Pomniki przyrody w gminie Zgorzelec.

Gmina Wiejska Zgorzelec położona jest w tzw. Obniżeniu Żytawsko – Zgorzeleckim i zajmuje powierzchnię 136,3 km ². Większe zgrupowania pomników przyrody w gminie znajdują się w założeniach parkowych, przylegających do zespołów dworskich w Łagowie (Pomniki przyrody w Łagowie k. Zgorzelca) oraz Kunowie (Pomnikowe drzewa w Kunowie). Opisana w poprzednim artykule pomnikowa aleja dębowa w Gronowie, również przebiega w pobliżu tutejszego pałacu (Pomniki przyrody w Gronowie). Pojedyncze egzemplarze drzew o rozmiarach pomnikowych znajdują się właściwie w każdej wiosce, poniżej lista drzew (nieopisywanych jeszcze na tym blogu) objętych ochroną pomnikową.

Wspaniały okaz dębu bezszypułkowego rośnie po prawej stronie drogi Tylice – Zgorzelec.

GPS  N 51°06′57.80″ , E 15°01′38.89″

Obwód dębu 485 cm, wysokość 26 metrów, wiek 180 – 200 lat.

Przy wjeździe do Gozdanina od strony Studnisk Górnych, w towarzystwie lipy rośnie pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS  N 51°07′44.11″ , E 15°07′10.13″

Obwód w pierśnicy wynosi 366 cm, wysokość 24 metry, wiek 120 – 150 lat.

 Na terenie ogrodzonego gospodarstwa, w pobliżu którego odchodzi wspomniana wyżej droga do Studnisk, rośnie kilka okazałych drzew oznaczonych tabliczką, jednak nie figurujących w oficjalnych spisach pomników przyrody.

 200 metrów niżej, obok świetlicy wiejskiej, rośnie drugi w Gozdaninie pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS N 51°07′55.91″ , E 15°07′10.65″

 Obwód dębu 298 cm, wysokość 25 metrów, szacowany wiek 100 lat.

 W Jędrzychowicach, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Bolesławieckiej, rośnie objęty ochroną pomnikową dąb szypułkowy.

GPS N 51°10′13.00″ , E 15°00′59.29″

 Drzewo otoczone jest płotkiem, obwód w pierśnicy 365 cm, wysokość 26 metrów.

 Dość niejasna jest lokalizacja pomnikowej lipy w Białogórzu, być może chodzi o ogromny okaz rosnący na tyłach posesji 54.

GPS N 51°08′56.52″ , E 15°08′50.92″

Pomniki przyrody w Gronowie (gm. Zgorzelec).

Gronów to nieduża wieś oddalona o 11 km od Zgorzelca, z kilkoma ciekawymi zabytkami. Należy do nich kościół MB Królowej Polski z 1801 r., zbudowany przez ewangelików na miejscu starszej budowli.

W pobliżu kościoła stoi kamienny krzyż pojednania (pokutny) z wyrytym nożem.

Interesującym obiektem jest dwór z końca XVIII w., doprowadzany do dawnej świetności przez artystkę Wandę Stokwisz.

Przy wjeździe do miejscowości od strony Pokrzywnika, znajduje się początek przepięknej, 500 – metrowej, pomnikowej alei dębowej.

GPS  N 51°11′12.72″ , E 15°08′27.05″

Tabliczki na drzewach oraz rejestr pomników przyrody informuje o 72 dębach szypułkowych w alei, zaś kolorowa tablica informacyjna przy świetlicy wiejskiej o 56 szt., prawdopodobnie część okazów nie dotrwała do obecnych czasów.

Drogą wzdłuż alei przebiega Dolnośląska Droga św. Jakuba, odcinek szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Pojedyncze okazy w alei mają w obwodzie od 160 do 368 cm, wysokość 18 – 24 metry. Wiek drzew w zależności od źródła od 80 – 100 lat (dane Nadleśnictwa Pieńsk) do nawet 300 lat (internet).

Aleja kończy się przy świetlicy wiejskiej stojącej obok skrzyżowania, w jej pobliżu (100 m na wschód) rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

GPS  N 51°11′19.07″ , E 15°08′56.61″

Obwód okazu wynosi 500 cm, wysokość 26 metrów, szacowany wiek 120 – 150 lat.