Najstarszy w Polsce klon polny.

Klon polny (paklon) jest najmniejszym i najrzadziej występującym w Polsce rodzimym gatunkiem klona. Wyróżnia się stosunkowo małymi liśćmi oraz owocami o niemal poziomo ułożonymi skrzydełkami.

Jest gatunkiem wolno rosnącym i raczej krótkowiecznym – stare osobniki osiągają wiek 150 lat.  Najstarszy w Polsce egzemplarz klonu polnego upiększa park otaczający pałac w Dobrzycy.

Obliczony przez C. Pacyniaka („Najstarsze drzewa w Polsce”) wiek drzewa wynosi 333 lata. Wg. informacji zawartych na tabliczce drzewo zostało posadzone ok. 1680 r.

Okaz posiada status pomnika przyrody, obwód drzewa wynosi 637 cm, wysokość 20 m.

Opis całego zespołu pałacowo – parkowego w Dobrzycy już w następnym artykule.

Platan Konstytucyjny w Dobrzycy.

Najpiękniejszy i jeden z najstarszych platanów klonolistnych w Polsce rośnie w Dobrzycy (pow. pleszewski, wielkopolskie). Uświetnia on drzewostan parkowy (z wieloma pomnikowymi drzewami) otaczający klasycystyczny pałac z 1799 r. – obecnie siedziby Muzeum Ziemiaństwa.

Ogromnego platana nie trzeba poszukiwać pośród parkowych alejek, rośnie tuż za główną bramą, witając wszystkich chętnych do zwiedzania zespołu pałacowo – parkowego w Dobrzycy.

GPS N 51°51′57.35″, E 17°36′21.02″

Okaz imponuje wyjątkowo rozłożystą koroną o średnicy 36 metrów, wysokość drzewa to 30 metrów.

Obwód tego potężnego drzewa wynosi 1165 cm (dane z tabliczki), przerósł więc on już prawie o metr legendarnego „Olbrzyma” z Chojnej (1078 cm).

Platan został zasadzony przez współtwórcę Konstytucji 3 Maja generała Augustyna Gorzeńskiego i od niepamiętnych czasów nazywany jest konstytucyjnym. Wiek drzewa który obliczył C. Pacyniak („Najstarsze drzewa w Polsce”, 1992 r.) w 1984 r. wynosił 249 lat, obecnie okaz liczy więc 279 lat.

Platan jest w dobrej kondycji zdrowotnej i w przeciwieństwie do chojeńskiego „Olbrzyma” pień nie posiada większych ubytków. Olbrzymie konary są zabezpieczone przed obłamaniem i spięte razem grubą, metalową taśmą.

Drugim, najcenniejszym drzewem w dobrzyckim parku jest najstarszy w Polsce klon polny (paklon). O nim w następnym artykule.