Pomniki przyrody w gminie Nowa Ruda.

Gmina Nowa Ruda położona jest w powiecie kłodzkim (woj. dolnośląskie), u stóp Gór Sowich – malowniczego pasma Sudetów Środkowych. Dawne kopalnie węgla kamiennego niegdyś degradujące środowisko, są obecnie chętnie odwiedzanymi zabytkami techniki. Atrakcyjność gminy podnoszą bogate walory przyrodniczo – krajobrazowe i bliskość cieszących się dużą popularnością punktów turystycznych (Wielka Sowa, Sztolnie Walimskie, twierdza w Srebrnej Górze).

Na terenie gminy znajduje się 9 pomników przyrody, większość z nich rośnie w Bożkowie (2 dęby, 2 buki i 2 sosny) – dokładny opis i zdjęcia w artykule „Pomniki przyrody w Bożkowie„. Piękną i grubą lipę drobnolistną można podziwiać we wsi Sokolec. Rośnie przy budynku gospodarczym na terenie posesji nr 57.

GPS N 50°39′02.58″ , E 16°28′38.40″

Obwód dwupiennego okazu wynosi 654 cm, wysokość 26 metrów.

W Jugowie, na terenie otaczającym budynek Nadleśnictwa rośnie pomnikowy cis pospolity. Znajdziemy go przy niewielkim cieku wodnym płynącym obok kortu tenisowego.

Obwód wielopiennego okazu wynosi 60, 56, 63, 83 cm, wysokość 12 metrów.

Warto bliżej przyjrzeć się okazom drzew rosnących w zabytkowym parku przy Nadleśnictwie. Znajdziemy tu sędziwe świerki, modrzewie, buki oraz lipy.

Niewielkim drzewem, ale o szczególnej symbolice w przededniu kanonizacji Jana Pawła II jest Dąb Papieski, uroczyście posadzony w maju 2006 r.

Więcej o Dębach Papieskich można poczytać w artykule „Dąb szypułkowy „Chrobry” w Piotrowicach” oraz tutaj.

Pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Nowa Ruda są Diamentowe Skałki na grzbiecie Lirnika.

Pomnikowe drzewa w Zgorzelcu cz. II.

Drugą część wędrówki po zgorzeleckich pomnikach przyrody rozpoczniemy na ul. Powstańców Ślaskich (pierwsza część tutaj). Przy drodze, na wysokości Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych rośnie grupa 3 okazałych dębów, z których dwa zyskały ochronę pomnikową.

GPS N 51°08′30.86″ , E 15°00′27.14″

Pierwszy rosnący bliżej przejazdu kolejowego mierzy w obwodzie 395 cm, drugi 379 cm, wysokość drzew odpowiednio 18 i 20 metrów. Na pniach stosowne tabliczki.

Mijamy przejazd kolejowy i znajdujemy się w dzielnicy Ujazd – dawnej wsi przyłączonej do Zgorzelca. 150 m od torów odchodzi w lewo ul. Św. Jana, na początku której rośnie grupa 3 pomnikowych dębów szypułkowych.

01.12.2017 r. Uchwałą nr 311/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2017 r pozbawiono ochrony pomnikowej najgrubszy dąb o obwodzie 385 cm, tym samym zmniejszono do dwóch liczbę drzew w grupowym pomniku przyrody.

GPS N 51°08′18.86″ , E 15°00′25.94″

Obwód okazów wynosi 260, 267, 382 cm, wysokość 20 – 22 metry. Wszystkie oznakowano tabliczkami.

W niewielkim wąwozie przy ulicy Francuskiej znajduje się grupa pomnikowych buków pospolitych. Drzew niestety nie oznakowano tabliczkami, więc można się tylko domyślać że chodzi o te najgrubsze o obwodach 253, 297, 317 i wysokości 21 – 25 m.

GPS N 51°08′16.79″ , E 15°00′21.64″

Na lewym brzegu Czerwonej Wody, na tyłach posesji przy ul. Francuskiej nr 37 i 41 a (stacja diagnostyczna), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 397 cm. Teren wokół drzewa jest mocno zarośnięty i nawet po sezonie wegetacyjnym trudno o dobre zdjęcie.

GPS N 51°08′05.27″ , E 15°00′13.94″

Wędrując dalej ścieżką w dół biegu Czerwonej Wody, dojdziemy do uroczego mostku którym przeprawimy się na drugi brzeg. Tam przy samym ujściu Czerwonej Wody do Nysy Łużyckiej rośnie piękny dąb szypułkowy o obwodzie 394 cm i wysokości 26 m.

GPS N 51°08′09.81″ , E 14°59′46.67″

Wiele ciekawych drzew o statusie pomników przyrody rośnie na terenie gminy wiejskiej Zgorzelec. Zostały one zestawione w artykule „Pomniki przyrody w gminie Zgorzelec„.