Pomnikowe drzewa w Kunowie (gm. Zgorzelec).

Kunów jest niewielką wsią położoną 6 km na południe od Zgorzelca, przy lokalnej drodze do Sulikowa. W centrum sioła znajduje się mały rynek (!), z placem zabaw, tablicą opisującą historię miejscowości oraz dwoma pomnikowymi dębami szypułkowymi.

GPS N 51°06′08.19″ , E 15°02′36.02″

Drzewa rosną między budynkami 6 i 18, obwód pni wynosi 379 i 434, wysokość okazów ok. 25 m.

Najcenniejszym zabytkiem Kunowa jest pałac wybudowany w II poł. XVI w., (przebudowany w późniejszych latach) z charakterystyczną wieżą.

Kilkanaście metrów od pałacu, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 475 cm i wysokości 26 m.

GPS N 51°06′13.89″ , E 15°02′38.64″

Na tyłach pałacu znajdują się pozostałości parku o pow. 2.7 ha, przechodzącego po drugiej stronie Czerwonej Wody w teren leśny. Obok starych lip i grabów, największe wrażenie robią sędziwe dęby, niektóre chronione jako pomniki przyrody.

Najokazalszy dąb o obwodzie 522 cm i wys. 30 m, rośnie w rozwidleniu Czerwonej Wody i Młynówki.

GPS N 51°06′17.42″ , E 15°02′41.64″

Nad brzegiem, po drugiej stronie rzeki równie okazały egzemplarz.

Na terenie leśnym, przyległym do założenia parkowego rośnie kilka sędziwych dębów, z braku tabliczki trudno stwierdzić który objęto ochroną pomnikową.

Dodaj komentarz