Park Zdrojowy w Polanicy – Zdroju (pow. kłodzki, dolnośląskie).

Polanica – Zdrój, tak jak każde liczące się miasto uzdrowiskowe, posiada rozległe tereny zielone. Położony w centrum miasta Park Zdrojowy znajduje się w sąsiedztwie najstarszych budynków sanatoryjnych, kształtuje właściwy mikroklimat kurortu oraz służy mieszkańcom, kuracjuszom i turystom jako miejsce spacerów, odpoczynku i relaksu. Został utworzony w 1906 r. i ze względu na unikalny charakter kompozycyjny oraz wartości przyrodnicze został wpisany w 1991 r. do rejestru zabytków. Założenie parkowe o powierzchni ponad 13 ha podzielone jest na Park Centralny, Park Szachowy, Park Józefa oraz opisany w poprzednim artykule Park Różaneczników. W drzewostanie parku wyróżnia się wiele gatunków egzotycznych, część z nich otoczono ochroną pomnikową (łącznie rośnie tu 13 pomnikowych okazów i skupina pomnikowych różaneczników).

Zwiedzanie Parku Zdrojowego w poszukiwaniu pomnikowych drzew rozpoczniemy od narożnika Parku Józefa (skrzyżowanie ulic Zdrojowej i Matuszewskiego), tu przywita nas figura doktora Józefa Matuszewskiego.

figura Józefa Matuszewskiego na skraju parku Spacerując równoległą alejką do ul. Matuszewskiego mijamy dwa drzewa (choinę i cyprysik) oznaczone tabliczką, ale nie będące pomnikami przyrody; na trawniku w głębi parku kolejne rzeźby. Dochodzimy do skrzyżowania ulic Matuszewskiego i Konopnickiej, alejki w prawo doprowadzą nas do opisanej w poprzednim artykule pomnikowej skupiny różaneczników, my zaś w lewo na tyły sanatorium „Wielka Pieniawa”, tam na skwerku rośnie pomnikowy klon jawor.

pomnikowy jawor na tyłach sanatorium Wielka Pieniawa Drzewo mierzy w obwodzie 317 cm, wysokość klonu 24 metry.

pień pomnikowego jawora na tle sanatorium Wielka Pieniawapień pomnikowego jawora z Polanicy-Zdroju

Przy bocznym wejściu do Zakładu Przyrodoleczniczego znajduje się grupa 3 pomnikowych żywotników olbrzymich o obwodach 220, 191, 238 cm; wysokość drzew 19, 25, 23 metry.

grupa pomnikowych żywotników przy ścianie sanatorium

grupa trzech pomnikowych żywotników w Polanicy-Zdrojupnie pomnikowych żywotników w Parku Centralnym w Polanicy-Zdrojupnie trzech pomnikowych żywotników rosnących przy ścianie sanatorium

Pomnikowy żywotnik olbrzymi o obwodzie 297 cm rośnie przy Kolorowej Fontannie.

fontanna w Parku Centralnym w Polanicy-Zdroju

fontanna w Parku Centralnym w Polanicy-Zdroju

pień pomnikowego żywotnika rosnącego przy fontannie

Jeszcze jeden żywotnik olbrzymi o statusie pomnika przyrody znajduje się niedaleko fontanny – ruchomej kuli. Okaz mierzy w obwodzie 245 cm, wysokość drzewa 28 metrów.

pomnikowy żywotnik w Parku ZdrojowymPark Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowego żywotnika

Po przeciwnej stronie głównej alei (ul. Matuszewskiego) rosną obok siebie dwa pomnikowe egzemplarze: choina kanadyjska i modrzew europejski.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowy modrzew i choina kanadyjska

Choina kanadyjska mierzy w obwodzie 216 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowa choina kanadyjska

Park Zdrojowy w Polanicy - pomnikowa choina kanadyjska

Park Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowej choiny kanadyjskiej

Pomnikowy modrzew posiada pień o obwodzie 287 cm, wysokość okazu 35 metrów.

Park Centralny w Polanicy - pomnikowy modrzewPark Zdrojowy w Polanicy - pomnikowy modrzew

Park Zdrojowy w Polanicy - pień pomnikowego modrzewia

W pobliżu modrzewia biegnie promenada prowadząca do uroczej altany ze źródłem Wielkiej Pieniawy.

aleja w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju

Z tego miejsca możemy dojść na skraj Parku Różaneczników, tam przy Fontannie Lwa rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 353 cm.

Park Różaneczników w Polanicy - pomnikowy jesion wyniosłyPark Różaneczników w Polanicy - pień pomnikowego jesionu

Wracamy w okolice Kolorowej Fontanny i po przekroczeniu ul. Parkowej znajdziemy się w Parku Szachowym.

dolna część Parku Szachowego w Polanicy-Zdroju

Park Szachowy w Polanicy-Zdroju

Dwie ogromne topole czarne – pomniki przyrody – rosną po obu stronach fontanny.

