Pomniki przyrody w Brzegu.

Brzeg to duże miasto w województwie opolskim (położone ok. 40 km od centrum Wrocławia), siedziba władz gminnych i powiatowych. To jedno z najstarszych miast Śląska z licznymi, monumentalnymi zabytkami. Perełką wśród nich jest Zamek Piastów Śląskich – zwany też Śląskim Wawelem, ze względu na trójkondygnacyjne krużganki na dziedzińcu budowli.

Bogato rzeźbiona fasada budynku bramnego to renesansowe dzieło z XVI w. ozdobione popiersiami Piastów oraz posągami księcia Jerzego II i jego żony.

Do zamku przylega Park Nadodrzański z wieloma starymi drzewami, ale tylko jednym chronionym jako pomnik przyrody. Jest nim okaz miłorzębu dwuklapowego o obwodzie 286 cm, wysokości 27 m i wieku ok. 110 lat.

Po drugiej stronie Odry, przy moście kratownicowym z 1893 r. rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego.

Dąb mierzy 600 cm w obwodzie, wysokość drzewa 22 m, wiek ok. 250 lat.

Wracamy w okolice zamku, tam przy ul. Oławskiej, naprzeciw budynku gimnazjum nr 1 rośnie 180-letni dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm i wysokości 19 m.

Dalsza wędrówka szlakiem brzeskich pomników przyrody prowadzi ulicą B. Chrobrego. Pomnikowy platan rośnie tuż przy budynku przedszkola nr 4, przy wejściu do amfiteatru.

Drzewo mierzy 480 cm w obwodzie, przy wysokości 35 m. Wiek okazu ok. 170 lat.

Po przeciwnej stronie przedszkola można podziwiać pomnikowy okaz cisa pospolitego o obwodzie 127 cm, wysokości 14 m i wieku ok. 110 lat.

Przy ogrodzeniu przedszkola, już na terenie Parku Nad Fosą, rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 448 cm, wysokości 34 m i wieku ok. 170 lat.

3 pomnikowe platany rosną nieco dalej, przy budynku opuszczonej willi.

Okazy mierzą w obwodzie 358, 325, 407 cm, wysokość drzew 24 m, wiek ok. 160 lat.

Przy tej samej willi rośnie schowany w chaszczach  tulipanowiec amerykański o pierśnicy 442 cm, wysokości 23 m i wieku ok. 160 lat.

Przecinamy Park Nad Fosą, ulicę Armii Krajowej i znajdujemy się na terenie Parku Centralnego im. Czajkowskiego. Tam w pobliżu placu zabaw, u wylotu ulicy 6 lutego rośnie piękny okaz pomnikowego dębu szypułkowego.

Drzewo mierzy w pierśnicy 40 cm, wysokość dębu 25 m, wiek ok. 210 lat.

Niedaleko fontanny „Chłopczyk z łabędziem” pomnikowy egzemplarz buka pospolitego w odmianie zwisającej Pendula.

Obwód buka 272 cm, wysokość 18 m, wiek ok. 120 lat.

Przy południowo – wschodnim skraju parku, w pobliżu ul. B. Głowackiego rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 430 cm, wysokości 27 m i wieku ok. 180 lat.

Nad stawem (dawną fosą) rzadko spotykany pomnikowy okaz cypryśnika błotnego.

Drzewo mierzy 261 cm w obwodzie, wysokość okazu 24 m, wiek ok. 110 lat.

Nieco dalej, przy bramie wjazdowej na boisko Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Chrobrego) drugi w Brzegu pomnikowy egzemplarz miłorzębu dwuklapowego.

Okaz mierzy 188 cm w obwodzie, 23 m wysokości, wiek drzewa ok. 110 lat.

Wychodząc z parku znajdziemy się w pobliżu monumentalnego kościoła św. Mikołaja.

Stąd już 2 minuty spaceru dzieli nas od wspaniałego renesansowego ratusza otoczonego zabytkowymi kamienicami.

Po zwiedzeniu centrum warto wybrać się do Parku Wolności – dużego założenia parkowego z 6 pomnikowymi egzemplarzami drzew, opisanymi dokładnie w artykule „Park Wolności w Brzegu„.

Miasto Brzeg może się również pochwalić 3 pomnikowymi alejami drzew (dwie platanowe i jedna dębowa). Zainteresowanych odsyłam do artykułu „Aleje pomnikowe w Brzegu„.

Aleje pomnikowe w Brzegu.

Wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie szczególną rolę pełnią nasadzenia rzędowe. Występują one w formie alei i szpalerów drzew zdobiących ulice i bulwary miejskie. Wyjątkowym pięknem charakteryzują się stare nasadzenia, złożone z sędziwych egzemplarzy drzew, często chronionych jako pomniki przyrody. W Brzegu, powiatowym mieście położonym nad Odrą (woj. opolskie), ochroną pomnikową objęto prawie 20 pojedynczych drzew, grupę 3 platanów oraz 3 pomnikowe aleje (2 platanowe i jedna dębowa). Najdłuższa ciągnie się wzdłuż ulicy Starobrzeskiej, początek od skrzyżowania z ul. Słowackiego, koniec przy skrzyżowaniu z ul. Składową.

Aleja składa się ogółem z 26 platanów, z czego w skład jej chronionej części wchodzi 10 drzew, rosnących w obydwu rzędach. W zachodniej części rośnie 11 drzew, z czego chronione są 3 okazy, zaś w części wschodniej rośnie ogółem 15 drzew, z czego ochroną objęto 7 platanów. Szacowany wiek drzew 110 lat.

Druga pomnikowa aleja platanowa ozdabia ul. Partyzantów, w części przylegającej do parkingu hipermarketów i Aquaparku.

Aleja składa się ogółem z 20 drzew, z czego w skład jej chronionej części wchodzi 10 egzemplarzy. W zachodniej części rosną ogółem 4 drzewa, z czego chronione są 2 okazy, zaś w części wschodniej rośnie ogółem 16 drzew, z czego ochroną objęto 8 platanów. Szacowany wiek 110 lat.

Pomnikowa aleja dębowa, a właściwie szpaler sędziwych dębów, zlokalizowany jest przy ulicy Wolności. Drzewa rosną w jednym rzędzie 10 m na wschód od jezdni, pomiędzy ulicami : Krótką i Legionistów.

Szpaler tworzy 10 dębów szypułkowych w wieku ok. 110 – 150 lat.

Pozostałe pomniki przyrody w Brzegu opiszę w kolejnym artykule.