Park przy pałacu w Starościnie (gm. Świerczów, opolskie).

W poszukiwaniu najciekawszych pomników przyrody Opolszczyzny należy się obowiązkowo wybrać do Starościna. Ta niewielka miejscowość znajduje się w północno – zachodnim narożniku województwa opolskiego, w gminie Świerczów, w powiecie namysłowskim (odległość od Opola 47 km, od Namysłowa 20 km). We wsi znajduje się barokowo – klasycystyczny pałac wybudowany na miejscu wcześniejszej wieży mieszkalnej z XV w. Budynek jest trójskrzydłowy, dwukondygnacyjny, z wewnętrznym dziedzińcem, postawiony na planie litery U.

Do zabytkowego zespołu pałacowego należą również oficyny oraz Dom Nauczyciela.

Brama wjazdowa do zespołu pałacowo – parkowego znajduje się przy ul. Opolskiej. Tuż za nią, na skwerze, ustawiono pomnik upamiętniający 1000 lat istnienia Państwa Polskiego.

Frontową część pałacu zasłaniają 4 ogromne lipy szerokolistne – pomniki przyrody od 1955 r. Wraz z pałacem tworzą unikalną, bardzo rzadko spotykaną kompozycję.

23.06.2019 r. Niestety, Uchwałami nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (1 lipa uszkodzona po wichurze) i nr VI/47/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. (pozostałe 3 lipy) zniesiono ochronę pomnikową z tych drzew. Pozbawienie statusu pomników przyrody nastąpiło z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.

19.11.2019 r. Z informacji i zdjęć uzyskanych od czytelnika uzyskałem potwierdzenie, że lipy zostały wycięte.

Obwody pomnikowych okazów wynoszą 527, 392, 282, 455 cm; wysokość 18 – 22 m, wiek ok. 300 lat.

W parku otaczającym pałac znajduje się jeszcze jedno chronione ustawowo drzewo. Jest nim ogromny dąb szypułkowy rosnący niedaleko wysychającego latem stawu.

Pień tego drzewa pokryty niemal w całości bluszczem mierzy w obwodzie ponad 400 cm, szacunkowy wiek dębu to 300 lat.

Kilkadziesiąt metrów na zachód od dębu znajduje się aleja prowadząca do zrujnowanej kaplicy grobowej.

W pobliżu znajdziemy wiele okazałych grabów.

W parku znajduje sie wiele innych, cennych okazów dendrologicznych. Na okrągłym skwerze przed pałacem rośnie potężna daglezja zielona, obok buk w odmianie zwisającej Pendula.

Na prawo od bramy wjazdowej możemy podziwiać innego buka w odmianie czerwonolistnej. Ogółem na terenie parku stwierdzono występowanie 97 różnych gatunków i odmian drzew i krzewów, w tym 38 rodzimych i 59 obcego pochodzenia.

Na terenie leśnym (oddz. 382), pomiędzy Starościnem a Siemysłowem, rośnie pomnikowy buk pospolity. Drzewo rośnie przy leśnym dukcie, ok. 270 m na wschód od asfaltowej drogi łączącej ww. miejscowości.

GPS N 51°00′46.1″ , E 17°50′08.3″

Drzewo mierzy w obwodzie 445 cm, wysokość okazu 30 m.

Pomnikowe drzewa w miejscowości Kup (gm. Dobrzeń Wielki, opolskie).

Niewiele jest w Polsce miejscowości których zabudowę rozplanowano w oparciu o rzut koła. Jedną z nich jest wieś o nazwie Kup, w gminie Dobrzeń Wielki, w województwie opolskim. Ślady pierwotnego założenia widoczne są do dzisiaj. W centrum wsi znajduje się okrągły plac (jego część stanowi niewielkie założenie parkowe) wokół którego biegnie droga (ul. Rynek), z góry przypominająca spore rondo o średnicy ok. 160 m. Objeżdżając wokół centrum warto zwrócić uwagę na pomnikowy egzemplarz cisa pospolitego, o dość regularnej, kulistej koronie (ul. Rynek 21).

Cis jest okazem powstałym ze zrośnięcia kilku pni, pod jego koroną z trudem można dostrzec tabliczkę.

Wyjeżdżając z centrum ulicą 1 Maja (kierunek Pokój) miniemy po lewej stronie kościół pw. św. Jerzego i nieco dalej budynek Nadleśnictwa.

Na dziedzińcu Nadleśnictwa rośnie pomnikowy dąb o obwodzie ok. 430 cm.

Obok dębu ustawiono tablicę.z dokładnym opisem gatunku.

Pomnikowy cis pospolity i dąb szypułkowy rosnące we wsi Kup są jedynymi pomnikami przyrody w gminie Dobrzeń Wielki. W pobliskiej miejscowości Pokój rośnie najstarsza w Polsce sosna wejmutka. Więcej informacji w artykule „Pomniki przyrody w gminie Pokój„.