Park przypałacowy w Proboszczowie (gm. Pielgrzymka).

Proboszczów to duża wieś w gminie Pielgrzymka, położona u podnóży Ostrzycy 501 m n.p.m. Znajduje się tu interesujący kościół Trójcy Św. oraz neoklasycystyczny pałac z 1821 r. zbudowany na miejscu starszego.

30 metrów od frontu pałacu rosną dwa pomnikowe cisy o obwodach 167 i 134 cm.

Do pałacu przylega rozległy park o powierzchni 9.5 ha ogrodzony częściowo kamiennym murem, ze stawem i wieloma pomnikowymi drzewami.

Na liście RDOŚ figuruje 35 pomnikowych drzew rosnących w parku w Proboszczowie, głównie gatunków rodzimych. Niestety, tych oznakowanych tabliczkami jest tylko kilka. Z tego tytułu właściwa identyfikacja wszystkich pomnikowych okazów, musiałaby przyjąć charakter pracy naukowej a nie zwykłego, niedzielnego spaceru.

Zwiedzanie parku najlepiej rozpocząć z dużego parkingu znajdującego się przed kościołem. Zanim wejdziemy do parku pokonując mostek, warto zwrócić uwagę na pokaźnych rozmiarów egzemplarze olszy czarnej, pnie o obwodzie przekraczającym 300 cm porośnięte są bluszczem.

Spacerując zachowanymi alejkami parkowymi, z pewnością natkniemy się na oznaczonego tabliczką dęba o obwodzie 470 cm.

GPS N 51°03′54.93″ , E 15°47′38.79″

Ciekawostką jest dąb kaukaski „Gruzin” o obwodzie 240 cm, 150 lat, niestety z mocno uszkodzonym pniem.

Przy alejce prowadzącej wzdłuż płotu w kierunku pałacu, rośnie kilka okazałych lip.

Ponadto w parku wiekowe graby oraz pomnikowe buki.

Po zwiedzeniu parku, warto wybrać się przechodzącym obok żółtym szlakiem na szczyt Ostrzycy. Leniwi mogą podjechać szutrową drogą na przygotowany pod lasem parking, dalej pieszo wzdłuż pięknej alei lipowej (którą warto objąć ochroną pomnikową).

Ze szczytu, w pogodnie dni, roztaczają się wspaniałe widoki na okolicę (więcej tutaj).

Pomniki przyrody w gminie Lwówek Śląski.

Temat pomników przyrody w gminie Lwówek Śląski był już wielokrotnie poruszany na tym blogu. Szczególnie bogata i interesująca jest przyroda nieożywiona gminy chroniona w formie pomników przyrody. Reprezentują one szeroki wachlarz tworów geologicznych :  od  ostańców piaskowcowych ( Skała z medalionem ), krasowych i pseudokrasowych jaskiń ( Jaskinie w okolicach Lwówka Śląskiego ), po stanowiska dokumentujące wulkaniczną przeszłość okolic położonych na północ od Lwówka Śląskiego ( Kamieniołom bazaltu w Żerkowicach ). Do tej grupy zdecydowanie powinny dołączyć Lwóweckie Skały leżące na obrzeżu miasta, które nie wiadomo z jakiego powodu ochroną pomnikową nie zostały objęte.

Równie bogato przedstawia się lista pomnikowych drzew w gminie. Niemal rok temu opisałem miejskie pomniki przyrody ( Pomnikowe drzewa Lwówka Śląskiego ). Osobnych artykułów doczekały się też drzewa rosnące w pobliżu : Niwnic ( Pomniki przyrody w Niwnicach k. Lwówka Śląskiego ), Soboty ( Pomnikowe drzewa w Sobocie k. Lwówka Śląskiego ) oraz Skały ( Park przy pałacu w Skale gm. Lwówek Śląski ).

W powyższych artykułach swojego miejsca nie znalazło kilka drzew, rozsianych pojedynczo na terenie opisywanej gminy. Do takich należy pomnikowa lipa drobnolistna „Furtianka”, rosnąca przy wejściu na teren nieczynnego kościoła w Kotliskach.

GPS N 51°09′20.73″ , E 15°31′05.50″

Obwód drzewa wynosi 370 cm, wysokość ponad 20 m, wiek jak głosi tabliczka 200 lat.

W miejscowości Bielanka, przy posesji nr 15, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Bielak”.

GPS N 51°07′12.93″ , E 15°41′15.50″

Obwód pnia 380 cm, wiek ok. 250 lat.

Dość trudnym do odnalezienia jest dąb szypułkowy „Łowczy”, rosnący w lesie ok. 1 km od wsi Dworek. Aby do niego trafić, należy wędrować niebieskim szlakiem łączącym Dworek z Pieszkowem i przy dużym skrzyżowaniu ze słupkiem oddziałowym 244/245/238/239 skręcić w prawo w kierunku Soboty. Dąb stoi 60 – 80 m niżej, oddalony o 30 m na prawo od leśnego traktu, schowany za świerkowym młodnikiem.

GPS N 51°06′01.29″ , E 15°40′25.99″

Obwód dębu w pierśnicy 440 cm, wiek 300 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Przy posesji nr 7 w Radomiłowicach, oddalonej o ok. 200 m od głównej drogi we wsi, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Radomiła”.

GPS N 51°03′33.76″ , E 15°43′16.29″

Lipa jest uszkodzona, jeden z głównych przewodników uległ obłamaniu. Pień lipy ma 450 cm w obwodzie, wiek 200 lat.

100 m od tablicy miejscowości Gradówek i 50 m od szosy w kierunku Gryfowa Śląskiego – w drzewostanie na skraju lasu rośnie pomnikowa daglezja zielona „Śmiała”.

Obwód drzewa w pierśnicy 310 cm, wiek ok. 100 lat.

Uchwałą Nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dn. 26.11.2015 r. powołano do ochrony pomnikowej dąb szypułkowy „Jastrząb”, rosnący przy drodze leśnej łączącej wsie Bielanka i Pieszków.

GPS N 51°06′42″ , E 15°41′33″

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 440 cm, wysokość 28,5 m.