Pomniki przyrody w gminie Pielgrzymka.

Gmina Pielgrzymka leży w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego, w powiecie złotoryjskim (woj. dolnośląskie). Ponad 73% areału gminy stanowią użytki rolne, grunty leśne zajmują tylko 19 % powierzchni. W takim wypadku starszych, pomnikowych okazów drzew gminy Pielgrzymka, należy szukać w podworskich parkach.

Z zespołu pałacowego w Pielgrzymce zachował się jedynie park, pierwotnie o pow. 12 ha, obecnie ok. 2,4 ha.

park podworski w Pielgrzymce

Najcenniejszym drzewem w tym parku jest pomnikowa lipa drobnolistna „Mniszka”.

GPS N 51°07′17″, E 15°49′02″

Obwód lipy wynosi 595 cm, wysokość 25 m, wiek 300 – 400 lat.

Obok lipy „Mniszki” rośnie druga pomnikowa lipa, jednak nieco mniej okazała.

W tym samym parku, obok cieku wodnego można odnaleźć pomnikowy egzemplarz sosny wejmutki „Inga” o obwodzie 320 cm.

GPS N 51°07′16″, E 15°49′11″

W pobliskim lasku zlokalizowanym naprzeciw stacji paliw, warto odnaleźć pomnikowy okaz dębu szypułkowego „Bartuś”.

GPS N 51°07′10.5″, E 15°49′25.9″

„Bartuś” mierzy 505 cm w obwodzie, wysokość drzewa 28 metrów, wiek 350 lat.

Wiele cennych egzemplarzy drzew można podziwiać w zarośniętym parku w Twardocicach (Rochowie). Prowadzi do niego zabytkowa aleja lipowa.

Do niedawna park ozdabiał pomnikowy okaz wiązu szypułkowego „Patron” o obwodzie 430 cm. Niestety wiąz uległ obłamaniu podczas wichury i ze względu na utratę wartości przyrodniczych, pozbawiono go w 2010 r. statusu pomnika przyrody.

GPS N 51°05′33″, E 15°45′01″

Pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm.

Ponadto w parku rosną piękne okazy buków oraz pokaźnych rozmiarów platan „Radża”.

W Wojcieszynie, przy posesji nr 59, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

GPS N 51°09′12.57″, E 15°50′48.75″

Drzewo mierzy 440 cm w obwodzie, wysokość lipy 24 mety, wiek ok. 200 lat.

Wiele sędziwych drzew rośnie w otoczeniu byłego PGR – u w Nowej Wsi Grodziska. Pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy zlokalizowany przy drodze do posesji nr 100.

GPS N 51°08′45.35″, E 15°47′29.15″

Okaz mierzy 420 cm w obwodzie, wysokość dębu 30 m, szacowany wiek 300 lat.

W pobliżu stoi kilka innych, równie starych dębów, stanowiących razem założenie alejowe.

Bardzo dużo, bo ponad 30 pomnikowych drzew, ozdabia założenie parkowe w Proboszczowie. Opisałem je szerzej w artykule „Park przypałacowy w Proboszczowie„.

Park przypałacowy w Proboszczowie (gm. Pielgrzymka).

Proboszczów to duża wieś w gminie Pielgrzymka, położona u podnóży Ostrzycy 501 m n.p.m. Znajduje się tu interesujący kościół Trójcy Św. oraz neoklasycystyczny pałac z 1821 r. zbudowany na miejscu starszego.

30 metrów od frontu pałacu rosną dwa pomnikowe cisy o obwodach 167 i 134 cm.

Do pałacu przylega rozległy park o powierzchni 9.5 ha ogrodzony częściowo kamiennym murem, ze stawem i wieloma pomnikowymi drzewami.

Na liście RDOŚ figuruje 35 pomnikowych drzew rosnących w parku w Proboszczowie, głównie gatunków rodzimych. Niestety, tych oznakowanych tabliczkami jest tylko kilka. Z tego tytułu właściwa identyfikacja wszystkich pomnikowych okazów, musiałaby przyjąć charakter pracy naukowej a nie zwykłego, niedzielnego spaceru.

Zwiedzanie parku najlepiej rozpocząć z dużego parkingu znajdującego się przed kościołem. Zanim wejdziemy do parku pokonując mostek, warto zwrócić uwagę na pokaźnych rozmiarów egzemplarze olszy czarnej, pnie o obwodzie przekraczającym 300 cm porośnięte są bluszczem.

Spacerując zachowanymi alejkami parkowymi, z pewnością natkniemy się na oznaczonego tabliczką dęba o obwodzie 470 cm.

GPS N 51°03′54.93″ , E 15°47′38.79″

Ciekawostką jest dąb kaukaski „Gruzin” o obwodzie 240 cm, 150 lat, niestety z mocno uszkodzonym pniem.

Przy alejce prowadzącej wzdłuż płotu w kierunku pałacu, rośnie kilka okazałych lip.

Ponadto w parku wiekowe graby oraz pomnikowe buki.

Po zwiedzeniu parku, warto wybrać się przechodzącym obok żółtym szlakiem na szczyt Ostrzycy. Leniwi mogą podjechać szutrową drogą na przygotowany pod lasem parking, dalej pieszo wzdłuż pięknej alei lipowej (którą warto objąć ochroną pomnikową).

Ze szczytu, w pogodnie dni, roztaczają się wspaniałe widoki na okolicę (więcej tutaj).