Park Szachowy - pomnikowe topole latem

Park Szachowy - pomnikowe topole wiosnąPark Szachowy - pnie pomnikowych topól

Grubszy okaz o obwodzie 572 cm rośnie po południowej stronie wodotrysku.

Park Szachowy w Polanicy - pomnikowa topola rosnąca na południe od fontannyPark Szachowy - pomiar obwodu pomnikowej topoli

Drugi okaz mierzy w obwodzie 555 cm, wysokość obu topól ok. 35 metrów.

Park Szachowy w Polanicy - pomnikowa topola rosnąca na północ od fontanny

Park Szachowy w Polanicy - pień pomnikowej topoli

Jedna z topól czarnych (choć tabliczkami oznakowane są obydwie) rosnących przy schodach, pomiędzy topolą o obw. 572 cm a ul. Kryniczną jest chroniona jako pomnik przyrody.

para pomnikowych topól rosnących obok fontannypara pomnikowych topól w polanickim parku

Górna część Parku Szachowego ma charakter otwarty, z nasadzeniami alejowymi po obu bokach. Granicę Parku wyznacza plac zabaw i biegnąca nieco wyżej ul. Jana Pawła II z płatnym parkingiem. 

górna część Parku Szachowego w Polanicy-Zdroju

Poniżej zbiegu ulic Jana Pawła II i Alei 1000-lecia znajduje się grupa 7 pomnikowych żywotników olbrzymich, więcej o nich oraz o pozostałych drzewach Polanicy – Zdroju w następnym artykule.

Park Różaneczników w Polanicy – Zdroju (pow. kłodzki, dolnośląskie).

Park Różaneczników w Polanicy – Zdroju położony jest w północnej, najstarszej części Parku Zdrojowego, u zbiegu ulic: Cichej i Ogrodowej. W ocienionej dolince przez którą przepływa niewielki ciek wodny, na obszarze 0,4 ha rośnie ok. 500 sztuk różaneczników. To unikalne skupisko krzewów od sierpnia 2008 r. chronione jest jako pomnik przyrody ożywionej.

fragment tablicy w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdrojuoznakowane tablicą pomnikowe skupisko różaneczników w Polanicy-Zdrojutablica w Parku Różaneczników

Poza sezonem wegetacyjnym skupisko różaneczników stanowi wyróżniającą się oazę zieleni w Parku Zdrojowym.

pomnikowe różaneczniki na początku majaPark Różaneczników wczesną wiosnąPolanica-Zdrój - różaneczniki na początku majaPark Różaneczników na początku maja

Prawdziwy spektakl barw i zapachów zaczyna się z końcem maja i trwa przez kilka tygodni. Kwitnące wtedy rododendrony mienią się różnokolorowymi kwiatami: od białych – poprzez odcienie różowego – do czerwieni i fioletu. Szeroką paletę barw uzupełniają kwitnące w tym samym czasie azalie.

rododendrony z Polanicy-Zdrojuskrzyżowanie alejek w Parku Różanecznikówalejka przy Fontannie Dzbanów w Polanicy-Zdrojurododendrony w Polanicy-Zdrojupomnikowe skupienie różaneczników w Polanicy-Zdrojuróżaneczniki w Polanicy-Zdroju na początku kwitnieniaPolanica-Zdrój - pomnikowe skupisko krzewów różanecznikapomnikowe różaneczniki w Polanicy-ZdrojuPolanica-Zdrój - Park Różanecznikówkwitnący krzew różanecznikaPark Różaneczników w Polanicy-Zdrojualejka w Parku Różanecznikówkwitnące różaneczniki z Polanicy-Zdrojufioletowe kwiaty różanecznikaróżowe kwiaty różanecznikazbliżenie kwiatów różanecznikakwiaty różanecznikabiałe kwiaty różanecznika

Przy jednej z urokliwych alejek odnajdziemy parę sporych wielkości dzbanów, stanowiących osobliwą fontannę.

Fontanna Dzbanków w Polanicy-Zdroju

Park Różaneczników można podziwiać również z platformy widokowej, z której spływa cienkimi strumieniami woda.

platforma widokowa w Parku Różaneczników

Przy pomnikowej skupinie różaneczników rośnie jedno z wielu pomnikowych drzew Parku Zdrojowego – jesion wyniosły o obwodzie 353 cm, więcej o nim w następnym artykule.

pomnikowy jesion na skraju Parku Różaneczników

Grupa polanickich różaneczników to jedyne na Dolnym Śląsku stanowisko chronionych w formie pomnika przyrody rododendronów i azalii i jedno z niewielu w tym województwie miejsc z pomnikowymi krzewami. Pozostałe to m.in. krzewiaste formy cisa pospolitego oraz znajdujące się w gminie Legnickie Pole głogi i szakłaki.