Pomniki przyrody w Jeleniej Górze.

Pierwszy artykuł (mocno spóźniony) w 2015 r. poświęcę mojemu rodzinnemu miastu, czyli Jeleniej Górze. To duże miasto o powierzchni aż 109 km² (drugie co do wielkości pow. w woj. dolnośląskim); tak duży obszar zawdzięcza przyłączaniu w różnych okresach sąsiednich miejscowości, m.in. Cieplic, Sobieszowa, Maciejowej, Goduszyna, Czarnego, Jagniątkowa. Ze znacznym obszarem miasta powiązane jest duże zróżnicowanie krajobrazu. Przeważająca część miasta leży w Kotlinie Jeleniogórskiej urozmaiconej niewysokimi Wzgórzami Łomnickimi, nad Sobieszowem góruje znany Zamek Chojnik (627 m n.p.m) – to fragment Przedgórza Karkonoszy, najwyższy punkt Jeleniej Góry to szczyt Śmielec (1424 m n.p.m.), leżący na Głównym Grzbiecie Karkonoszy.

Na terenie miasta Jelenia Góra ustanowiono 19 pomników przyrody. Większość z nich opisałem już w różnych okresach działalności tego bloga, niniejszy artykuł ma na celu podsumowanie informacji oraz ukazanie aktualnych zdjęć pomnikowych okazów w zimowej szacie.

Przegląd jeleniogórskich pomników przyrody rozpocznę od wschodnich krańców miasta. W zarastającym parku w Maciejowej, blisko posesji przy Wrocławskiej 70, rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 447 cm i wysokości 20. Więcej informacji w artykule „Park przypałacowy w Jeleniej Górze – Maciejowej„.

Grupa pomnikowych drzew zlokalizowana jest przy dawnym folwarku Paulinum, niedaleko obwodnicy do Karpacza. Dwa dęby szypułkowe (obwód 434 i 421 cm) rosną nad niewielkim stawem.

Bliżej budynków gospodarczych rośnie kolejny dąb o obwodzie 520 cm.

Przy budynkach mieszkalnych rośnie jeszcze pomnikowa lipa drobnolistna (obwód 428 cm), widoczna z łącznika obwodnicy i ul. Nowowiejskiej. Szczegółowe informacje w artykule „Pomnikowe drzewa przy Paulinum w Jeleniej Górze„.

Piękny okaz dębu o obwodzie 435 cm rośnie przed gmachem Uniwersytetu Ekonomicznego (Nowowiejska 3).

Na tyłach Urzędu Skarbowego i nieczynnej cegielni „Sofal” (ul. Wolności) zlokalizowany jest jedyny jeleniogórski pomnik przyrody nieożywionej. Jest to grupa granitowych głazów – graniaków wiatrowych, które szczegółowo opisałem w artykule „Zeolizowane głazy narzutowe w Jeleniej Górze„.

W Cieplicach, przy ul. Łabskiej 23, rośnie pomnikowy okaz buka pospolitego (obwód 270 cm) w odmianie płaczącej Pendula.

Pomnikiem przyrody jest 400 – metrowa aleja dębowo – klonowa biegnąca wzdłuż ogrodzenia Domu Dziecka „Dąbrówka”. Więcej informacji w artykule „Pomnikowa aleja w Jeleniej Górze – Cieplicach„.

Największa ilość pomnikowych drzew w Jeleniej Górze znajduje się w Sobieszowie. Najcenniejszy egzemplarz to najstarsza w Polsce wierzba biała o obwodzie 462 cm, rosnąca na prywatnej posesji przy ulicy Żabia 7. Okaz opisałem dokładnie w artykule „Najstarsza wierzba biała w Polsce„.

Na pobliskiej ulicy Reymonta, przy domu nr 2, rośnie okazały klon zwyczajny o obwodzie 435 cm.

Przy moście na Wrzosówce, obok kościoła przy ul. Cieplickiej, zlokalizowany jest rozłożysty kasztanowiec biały o obwodzie 355 cm.

Do egzotycznych gatunków należy pomnikowy okaz miłorzębu dwuklapowego, rosnący na terenie siedziby Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (ul. Kamiennogórska 2). Drzewo mierzy 80 cm w obwodzie, przy wysokości 17 metrów.

Na tej samej ulicy, przy budynku nr 11b, rośnie dąb „Bronek” o obwodzie 440 cm.

dąb Bronek w Jeleniej Górze - Sobieszowie

Przy ogrodzeniu posesji przy ul Chałubińskiego 11 rośnie buk pospolity (270 cm w obwodzie) w odmianie purpurowej.

Ciekawy, bo prawie w całości porośnięty bluszczem, jest pomnikowy dąb o obwodzie 279 cm, rosnący przy posesji Chałubińskiego 15.

