Pomniki przyrody w Sulechowie (pow. zielonogórski, lubuskie).

Sulechów to miasto położone w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego, ok. 20 km od Zielonej Góry, przy drodze ekspresowej S-3. Jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej wyjątkowo bogatej w rekordowe okazy drzew pomnikowych. W granicach administracyjnych Sulechowa znajduje się najgrubsza w Polsce morwa biała – pomnikowy egzemplarz o obwodzie 440 cm liczący sobie ponad 270 lat. Drzewo to zostało dokładnie opisane w artykule „Morwa biała z Sulechowa„.

GPS N 52°05′24.1″ , E 15°37′34.1″

najstarsza morwa biała w Polsce latempomnikowa morwa biała z Sulechowa

Niemniej interesujący jest opisany w poprzednim artykule pomnikowy cypryśnik błotny – to  egzemplarz o największym obwodzie w województwie lubuskim i jeden z najgrubszych okazów tego gatunku w Polsce (obwód 418 cm).

GPS N 52°05′10.2″ , E 15°37′22.4″

Sulechów - pomnikowy cypryśnik błotny jesienią

Sulechów - pomnikowy cypryśnik zimą

Listę pomnikowych drzew egzotycznych gatunków zamyka miłorząb dwuklapowy rosnący przy budynku filii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od strony ul. Piaskowej.

GPS N 52°04′48.2″ , E 15°37′09.4″

pomnikowy miłorząb na tle filii UZ w Sulechowiepomnikowy miłorząb z Sulechowapomnikowy miłorząb rosnący przy filii UZ w Sulechowie

Daleko mu jednak do rekordowych okazów – to dość wątły okaz o obwodzie wynoszącym 147,5 cm i wysokości równej 12 metrów, niemniej urzeka malowniczym ubarwieniem jesiennych liści.

pień pomnikowego miłorzębu z Sulechowa

Pozostałe pomnikowe drzewa w Sulechowie to dęby szypułkowe w ilości 4 sztuk, pierwszy z nich rośnie na skwerze przy ul. Krańcowej.

GPS N 52°04′41.5″ , E 15°37′05.7″

pomnikowy dąb z ul. Krańcowej w SulechowieSulechów - pomnikowy dąb z ul. Krańcowej

To zdrowy okaz o wysoko osadzonej koronie, jego pień mierzy w obwodzie 398 cm, wysokość drzewa to 23 metry.

Sulechów - pień pomnikowego dębu z ul. Krańcowej

ul. Krańcowa w Sulechowie - pień pomnikowego dębu

Drugi dąb rośnie na ogrodzonym terenie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, u zbiegu ulic Żeromskiego i Licealnej. Drzewo posiada krótki pień o obwodzie 371 cm, wysokość dębu 25 metrów.

GPS N 52°05′06.6″ , E 15°37′47.1″

pomnikowy dąb rosnący na terenie PSP w Sulechowie

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Żeromskiego w Sulechowie

pień pomnikowego dębu rosnącego na terenie PSP w Sulechowie

Pomiędzy kościołem pw. Podwyższenia Krzyża a Bramą Krośnieńską znajduje się kolejny pomnikowy egzemplarz dębu szypułkowego o obwodzie 426 cm i wysokości 21 metrów.

GPS N 52°05′07.8″ , E 15°37′26.6″

pomnikowy dąb rosnący przy Bramie Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle Bramy Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu rosnącego przy kościele w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle kościoła w Sulechowie

Ostatni pomnikowy dąb rośnie obok marketu „Biedronka” przy ul. Styczniowej.

GPS N 52°05′35.1″ , E 15°37′24.6″

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Styczniowej w Sulechowiepomnikowy dąb rosnący przy Biedronce w Sulechowiepomnikowy dąb z ul. Styczniowej w Sulechowie

To najgrubszy z sulechowskich dębów o obwodzie pnia wynoszącym 456 cm, wysokość drzewa 21 metrów.

pień pomnikowego dębu rosnącego przy Biedronce w Sulechowiepień pomnikowego dębu z ul. Styczniowej w Sulechowie

Pomniki przyrody nieożywionej w Sulechowie reprezentuje głaz narzutowy o obwodzie 1120 cm i 165 cm wysokości. Leży na skwerze u zbiegu ulic Zielonej i Wojska Polskiego, więcej o nim w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Sulechów„.

