Pomnikowe drzewa na terenie klasztoru Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie).

Historia Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie) sięga 1468 r., kiedy to wybudowano drewniany kościół i sprowadzono zakonników do miasta. Jeszcze w tym samym wieku postawiono murowana świątynię, którą gruntownie przebudowano w latach 1696 -1708 na styl barokowy i w tej formie przetrwała do naszych czasów.

kościół i klasztor Bernardynów w Warciewnętrze kościoła klasztornego w Warcie

Obszar wokół klasztoru otaczają tereny zielone – od strony zachodniej (ul. Klasztorna) dość skąpe, z nasadzeniami rabatowymi i nielicznymi drzewami wzdłuż ogrodzenia, od wschodu przyjmujące postać niewielkiego parku. Niektóre okazy drzew osiągnęły już odpowiedni wiek i obwód pierśnicowy, by wpisać je do szacownego grona pomników przyrody. Na mocy Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. ochroną pomnikową objęto tu 4 egzemplarze drzew – dwa dęby szypułkowe i dwie lipy drobnolistne. Pierwszy z pomnikowych dębów widoczny jest dobrze z ul. Klasztornej, jego korona wychyla się poza ogrodzenie.

pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru w Warcie

pomnikowy dąb na terenie klasztoru w Warcie

Pień tego drzewa mierzy w obwodzie 537 cm, wysokość okazu 24 metry.

Warta - pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoruWarta - pień pomnikowego dębu przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru

Na lewo od wejścia do kościoła, przy północnym ogrodzeniu klasztoru, rośnie pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm i wysokości 26 metrów.

Warta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru BernardynówWarta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru

Warta - pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm

Warta - pień pomnikowej lipy o obwodzie 424 cm

Stojąc w pobliżu opisanej wyżej lipy widać już koronę i górną część pnia drugiego pomnikowego dębu.

Warta - pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm

Okaz mierzy w obwodzie 565 cm, wysokość drzewa 25 metrów. 

pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w Warciepień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w WarcieWarta - pień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm

Rosnąca kilkanaście metrów na północ pomnikowa lipa jest wysoka na 23 metry i mierzy w obwodzie 352 cm. Dolna część pnia w sezonie wegetacyjnym jest niemal całkowicie przesłonięta przez odrośla i rosnące obok krzaki.

Warta - pomnikowa lipa przy północnym ogrodzeniu klasztorupień pomnikowej lipy rosnącej przy północnym ogrodzeniu klasztoru w Warcie

Pomnikowe drzewa w Warcie opisał również na swoim blogu Paweł Lenart, zapraszam do lektury tego artykułu.

Pomnikowe drzewa w Kole (wielkopolskie).

Koło to miasto położone w centralnej części Polski, na wschodnim krańcu województwa wielkopolskiego; siedziba władz miejskich, gminnych oraz powiatowych. Przez Koło przepływa rzeka Warta, dzieląc miasto na część lewobrzeżną: ze Starym Miastem i Kaliskim Przedmieściem oraz prawobrzeżną z osiedlami: Płaszczyzna i Warszawskie Przedmieście. Najcenniejsze zabytki skupione są na Starym Mieście.

Ratusz w Kole

Dwa kilometry od centrum, na lewym brzegu Warty, znajdują się malownicze ruiny zamku.

ruiny zamku w Kolezamek w Kole

Lista kolskich pomników przyrody obejmuje 7 pozycji – 4 dęby szypułkowe, platan klonolistny, wiąz syberyjski, klon polny – wszystkie zostały powołane do ochrony na mocy Uchwały nr XXXVIII/265/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2001 r. Dwa najokazalsze pomnikowe dęby zlokalizowane są przy ul. Harcerskiej, kilkanaście metrów od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Akacjową.

ul. Harcerska w Kole - para pomnikowych dębówul. Harcerska w Kole - pnie pomnikowych dębów

Grubszy, ale niestety zamierający dąb rośnie bliżej skrzyżowania. Górna część jego korony jest mocno zredukowana, pełna uschniętych gałęzi. Obwód drzewa wynosi 421 cm, wysokość okazu  21 metrów.

ul. Harcerska w Kole - pomnikowy dąb nr 1ul. Harcerska w Kole - pień pomnikowego dębu nr 1

Drugi dąb mierzy w obwodzie 371 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

ul. Harcerska w Kole - pomnikowy dąb nr 2ul. Harcerska w Kole - pień pomnikowego dębu nr 2

Pomnikowy platan klonolistny rośnie na Starym Mieście, na końcu ul. Kajki, obok budynku  Muzeum Technik Ceramicznych.

Koło - pomnikowy platan klonolistnyPlatan, a raczej platanek, nie należy do szczególnie wyrośniętych okazów. Jego obwód – 229 cm – nie spełnia nawet obecnie obowiązującemu kryterium dla tego gatunku wynoszącym min. 300 cm.

pień pomnikowego platana z Koła

Koło - pień pomnikowego platana

Po drugiej stronie Warty, za ogrodzeniem posesji przy ul. Freudenreicha 7, zlokalizowany jest rzadko spotykany wiąz syberyjski (Ulmus pumila) o statusie pomnika przyrody.

pomnikowy wiąz syberyjski z KołaKoło - pomnikowy wiąz syberyjski

Wiąz syberyjski to gatunek drzewa dorastający do 30 m, odporny na mróz i suszę i zanieczyszczenia. Kolski egzemplarz mierzy w obwodzie 346 cm, wysokość okazu 22 m.

liście wiązu syberyjskiego

Koło - pień pomnikowego wiązu z Kołapień pomnikowego wiązu z Koła

Dwa pomnikowe dęby rosną na skraju Parku Moniuszki, są dobrze widoczne z ul. 3 Maja. Mierzą w obwodach 349 i 302 cm, wysokość okazów to odpowiednio 27 i 25 metrów.

ul. 3 Maja w Kole - pomnikowy dąb nr 1.ul. 3 Maja w Kole - pień pomnikowego dębu nr 1.ul. 3 Maja w Kole - pomnikowy dąb nr 2.pień pomnikowego dębu nr 2.pień pomnikowego dębu nr 2 w Kole

Ostatnie pomnikowe drzewo – klon polny – znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Toruńskiej 68. To okaz o 3 współprzewodnikach mierzących o wspólnym obwodzie 119 cm.

Koło - pomnikowy klon polnyul. Toruńska w Kole - pomnikowy klon polnypomnikowy klon polny z Kołapnie pomnikowego klonu z KołaKoło - pnie pomnikowego klonu