Nieco wyżej, przy przy Willi Róża Wiatrów (Zamkowa 5) rosną dwa buki w odmianie purpurowej, o obwodach 312, 305 cm.

Uchwałą nr 15.IV.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2015 r. pozbawiono te drzewa statusu pomników przyrody.

W głębi posesji znajduje się kolejny pomnikowy buk o obwodzie 378 cm.

Ostatnim pomnikowym drzewem w tym zestawieniu jest lipa drobnolistna o obwodzie 430 cm zlokalizowana przy budynku Młyńska 7.

pomnikowa lipa - ul. Młyńska w Jeleniej GórzeWięcej informacji na temat pomnikowych drzew rosnących w Sobieszowie zawarłem w artykule „Pomnikowe drzewa w Jeleniej Górze – Sobieszowie„.

Pomnikowe drzewa w Jeleniej Górze – Sobieszowie.

Jelenia Góra – Sobieszów znana jest głównie z górującego nad dzielnicą zamkiem  Chojnik.

Niekwestionowane walory przyrodnicze góry Chojnik – enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego, warto uzupełnić o rosnące w Sobieszowie pomniki przyrody ożywionej, bowiem właśnie w tej dzielnicy znajduje się zdecydowana większość pomnikowych drzew  Jeleniej Góry. Odnalezienie pomnikowych egzemplarzy nie jest trudne, wszystkie drzewa rośną w promieniu jednego kilometra od parkingów pod Chojnikiem a poszukiwania ułatwi  niniejszy artykuł.

Najcenniejszym pomnikowym drzewem jest wierzba biała, rosnąca na posesji przy ulicy Żabia 7, uznana za najstarszą w Polsce. Sędziwej wierzbie poświęciłem osobny artykuł (Najstarsza wierzba biała w Polsce).

 Za ogrodzeniem posesji przy ulicy Reymonta 1, rośnie pomnikowy klon srebrzysty o obwodzie 300 cm.

Przy następnej posesji (Reymonta 2) rośnie nieoznakowany tabliczką klon pospolity o obwodzie 430 cm.  Istnieje pewne zamieszanie związane z tymi klonami – niektóre źródła piszą o klonie srebrzystym przy Reymonta 1 o obwodzie 430 cm.

Okazały kasztanowiec biały rośnie obok kościoła, przy moście na Wrzosówce (ul. Dembowskiego). Pień o obwodzie 370 cm oznaczono tabliczką.

W pobliżu, na terenie Zarządu Parków Krajobrazowych (Kamiennogórska 2) rośnie miłorząb dwuklapowy.

Pień rozgałęzia się na dwa przewodniki o obwodach 210 i 140 cm.

Nieco dalej, na terenie ogrodu przy posesji Kamiennogórska 6 rośnie buk pospolity odmiany paprotkowatej; obwód w pierśnicy 355 cm.

25.05.2014 r. Uchwałą nr 309.XXXI.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry została zniesiona ochrona pomnikowa tego okazu. Drzewo to zostało w późniejszym czasie wycięte.

Idąc dalej, dotrzemy do skrzyżowania z ulicą Chałubińskiego, spoglądając w lewo (posesja nr 11), ujrzymy  buka pospolitego odmiany purpurowej. Pomnikowe drzewo posiada pień o obwodzie 310 cm.

Spacerując dalej ulicą Chałubińskiego w kierunku Chojnika, warto zwrócić uwagę na porośnięty bluszczem dąb, rosnący przy domu nr 15.

Pień (300 cm) oraz większa część korony jest gęsto opleciona bluszczem.

Nieco wyżej skręcamy w ulicę Zamkową, przy Willi Róża Wiatrów rosną dwa buki odmiany purpurowej, o obwodach 312, 305 cm.

Uchwałą nr 15.IV.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2015 r. pozbawiono te drzewa statusu pomników przyrody.

Dwa inne buki pospolite odnajdziemy w głębi posesji o charakterze niewielkiego parku, z dużą altaną mieszczącą pizzerię.

Przy ulicy Młyńskiej 7 rośnie pomnikowa lipa drobnolistna, o pierśnicy 430 cm.

Pień jest mocno zdeformowany i pusty w środku, oznaczony stosowną tabliczką.

Ustanowiony pomnikiem przyrody w marcu 2012 r. dąb „Bronek”, rośnie przy ulicy Kamiennogórskiej 11.

Obwód drzewa wynosi 440 cm, wysokość 21 m, brak tabliczki.

Pomnikowe drzewa w Sobieszowie mają dużą wartość edukacyjną, warto je zobaczyć, bowiem reprezentują aż 8 gatunków drzew w tym 3 odmiany buka pospolitego.