Pomniki przyrody w gminie Niechlów (pow. górowski, dolnośląskie).

Tereny gminy wiejskiej Niechlów położone są w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości ok. 20 km od siedziby powiatu – miasta Góra. Południową i zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, północna granica gminy pokrywa się z granicą województwa lubuskiego. Południową cześć gminy przecina leniwie płynąca Barycz, która w pobliskim Wyszanowie (woj. lubuskie) uchodzi do Odry.

O walorach przyrodniczych oraz atrakcjach turystycznych okolic Niechlowa możemy poczytać z tablic ustawionych w kilku wsiach gminy.

Niechlów to typowa gmina rolnicza, użytki rolne zajmują tu ok. 64.6% a lasy 24.3% powierzchni gminy. Ochronę pomnikową ustanowiono dla dwóch obiektów przyrody ożywionej: dębu szypułkowego i sosny pospolitej, obydwa zlokalizowane są w pobliżu wsi Miechów. Łatwiejszy do znalezienia (choć nie zawsze dobrze widoczny) jest pomnikowy dąb, rosnący na środku pola uprawnego, po lewej stronie drogi gruntowej prowadzącej z Miechowa do Goli Górowskiej, ok. 600 m na wschód od pałacu z Miechowie. Pole zwykle obsiane jest kukurydzą, która w lecie i jesienią skutecznie zasłania drzewo.

GPS  N 51°39′27.1″ , E 16°25′39.5″

Bliższe podejście do dębu możliwe jest wczesną wiosną, wtedy też można podziwiać ogromny pień o obwodzie 562 cm.

W narożniku pół w pobliżu pomnikowego dębu, tuż przy wspomnianej wyżej drodze, leży sporej wielkości głaz narzutowy. Jego wymiary oraz pochodzenie (granit skandynawski) kwalifikują go do objęcia ochroną pomnikową.

Dokładnie 1.11 km na południe od pomnikowego dębu, przy leśnym dukcie na skraju lasu, rośnie pomnikowa sosna pospolita.

GPS  N 51°38′51.4″ , E 16°25′40.1″

Drzewo charakteryzuje się dość nietypowym jak na sosnę pokrojem, obecny wygląd jest wynikiem obcięcia jednego z dwóch przewodników  w odziomkowej części. W dostępnych materiałach podawany obwód 410 cm mierzony był raczej wspólnie z nieistniejącą częścią.

Byłym pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm, rosnący przy drodze Lipowiec – Żabin, przy skrzyżowaniu do Głobic.

Pomniki przyrody w Jaworze (dolnośląskie).

Jawor to miasto (siedziba władz powiatowych) położone w środkowej części województwa dolnośląskiego, na Nizinie Śląsko – Łużyckiej. To miasto o długiej historii i równie długiej liście zabytków. Próba nawet pobieżnego ich omówienia wykracza poza objętość tego artykułu, dość wspomnieć tu o unikatowym Kościele Pokoju (bliźniaczy znajduje się w Świdnicy), rynku z ratuszem, kościele św. Marcina, zamku, pozostałościami obwarowań… Ogromnej ilości zabytków towarzyszy spora ilość pomników przyrody – ponad 30 pojedynczych egzemplarzy drzew oraz jedna aleja, złożona głównie z dębów szypułkowych, opisana dokładnie w artykule „Aleja dębowa w Jaworze„. Większa część jaworskich pomników przyrody uświetnia tutejszy Park Miejski, któremu poświęciłem poprzedni artykuł. Pozostałe egzemplarze drzew pomnikowych zlokalizowane są w centralnej i zachodniej części miasta. Najbliżej rynku, przy ul. Staromiejskiej 1, rośnie okazały dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm i wysokości 20 m.

Na niezabudowanej przestrzeni pomiędzy ulicami Cicha i Łukasińskiego, rosną 2 pomnikowe drzewa: miłorząb dwuklapowy i cis pospolity.

Pień miłorzębu mierzy w obwodzie aż 550 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Rosnący obok cis to drzewo o stożkowej koronie (wys. 9 m) i pojedynczym pniu o obwodzie 157 cm.

Na tyłach budynku przy ul. Strzegomskiej 1 rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm.

W podwórzu sąsiedniego budynku (Strzegomska 2a) rośnie platan klonolistny o obwodzie 413 cm i wysokości 22 m.

Pomnikowy dąb czerwony rośnie na terenie przedszkola przy ul. Chopina 11. Obwód okazu wynosi 317 cm, wysokość drzewa 19 m.

Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm rośnie obok budynku przy ul. Szpitalnej 12a.

Na tej samej posesji, przy budynkach gospodarczych, rośnie pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 305 cm.

Pomnikowy dąb, o pniu (obwód 330 cm) niemal całkowicie pokrytym bluszczem, rośnie na tyłach posesji przy ul. Przyjaciół Żołnierza 9. Widać go dobrze z sąsiedniej posesji.

Kolejny pomnikowy dąb zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej 11. Obwód tego okazu wynosi 375 cm, wysokość 24 m.

Na ogrodzonej posesji przy ul. Armii Krajowej 7 rosną dwa pomnikowe drzewa. Bliżej płotu rośnie kasztanowiec biały o obwodzie 301 cm i wysokości 23 m, a obok budynku dąb szypułkowy o obwodzie 318 cm i wysokości 20 m.

pomnikowy kasztanowiec - ul. Armii Krajowej 7 w Jaworzepomnikowy dąb - ul. Armii Krajowej 7 w Jaworze

U zbiegu ulic Wrocławskiej i Reja znajduje się rozłożysty platan o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 340 cm, wysokość platana 20 m.

Dwa platany klonolistne rosną przy ul. Legnickiej 16, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Przez bramę widoczny jest tylko jeden okaz o obwodzie 342 cm.

Drugi o obwodzie 425 cm rośnie u podnóża skarpy, w głębi posesji.

Tabliczkami oznaczone są niektóre sędziwe lipy rosnące w Parku Pokoju, lecz nie figurują w oficjalnym rejestrze pomników przyrody.