GPS N 52°05′40.1″ , E 15°37′31.8″

głaz w Sulechowie 1120 cm obwodu

Pomniki przyrody w Skarszynie (gm. Trzebnica, dolnośląskie).

Skarszyn to najbardziej wysunięta na południe miejscowość w gminie Trzebnica, sąsiadująca z opisanym w poprzednim artykule Boleścinem. We wsi znajduje się pałac z 1820 r. wybudowany w stylu klasycystycznym; po remoncie z 1984 r. utracił cechy stylowe, za wyjątkiem kolumnowego portyku w fasadzie.

pałac w Skarszynie

Wjazd na teren założenia pałacowo – parkowego zaakcentowany jest szczątkowo zachowaną bramą oraz kolorową tablicą opisującą historię wsi.

brama wjazdowa do zespołu pałacowego w Skarszynietablica opisująca wieś Skarszyn

Niewiele zachowało się z pierwotnego drzewostanu parkowego, niemniej najciekawsze okazy zostały objęte ochrona pomnikową. Najokazalszym drzewem, dobrze widocznym z drogi biegnącej przez wieś, jest ogromny platan klonolistny – jeden z 5 pomników przyrody w Skarszynie.

Skarszyn - pomnikowy platan w zespole pałacowo - parkowym

pomnikowy platan ze SkarszynaSkarszyn - pień pomnikowego platana klonolistnego

Typowa tabliczka z godłem i napisem „Pomnik Przyrody” została niemal całkowicie wchłonięta – obecnie z trudem można ją wypatrzyć na południowej części pnia.

Skarszyn - pień pomnikowego platanatabliczka wchłonięta przez korę platanaObwód platana na wysokości pierśnicy wynosi 617 cm, wysokość drzewa 30 metrów.

Skarszyn - pomiar obwodu pomnikowego platana

Obok platana, bliżej zabudowań folwarcznych oraz przy sklepie rosną dwa drzewa –  ciekawostki dendrologiczne – dęby szypułkowe w odmianie kolumnowej (stożkowej).

Skarszyn - dąb w odmianie stożkowej

Po przeciwnej stronie możemy podziwiać pomnikowy okaz miłorzębu dwuklapowego o obwodzie 295 cm i wysokości 23 metry.Skarszyn - pomnikowy miłorząb w zespole pałacowo - parkowymSkarszyn - pomnikowy miłorząb na tle pałacuSkarszyn - pień pomnikowego miłorzębu

Za miłorzębem są już widoczne rosnące w rzędzie 3 pomnikowe lipy drobnolistne.

Skarszyn - pomnikowy miłorząb i lipy drobnolistneSkarszyn - pomnikowe lipy drobnolistneSkarszyn - pomnikowe lipySkarszyn - trzy pomnikowe lipy drobnolistneSkarszyn - dwie pomnikowe lipy drobnolistne

Pierwsza z pomnikowych lip mierzy w obwodzie 358 cm, wysokość drzewa 23 metry.

Skarszyn - pień pomnikowej lipy I

Druga lipa posiada pień o obwodzie 331 cm, wysokość okazu 21 metrów.

Skarszyn - pień pomnikowej lipy II

Trzecia pomnikowa lipa ma najgrubszy pień mierzący w obwodzie 379 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

Skarszyn - pomnikowa lipa IIISkarszyn - pień pomnikowej lipy III

Za trzecią lipą widoczne jest boisko sportowe a na wzgórzu buki chronione w rezerwacie „Las Bukowy w Skarszynie”.

rezerwat przyrody - Las Bukowy w SkarszynieLas Bukowy w Skarszynierezerwat Las Bukowy w Skarszynietablica na granicy rezerwatu przyrody

Na ochronę pomnikową zasługuje wspaniały platan klonolistny, zlokalizowany po prawej stronie szosy do Łoziny. Obwód tego okazu wynosi 448 cm,wysokość ok. 30 metrów.okazały platan ze SkarszynaSkarszyn - pomiar obwodu okazałego platana

Pod jego koroną stoi granitowy krzyż pokutny (pojednania) – pomnik dawnego prawa.

krzyż pokutny pod okazałym platanem w Skarszyniekrzyż pojednania ze Skarszyna