Klon jawor przy kaplicy Św. Anny w Sosnówce.

Na zachodnim zboczu Grabowca, na wysokości 668 m.n.p.m. znajduje się barokowa kaplica Św. Anny. Miejsce to ma długą historię : najpierw stanowiło prasłowiański ośrodek kultury, w X w. stała tu już chrześcijańska kaplica, potem wielokrotnie przebudowywana ostateczny kształt przybrała w 1719 r. Niegdyś wewnątrz, obecnie poza kaplicą wypływa Dobre Źródło o cudownych ponoć właściwościach.

Legenda mówi, że kto nabierze wody do ust i siedem razy obiegnie kaplicę (nie połykając wody) spełni mu się miłosne życzenie. Powodzenia !

W pobliżu kaplicy, obok restauracji, rośnie ogromny klon jawor, o pięknej, kształtnej koronie.

Wysokość klonu to 30 metrów, obwód 450 cm; obok drzewa ustawiono tablicę.

Do kaplicy prowadzą znakowane szlaki turystyczne: żółty – ze Świątyni Wang w Karpaczu do Sosnówki i niebieski z Miłkowa do Borowic. Zmotoryzowanym  turystom polecam zjechać z Karpacza Górnego w kierunku Borowic, Sosnówki , zostawić auto przy wiacie odpoczynkowej obok drogi i półgodzinny spacer niebieskim szlakiem. Można wprawdzie dojechać znacznie bliżej, ale tam może być kłopot zaparkowaniem pojazdu.

Głazy narzutowe w Warcie Bolesławieckiej.

Głazy narzutowe ( eratyki, narzutniaki ) to duże fragmenty skał przywleczone przez lądolód skandynawski. Na Przedgórzu Sudeckim oraz na przedpolu uskoku brzeżnego Sudetów, znajduje się znaczna ilość eratyków chronionych jako pomniki przyrody nieożywionej. Lądolód, dla którego wyżej położone partie pogórza stanowiły istotną przeszkodę, kilkakrotnie cofał się i wracał, za każdym razem zostawiając niesiony aż ze Skandynawii materiał skalny. Zgrupowanie 3 pomnikowych narzutniaków można odnaleźć w Warcie Bolesławieckiej.

(Edytowano  27.06.2022 r.)  Na mocy Uchwały nr XXVII/285/21 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 22 czerwca 2021 r. zniesiono ochronę z głazów narzutowych w Warcie Bolesławieckiej. Powodem decyzji była kradzież eratyków. Po czasie okazało się, że głazy leżą w innej lokalizacji, kilkaset metrów od ich dawnego położenia.

Wjeżdżając do Warty Bolesławieckiej drogą 363 od strony Bolesławca, po prawej stronie drogi znajdują się bloki mieszkaniowe. W pobliżu, w zaroślach leżą głazy z ciemnoróżowego granitu.

Jeden z nich nazwano ” Stróż „, mierzy 400 cm w obwodzie, wysokość 80 cm.

Sąsiednie mają podobne rozmiary 400 x 80 i 400 x 90 cm.

Szkoda że miejsce to nie stanowi punktu na trasie Złotego Szlaku Rowerowego, może wtedy teren wokół głazów zostałby posprzątany. Inne zgrupowanie głazów narzutowych odnajdziemy przy ruinach Gwiezdnego Zamku ( nie mylić z renesansowym dworem, również zwanym zamkiem ), ok. 600 metrów w linii prostej na południowy zachód. Prowadzi do nich asfaltowa droga wiodąca od pałacu ( dworu ).

Głazy ze skandynawskiego granitu leżą w zamkowej fosie.