Pomnikowe czereśnie ptasie k. wsi Polkowskie (gm. Domaszowice, opolskie).

Czereśnia ptasia (czereśnia dzika, wiśnia ptasia, dzika wiśnia, trześnia), łac. Prunus avium, Cerasus avium, rośnie dziko niemal w całej Europie; w Polsce spotykana w mieszanych lasach liściastych, zarówno na nizinach i wyżynach, do wysokości ok. 800 m n.p.m. Dorasta do 25 m (rzadko 30 m) wysokości, osiągając ponad 300 cm w obwodzie. Jest drzewem krótkowiecznym – przeciętnie dożywa 100 lat. Stare okazy dzikiej czereśni, w tym dwa pomnikowe egzemplarze, można odnaleźć w niewielkim fragmencie lasu w pobliżu wsi Polkowskie (gm. Domaszowice, pow. namysłowski, opolskie).

Polkowskie - fragment lasu z pomnikowymi czereśniami

Aby trafić do pomnikowych czereśni, należy na skrzyżowaniu w centrum wsi z drogowskazem do Szymonkowa skręcić w brukowaną na początku drogę prowadzącą do wsi Strzelce. Po ok. 750 m trafimy na skraj lasu znajdującego się po prawej stronie drogi, dalej piechotą w kierunku północnego krańca zagajnika. Usytuowanie pomnikowych drzew przedstawia poniższa mapka, pochodząca z Geoserwisu GDOŚ.

Polkowskie czereśnie

W północnym fragmencie opisywanego zalesienia (oddz. 200 Nadleśnictwa Namysłów) rośnie przynajmniej kilkanaście wiekowych egzemplarzy czereśni. Dwie najgrubsze uhonorowano statusem pomników przyrody i oznakowano stosowną tabliczką przybitą do drewnianego kołka, wkopanego pomiędzy pomnikowymi okazami.

tabliczka pomnik przyrody pomiędzy pomnikowymi czereśniami

Pierwsza z pomnikowych czereśni mierzy w obwodzie 335 cm, wysokość drzewa 17 metrów.

Polkowskie - pomnikowa czereśnia dzika IPolkowskie - pomnikowa czereśnia IPolkowskie - pień pomnikowej czereśni IPolkowskie - pomiar pnia pomnikowej czereśni Ipomiar obwodu pnia pomnikowej czereśni I

Drugi pomnikowy egzemplarz mierzy w obwodzie ok. 300 cm, wysokość drzewa ok. 15 metrów.

Polkowskie - pomnikowa czereśnia II

pień pomnikowej czereśni IIPolkowskie - pień pomnikowej czereśni II

W pobliżu pomnikowych okazów znajduje się wiele innych, nieco młodszych egzemplarzy dzikich czereśni. Drzewa charakteryzują się różnym stanem zdrowotnym, część jest w dobrym stanie, inne porośnięte są grzybami lub obłamane.

Polkowskie - las z okazami czereśni ptasiej

skraj lasu z okazami czereśni ptasiejPolkowskie - skraj lasu z egzemplarzami dzikiej czereśniPolkowskie - pień okazałej czereśni dzikiejPolkowskie - obłamana czereśnia

Pomnikowy dąb z Duczowa Wielkiego (gm. Wołczyn, opolskie).

Gmina miejsko – wiejska Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego, pomiędzy Namysłowem a Kluczborkiem. Ochroną pomnikową w gminie objęto 14 obiektów przyrodniczych, w tym 2 aleje, 2 grupy drzew, 9 pojedynczych okazów (łącznie 140 drzew) oraz głaz narzutowy opisany w artykule „Diabli Kamień k. Wierzbicy Dolnej„. Jednym z najokazalszych i równocześnie łatwo dostępnym pomnikiem przyrody ożywionej w gminie Wołczyn jest dąb szypułkowy z Duczowa Wielkiego.

GPS N 51°02′17.2″ , E 17°57′23.1″

Duczów Wielki - pomnikowy dąb latemDuczów Wielki - pomnikowy dąb przy drodze do Wierzbicy Górnejpomnikowy dąb z Duczowa WielkiegoDuczów Wielki - pomnikowy dąb w pasie drogowymDuczów Wielki - pomnikowy dąb na wschodnim krańcu wsi

Drzewo rośnie na wschodnim krańcu wsi, w pasie drogi krajowej nr 42 na odcinku Domaszowice – Wołczyn. Dąb wyeksponowany jest na niewielkim pagórku, na którym znajduje się również kamienny krzyż z wizerunkiem Chrystusa, na postumencie z napisem „Szczęść Boże”.

krzyż przy pomnikowym dębie w Duczowie WielkimDuczów Wielki - krzyż przy pomnikowym dębie

Drzewo posiada bardzo charakterystyczną sylwetkę. Pień na wysokości ok. 3 metrów rozdziela się na dwa główne przewodniki, ten od strony szosy został krótko obcięty i zabezpieczony od góry blachą. W opisach zamieszczonych w internecie to dwa drzewa zrośnięte ze sobą od ponad 150 lat.

dąb o obwodzie 610 cm z Duczowa Wielkiegopień dębu z Duczowa Wielkiego

Obwód pomnikowego dębu wynosi 610 cm, wysokość drzewa 19 metrów, szacowany wiek 270 lat. Pomnikiem przyrody został uznany już w 1953 r., niestety na pniu nie znajduje się stosowna tabliczka.

pomiar obwodu pomnikowego dębu

Ślady po usuniętych, dużych konarach widać również na pniu od strony pola uprawnego.

pień pomnikowego dębu z Duczowa Wielkiegoślady po konarach na pniu pomnikowego dębu