąbBielawa - pomnikowy dąbWedług  rejestru RDOŚ  obwody  pomnikowych dębów wynoszą 410, 416 i  517 cm. Okaz  widoczny na zdjęciu poniżej mierzył  w obwodzie 484 cm.Bielawa - pomiar obwodu pomnikowego dębu

W pobliskiej wsi Borowa, na granicy lasu i pola uprawnego, przy drodze gruntowej stanowiącej przedłużenie ulicy Cisowej (ok. 500 m od przejazdu kolejowego), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 538 cm. Na pniu zawieszono tabliczkę informującą o pobraniu materiału genetycznego z tego dębu do przechowywania w Leśnym Banku Genów.

Borowa - pomnikowy dąb szypułkowy

Borowa - pomnikowy dąbBorowa - pomiar obwodu pomnikowego dębutabliczka na pomnikowym dębie w Borowej

W Krakowianach – wsi położonej na północnym krańcu gminy – rośnie miłorząb dwuklapowy o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 282 cm, wysokość okazu 22 metry.

Krakowiany - pomnikowy miłorząbKrakowiany - pomnikowy miłorząb dwuklapowyKrakowiany - pień pomnikowego miłorzębu

Po pomnikowej magnolii drzewiastej rosnącej do niedawna obok miłorzębu pozostał tylko ogromny pień.

Krakowiany - pień po ściętej magnolii drzewiastejKrakowiany - tabliczka na pniu ściętej magnolii

Pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 421 cm rośnie w pobliżu estakady przerzuconej nad drogą ekspresową S-8, pomiędzy Łoziną a Budziwojowicami.

Łozina - pomnikowy dąb przy drodze do BudziwojowicŁozina - pomnikowy dąbŁozina - pień pomnikowego dębuŁozina - pomiar obwodu pomnikowego dębu

W Godzieszowej znajduje się zrewitalizowany park podworski, status pomnika przyrody posiadają w nim tulipanowiec amerykański o obwodzie 348 cm i cypryśnik błotny o obwodzie 386 cm. Więcej informacji w artykule „Park podworski w Godzieszowej„.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec amerykańskipark w Godzieszowej - pomnikowy cypryśnik błotny

Dąb szypułkowy o nazwie „Bukowik” rośnie w centralnej części parku we wsi Bukowina, drzewo mierzy w obwodzie 484 cm.

pomnikowy dąb z Bukowinydąb Bukowik z BukowinyBukowina - pień dębu Bukowik

Pomniki przyrody we wsi Szczodre (gm. Długołęka).

Jeśli porównamy przedwojenne zdjęcia pałacu w Szczodrem (gm. Długołęka, dolnośląskie) ze stanem obecnym, to trudno uwierzyć, że dopuszczono się prawie całkowitej zagłady tego obiektu. Poniższe zdjęcie pochodzi ze strony http://dolny-slask.org.pl

Z całego kompleksu pałacowego zwanego niegdyś „Sląskim Windsorem”, zachowały się tylko fragmenty wschodniego skrzydła. Przy jednym z budynków rośnie ogromny dąb szypułkowy – pomnik przyrody o obwodzie 730 cm i wysokości 28 m.

GPS N 51°11′44″, E 17°11′32″

Park otaczający pałac jest częściowo zdewastowany. Fragment przy stawie (ul. Spacerowa) użytkowany jest jako miejsce piknikowe i do organizacji imprez gminnych. Tam też znajduje się grupa trzech sędziwych dębów, jeden z nich o obwodzie 571 cm posiada status pomnika przyrody.

GPS N 51°11′38″, E 17°11′39″

Najgrubszy pomnikowy dąb we wsi Szczodre, rośnie na skraju lasu (ale schowany w gęstym zadrzewieniu), ok. 100 m od bramy parkowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Trzebnickiej i Spacerowej.

GPS N 51°11′31″, E 17°11′09″

Okaz mierzy aż 744 cm w obwodzie, wysokość dębu 29 metrów.

Piękny pomnikowy dąb o rozłożystej koronie, rośnie na przedłużeniu ulicy Leśnej, po prawej stronie drogi gruntowej, ok. 250 m za budynkiem leśnictwa. Drzewo mierzy 613 cm w obwodzie, przy wysokości 32 metrów.

GPS N 51°12′05″, E 17°11′18″

Do kolejnego pomnikowego dębu możemy się dostać od ulicy Leśnej (droga gruntowa wzdłuż rzeczki Dobra) lub od ulicy Dębowej. W obu przypadkach należy dojść do jazu na rzece, następnie dalej leśną drogą ok. 150 m. Dąb o obwodzie 448 cm i wysokości 32 m rośnie po prawej stronie duktu.

GPS N 51°11′51″, E 17°10′58″

Ostatnie pomnikowe drzewo we wsi Szczodre – modrzew japoński, stoi w lesie po lewej stronie ulicy Dębowej (ok. 400 m od skrzyżowania z ul. Zakrzowską), prowadzącej do samotnej posesji (dawna leśniczówka).

GPS N 51°11′40.70″, E 17°10′42″

Modrzew jest pozbawiony korony i raczej martwy, ale i tak uznano go za cenny egzemplarz, gdyż pobrano z niego materiał genetyczny. Kikut mierzy 337 cm w obwodzie, wysokość 15 metrów.

Piękne, pomnikowe dęby rosną również w pobliskim Damaszczynie, o nich w następnym artykule.