Pomniki przyrody w gminie Pokój.

Gmina Pokój leży w północnej części województwa opolskiego, w powiecie namysłowskim. Prawie w całości leży na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, chroniącego rozległe tereny leśne z wieloma chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. W omawianej gminie ochroną pomnikową objęto 5 drzew, wszystkie rosną we wsi Pokój. Najcenniejszym pomnikiem przyrody jest najstarsza w Polsce sosna wejmutka, rosnąca w rozległym założeniu parkowym, po którym można spacerować wytyczoną ścieżką dydaktyczną. Wejście do parku znajduje się w pobliżu ronda, gdzie znajdziemy olbrzymi głaz narzutowy.Ciekawostką w dalszej części parku jest rzadki okaz dębu błotnego.

Na wyspie urocze ruiny salonu wodnego, zwanego herbaciarnią.

Kolejne ciekawe drzewo to kasztan jadalny (na tablicy błędnie nazwany kasztanowcem).

W różnym miejscach parku stoją uszkodzone figury, świadczące o dawnej świetności tego miejsca.

Żeliwny pomnik „śpiącego lwa” chyba na każdym zrobi wrażenie, obok skupiska krzewów różanecznika.

Spacerując dalej ścieżką miniemy okaz tulipanowca amerykańskiego.

Ok. 50 m za tulipanowcem, schodzimy z głównej alejki w lewo do najstarszej i najbardziej okazałej w Polsce sosny wejmutki.

GPS N 50°53′40.08″ , E 17°50′40.16″

Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, charakteryzuje się 5 igłami w pęczku i dużą, podłużną szyszką.

Tutejszy okaz – pomnik przyrody – mierzy w pierśnicy 520 cm, wysokość drzewa 20 m, wiek 227 lat (C. Pacyniak, „Najstarsze drzewa w Polsce”).

Grupa 3 pomnikowych drzew – 2 dęby i jesion, znajduje się w pobliżu ronda, pomiędzy ulicami Namysłowską i Brzeską. Każde z tych drzew pokryte jest bluszczem.

GPS N 50°54′12.31″ , E 17°50′08.16″

Pierwszy dąb szypułkowy (najbliżej ronda) mierzy 620 cm w obwodzie, wysokość okazu 27 m, wiek 280 lat.

Drugi dąb mierzy w pierśnicy 585 cm, wysokość drzewa 26 m, wiek 278 lat.

Rosnący obok jesion wyniosły mierzy w obwodzie 470 cm, wysokość okazu 32 m, wiek 280 lat.

Ostatnie pomnikowe drzewo – dąb szypułkowy – rośnie przy drodze leśnej, ok. 50 m od szosy Zieleniec – Karłowice. Charakterystycznym miejscem na tej trasie jest duże skrzyżowanie z leśnymi drogami ze zniszczoną bramą do dawnego zwierzyńca. Mijamy bramę i skręcamy w prawo (droga pożarowa 100).

GPS N 50°54′42.76″ , E 17°48′48.98″

Dąb mierzy 605 cm w obwodzie, wysokość drzewa 28 m, wiek 360 lat.