Pomniki przyrody przy ul. 7 Dywizji i al. Kombatantów w Lubaniu.

7 Dywizji i al. Kombatantów to dwie ulice w centrum Lubaniu, u zbiegu których stoi Kościół Marii Panny. Jest to najstarsza lubańska świątynia, służąca Parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

Na skwerze przed kościołem rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Greta”.

Lipa mierzy 370 cm w obwodzie, wysokość drzewa 24 metry, wiek 140 lat.

Zlokalizowane w pobliżu założenie parkowe to dawny cmentarz, informuje nas o tym tablica wmurowana przy wejściu do parku.

Na obrzeżu parku, na skarpie od strony ul. 7 Dywizji, rosną dwie pomnikowe lipy drobnolistne.

Ta przy schodach to „Eirene”, jej obwód wynosi 378 cm, wysokość 23 metry, wiek 140 lat.

Druga lipa to „Maja” o obwodzie 319 cm, wysokości 12 metrów i wieku 140 lat.

Wewnątrz parku, przy głównej alei, rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Wojtek”. Okaz mierzy 321 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 26 metrów, wiek 150 lat.

Powyżej, przy bocznej alejce, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Maria II”. Drzewo ma uszkodzony pień o obwodzie 320 cm.

Ciekawy drzewostan posiada niewielkie założenie parkowe otaczające willę z I poł. XIX w. – obecnie mieści się tu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, ul. Kombatantów 2.

Trzy okazy rosnących tu drzew wyróżniono statusem pomnika przyrody. Od strony frontowej widoczny jest wiąz szypułkowy „Waluś” o obwodzie 299 cm, wysokości 26 m i wieku 140 lat.

Z tyłu za budynkiem rośnie pomnikowy klon jawor „Kacper”. Okaz mierzy 325 cm w obwodzie, wysokość 26 metrów, wiek 180 lat.

Trzecim pomnikowym drzewem jest cis pospolity „Bliźniak”, widoczny również od strony ul. Kościuszki.

Okaz mierzy 260 cm w obwodzie i 12 metrów wysokości, wiek drzewa 180 lat.

Wspaniały jest również okaz magnolii o formie drzewiastej (szczególnie w okresie kwitnienia), wartej objęcia ochroną pomnikową.

Pomnikowy cyprysik Lawsona „Jan Paweł II” rośnie na ogrodzie posesji przy al. Kombatantów 6. Drzewo mierzy 208 cm w obwodzie (wysokość 20 m), wiek 170 lat.

Drugie pomnikowe drzewo na tej posesji to choina kanadyjska „Zinta” o obwodzie 283 cm i wysokości 18 m.

Górna część al. Kombatantów w Lubaniu przechodzi przez Park na Kamiennej Górze, opisany został w artykułach „Park na Kamiennej Górze w Lubaniu„,”Kamieniołom bazaltu na Kamiennej Górze w Lubaniu” i „Orzesznik siedmiolistkowy w Lubaniu„.

Pomnikowe drzewa przy ul. Bocznej w Lubaniu.

Peryferyjny, nieco zapomniany zakątek przy ul. Bocznej w Lubaniu, skrywa fascynującą historię. Tu bowiem w otoczeniu parku stał pałac, tzw. Majątek Górny we wsi Uniegoszcz, niem. Bertelsdorf (obecnie większa część Uniegoszczy leży w granicach administracyjnych miasta Lubań). O najstarszej historii tego pałacu niewiele wiadomo; w XVIII w. musiał już być znaczącą rezydencją, bowiem we wrześniu 1707 roku, przez blisko dwa tygodnie kwaterował wraz ze swoim dworem późniejszy król Polski Stanisław
Leszczyński, korzystając chętnie z gościny, jakiej udzielił mu Just Wilhelm von
Almesloe.

Tuż przed II wojną światową utworzono w pałacu dom starców, prowadzony przez miejscowe siostry magdalenki (być może dlatego otaczający park nazywany jest poklasztornym). Po wojnie nieremontowany popadł w całkowitą ruinę i został rozebrany w latach 1962-1972. Obecnie po pałacu pozostały jedynie fundamenty przysypane gruzem, niewielkie fragmenty ścian oraz zawalone wejścia do piwnic (więcej zdjęć oraz szerzej o historii tego miejsca tutaj).

Park otaczający skąpe resztki pałacu jest bardzo zaniedbany – porośnięty samosiejkami, zaśmiecony, o zatartym układzie kompozycyjnym. Cennym walorem są stare drzewa, głównie rodzimych gatunków. Można tu odnaleźć pokaźnych rozmiarów buki, jawory, graby, dęby; z obcych gatunków można wymienić sosnę wejmutkę i platana klonolistnego.

Kilka drzew uhonorowano statusem pomnika przyrody. Wewnątrz parku rośnie 160 – letni klon jawor „Mnich” o obwodzie 341 cm i wysokości 23 metry.

Pomnikowy dąb szypułkowy „Leszek” rośnie na obrzeżu parku, w jego południowej części.

Obwód okazu wynosi 377 cm, wysokość drzewa 24 m, wiek ok. 200 lat.

Obok rośnie oznaczony tabliczką dąb, którego brak w oficjalnym spisie pomników przyrody. Być może ze względu na dość rachityczny wygląd, zniesiono ochronę pomnikową tego okazu.

W rogu parku, poza zwartym zadrzewieniem, można odnaleźć pomnikowy egzemplarz platana klonolistnego o nazwie „Makary”. Drzewo posiada pień o obwodzie 507 cm, wysokość okazu 20 m, wiek 160 lat.

Stare dęby rosną nad brzegiem przepływającej w pobliżu Kwisy. Status pomnika przyrody posiada dąb o obwodzie 395 cm i wieku 220 lat.

 W pobliżu rośnie najgrubszy i najstarszy pomnikowy dąb w Lubaniu o imieniu „Ludwig”. Wiek tego drzewa oszacowano na 400 lat, obwód okazu 533 cm, wysokość 24 m.

Przy „Ludwigu”, na przedłużeniu ulicy Bocznej (droga gruntowa), ma początek szpaler wiekowych kasztanowców białych.

Spacerując nim wzdłuż Kwisy, dotrzemy do olbrzymiej wierzby, wartej objęcia ochroną pomnikową.

Informacje związane z historią pałacu pochodzą ze znakomitej monografii Piotra Dumanowskiego – „Uniegoszcz  – Dziedzictwo Przeszłości”.