Zespół pałacowo – parkowy w Żmigrodzie.

Żmigród jest niewielkim miastem (siedzibą gminy miejsko – wiejskiej) w powiecie trzebnickim, położonym przy drodze krajowej nr 5 Wrocław – Poznań. Na północnym krańcu miejscowości, przed mostem na Baryczy, znajduje się niedawno zrewitalizowany kompleks pałacowo – parkowy. Zmotoryzowani turyści mogą zostawić auto na parkingu przy ulicy Poznańskiej, na stacji paliw „Orlen” lub na ulicy Parkowej.

Niesamowite wrażenie sprawia, zabezpieczony jako trwała ruina, barokowy pałac z pocz. XVIII w., w późniejszym czasie rozbudowany o nieistniejące dziś klasycystyczne skrzydło.

Obok stoi renesansowa, obronna wieża mieszkalna z 1560 r. zwana Basztą, pozostałość po dawnym zamku, obecnie Punkt Informacji Turystycznej, z wystawą poświęconą historii zamku i pałacu oraz tarasem widokowym.

Całość otacza piękne założenie parkowe o powierzchni ok. 15 ha z przewagą rodzimego  drzewostanu.

Z wielu okazałych egzemplarzy drzew ochroną pomnikową objęto dwa drzewa : wspaniały  okaz dębu szypułkowego i rosnącego obok wielopiennego cisa.

Rosnący przy ruinach pałacu dąb „Melchior”, odznacza się piękną, rozłożystą koroną.

GPS  N 51°28′55.53″ , E 16°54′57.79″

Obwód drzewa 631 cm, wysokość 29 metrów, wiek ok. 390 lat. Na pniu dwie tabliczki, jedna prawie niewidoczna, nietypowo wrośnięta w korę drzewa.

30 metrów obok rośnie drugie pomnikowe drzewo – wielopienny cis pospolity.

Wysokość okazu 13 metrów, obwód przewodników 214, 111, 162, 98, 91, 93.

wielopienna forma pomnikowego cisa w Żmigrodzie

Ciekawostką są rosnące tu egzemplarze rzadkiej surmi zwanej katalpą. Cechą charakterystyczną są długie, strąkopodobne owoce dochodzące do 40 cm długości.

Pięknie prezentują się również kwitnące kasztanowce czerwone.

Park upiększają okazy egzotycznych krzewów oraz rabaty różnokolorowych kwiatów.

Na krańcu założenia parkowego znajdują się stawy z wyspami oraz fontanną.

Żmigród jest obowiązkowym punktem zwiedzania Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, zarówno dla miłośników historii jak i przyrody.

Pomniki przyrody w gminie Zgorzelec.

Gmina Wiejska Zgorzelec położona jest w tzw. Obniżeniu Żytawsko – Zgorzeleckim i zajmuje powierzchnię 136,3 km ². Większe zgrupowania pomników przyrody w gminie znajdują się w założeniach parkowych, przylegających do zespołów dworskich w Łagowie (Pomniki przyrody w Łagowie k. Zgorzelca) oraz Kunowie (Pomnikowe drzewa w Kunowie). Opisana w poprzednim artykule pomnikowa aleja dębowa w Gronowie, również przebiega w pobliżu tutejszego pałacu (Pomniki przyrody w Gronowie). Pojedyncze egzemplarze drzew o rozmiarach pomnikowych znajdują się właściwie w każdej wiosce, poniżej lista drzew (nieopisywanych jeszcze na tym blogu) objętych ochroną pomnikową.

Wspaniały okaz dębu bezszypułkowego rośnie po prawej stronie drogi Tylice – Zgorzelec.

GPS  N 51°06′57.80″ , E 15°01′38.89″

Obwód dębu 485 cm, wysokość 26 metrów, wiek 180 – 200 lat.

Przy wjeździe do Gozdanina od strony Studnisk Górnych, w towarzystwie lipy rośnie pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS  N 51°07′44.11″ , E 15°07′10.13″

Obwód w pierśnicy wynosi 366 cm, wysokość 24 metry, wiek 120 – 150 lat.

 Na terenie ogrodzonego gospodarstwa, w pobliżu którego odchodzi wspomniana wyżej droga do Studnisk, rośnie kilka okazałych drzew oznaczonych tabliczką, jednak nie figurujących w oficjalnych spisach pomników przyrody.

 200 metrów niżej, obok świetlicy wiejskiej, rośnie drugi w Gozdaninie pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS N 51°07′55.91″ , E 15°07′10.65″

 Obwód dębu 298 cm, wysokość 25 metrów, szacowany wiek 100 lat.

 W Jędrzychowicach, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Bolesławieckiej, rośnie objęty ochroną pomnikową dąb szypułkowy.

GPS N 51°10′13.00″ , E 15°00′59.29″

 Drzewo otoczone jest płotkiem, obwód w pierśnicy 365 cm, wysokość 26 metrów.

 Dość niejasna jest lokalizacja pomnikowej lipy w Białogórzu, być może chodzi o ogromny okaz rosnący na tyłach posesji 54.

GPS N 51°08′56.52″ , E 15°08′50.92″