Pomnikowy cypryśnik błotny przy pałacu w Gaworzycach (pow. polkowicki, dolnośląskie).

Cypryśnik błotny (Taxodium distichum) to gatunek drzewa iglastego z rodziny cyprysowatych, pochodzący z Ameryki Północnej. W miejscach naturalnego występowania zasiedla bagniste stanowiska i tereny zalewowe. Osiąga do 50 m wysokości i 2 metry średnicy, wykształca bardzo szeroki u nasady pień, jednak szybko zwężający się i prosty. Na okresowo zalewanych bądź trwale podmokłych obszarach tworzy tak zwane korzenie oddechowe – pneumatofory – zgrubienia na korzeniach wyrastające powyżej poziomu gleby lub wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia, wspierające wymianę gazową korzeni.

arboretum w Kórniku - pneumatofory pod koroną cypryśnika błotnego

Największe pneumatofory o wysokości 110 cm autor tego artykułu napotkał pod cypryśnikiem błotnym w niemieckiej części transgranicznego Parku Mużakowskiego.

Bad Muskau - ogromne pneumatofory pod cypryśnikiem błotnym

Cypryśnik błotny został sprowadzony do Europy w 1640 r. i od tej pory chętnie sadzony jako drzewo ozdobne i parkowe. W dolnośląskim rejestrze pomników przyrody figuruje 6 pojedynczych okazów tego gatunku i jedna grupa złożona z czterech okazów, łącznie 10 chronionych ustawowo egzemplarzy. Jeden z nich rośnie przy pięknie odremontowanym pałacu w Gaworzycach – dużej wsi (siedziba gminy) w powiecie polkowickim.

pałac w Gaworzycach - widok od strony parkupomnikowy cypryśnik błotny rosnący obok pałacu w Gaworzycach

pomnikowy cypryśnik przy pałacu w Gaworzycachcypryśnik błotny przy pałacu w Gaworzycach

Gaworzycki cypryśnik błotny rośnie nad brzegiem niewielkiego stawu, niedaleko północno-wschodniego narożnika pałacu. Pomimo sąsiedztwa sadzawki drzewo nie wykształciło pneumatoforów, widać nie doskwiera mu nadmiar wody.

pomnikowy cypryśnik błotny w Gaworzycach

Gaworzyce - pomnikowy cypryśnik latemGaworzyce - pomnikowy cypryśnik błotnyGaworzyce - pomnikowy cypryśnik błotny latem

Obwód pomnikowego okazu wynosi 380 cm, wysokość drzewa 21 metrów, szacowany wiek 150 lat. Status pomnika przyrody posiada od 1977 r., na pniu brak tabliczki.

park w Gaworzycach - pomnikowy cypryśnik błotny

Gaworzyce - pień pomnikowego cypryśnika błotnego zimą

Gaworzyce - pień pomnikowego cypryśnika błotnego

Gaworzyce - pień pomnikowego cypryśnika błotnego latem

Warto zrobić sobie krótki spacer po niewielkim, ale zadbanym parku. Znajdziemy tam dorodne okazy dębów, lip, sosen oraz daglezji zielonych.

plan parku w Gaworzycach

Gaworzyce - główna oś widokowa w parku

Ciekawostką geologiczną jest leżący na trawniku przed pałacem (od strony zachodniej) sporej wielkości głaz narzutowy. Eratyk tej wielkości swobodnie kwalifikuje się do ochrony pomnikowej.

okazały eratyk na tle pałacu w Gaworzycach

O pozostałych pomnikach przyrody w gminie Gaworzyce można poczytać w artykule „Zabytkowy park w Dalkowie„.

Park Strachowicki we Wrocławiu.

Park Strachowicki we Wrocławiu to fragment dawnego ogrodu krajobrazowego przylegającego do nieistniejącego już pałacu. W obecnej formie zajmuje ok. 8 ha powierzchni, ograniczony jest ulicami Zarembowicza oraz Graniczną i przecięty ul. Strachowicką.

Dla małych dzieci urządzono w parku plac zabaw, dla starszych i dorosłych pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej.

plac zabaw w Parku Strachowickim

Park upiększają oczka wodne i podłużny staw, nad którym przerzucono uroczy mostek.

staw w Parku Strachowickim we Wrocławiu

Spacerując alejkami parkowymi możemy podziwiać liczne okazy starych drzew, głównie rodzimych gatunków liściastych.

Ochroną pomnikową objęto tu 5 egzemplarzy drzew, wszystkie oznakowano stosowną tabliczką. W północnej części parku, tuż przy ulicy Strachowickiej, rośnie pomnikowy buk pospolity o obwodzie 334 cm i wysokości 28 m.

Przy jednej z alejek parkowych rośnie rzadki okaz dębu błotnego o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 290 cm, wysokość dębu 31 m..

Przy alejce biegnącej wzdłuż stawu rośnie pomnikowy dąb szypułkowy; okaz mierzy w pierśnicy 437 cm, wysokość drzewa 33 m.

Aby trafić do kolejnych pomnikowych drzew należy wrócić na ul. Strachowicką i przejść do skrzyżowania z ul. Zarembowicza. Rosnąca na skwerze grupa cisów ozdabiała niegdyś wejście do pałacu.

Boki nieistniejącego pałacu obsadzono platanami klonolistnymi.

Trzy z widocznych wyżej platanów posiadają dość duże ubytki pnia, jeden zdrowy okaz platana klonolistnego ogłoszono pomnikiem przyrody.

Egzemplarz mierzy 28 m wysokości i posiada pień o obwodzie 410 cm.

Najciekawszym pomnikowym okazem w parku jest cypryśnik błotny, rosnący obok murku oporowego, przy oczku wodnym. Egzemplarz mierzy w obwodzie 267 cm, wysokość drzewa 13 metrów.

Cypryśnik błotny to rzadko spotykany w Polsce gatunek drzewa parkowego. Szkoda, że ten okaz słabo wykształcił charakterystyczne dla niego korzenie oddechowe, zwane pneumatoforami (można je zobaczyć w tym artykule).