Park przy zamku w Korzkwi (gm. Zielonki, małopolskie).

Korzkiew to ostatni przed Wawelem zamek na Szlaku Orlich Gniazd, położony ok. 13 km od centrum Krakowa, w gminie Zielonki (pow. krakowski, małopolskie). Charakter obronny tej niewielkiej budowli zapewniało usytuowanie na stromym wzgórzu, w zakolu potoku Korzkiewka (dopływ Prądnika). W 1352 r. na szczycie wzniesienia wybudowano mieszkalno – obronną wieżę otoczoną murem kurtynowym z solidną bramą. W XV w. do murów dobudowano dwie baszty, w XVI w. warownię przebudowano na wygodną rezydencję rycerską. Na pocz. XIX w. zamek znajdował się już w tak złym stanie, że ówcześni właściciele zamiast go remontować, postanowili wznieść poniżej niego dwór i w nim zamieszkać. W kolejnych latach zamek podupadał; w 1997 r. ruinę zakupił krakowski architekt Jerzy Donimirski, który zrekonstruował warownię adaptując ją na stylowy hotel.

Zamek Korzkiewdziedziniec zamku w Korzkwi Od południa do zamku przylega park w stylu angielskim założony w 1820 r., rewitalizowany po 1897 r. W latach powojennych park niszczał, pojawiały się pomysły by przekształcić go na boisko sportowe i/lub pole namiotowe i parking. W 1996 r. część założenia parkowego zakupił wspomniany wyżej Jerzy Donimirski, w późniejszych latach nabył kolejne części, tak że całość obecnie liczy 5,46 ha. Teren parku jest zadbany i otwarty dla turystów – to świetne miejsce do spacerów i podziwiania zachowanego starodrzewu.

fragment parku w Korzkwi z pomnikowym jesionem Ipark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa i jesion IIStatusem pomnika przyrody uhonorowano tu 4 drzewa: to 3 jesiony wyniosłe i lipę szerokolistną. Wszystkie są właściwie oznakowane i nie ma problemu z ich odnalezieniem. Najokazalszym egzemplarzem jest jesion rosnący na skraju parku, przy drodze prowadzącej do górnego parkingu pod zamkiem.

park przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesionpark przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesion wyniosłypark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion I

Okaz mierzy w obwodzie 518 cm, wysokość jesionu 37 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu wyniosłego Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu Ipark przy zamku w Korzkwi - pień najgrubszego pomnikowego jesionu I

W głębi parku rośnie drugi pomnikowy jesion o obwodzie 286 cm i wysokości 33 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły IIpark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu II

Trzeci jesion rośnie w zadrzewieniu wzdłuż strumienia. Jego obwód wynosi 468 cm, a wysokość 44 metry.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu III

W centrum parku odnajdziemy pomnikową lipę szerokolistną o obwodzie 374 cm i wysokości 30 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipapark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa szerokolistnapark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowej lipy szerokolistnej

W Korzkwi znajduje się jeszcze jedno pomnikowe drzewo, cenne nie tylko ze względów przyrodniczych ale również kulturowo – historycznych. To dąb zasadzony w 1918 roku dla upamiętnienia odzyskania Niepodległości, nazwany Dębem Wolności.

tablica przy Dębie Wolności w Korzkwi

Drzewo rośnie przy ul. Jana Chrzciciela, poniżej kościoła parafialnego. Jego korona jest dobrze widoczna z okolic mostu na Korzkiewce.

korona Dębu Wolności w Korzkwi

„Dąb Wolności” z Korzkwi mierzy w obwodzie 415 cm, wysokość okazu to 33 metry.

Korzkiew - pomnikowy Dąb Wolności

Dąb Wolności w Korzkwipień Dębu Wolności z KorzkwiKorzkiew - pień Dębu Wolnościtabliczka przy Dębie Wolności w Korzkwi

Park przy pałacu w Starościnie (gm. Świerczów, opolskie).

W poszukiwaniu najciekawszych pomników przyrody Opolszczyzny należy się obowiązkowo wybrać do Starościna. Ta niewielka miejscowość znajduje się w północno – zachodnim narożniku województwa opolskiego, w gminie Świerczów, w powiecie namysłowskim (odległość od Opola 47 km, od Namysłowa 20 km). We wsi znajduje się barokowo – klasycystyczny pałac wybudowany na miejscu wcześniejszej wieży mieszkalnej z XV w. Budynek jest trójskrzydłowy, dwukondygnacyjny, z wewnętrznym dziedzińcem, postawiony na planie litery U.

Do zabytkowego zespołu pałacowego należą również oficyny oraz Dom Nauczyciela.

Brama wjazdowa do zespołu pałacowo – parkowego znajduje się przy ul. Opolskiej. Tuż za nią, na skwerze, ustawiono pomnik upamiętniający 1000 lat istnienia Państwa Polskiego.

Frontową część pałacu zasłaniają 4 ogromne lipy szerokolistne – pomniki przyrody od 1955 r. Wraz z pałacem tworzą unikalną, bardzo rzadko spotykaną kompozycję.

23.06.2019 r. Niestety, Uchwałami nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (1 lipa uszkodzona po wichurze) i nr VI/47/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. (pozostałe 3 lipy) zniesiono ochronę pomnikową z tych drzew. Pozbawienie statusu pomników przyrody nastąpiło z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.

19.11.2019 r. Z informacji i zdjęć uzyskanych od czytelnika uzyskałem potwierdzenie, że lipy zostały wycięte.

Obwody pomnikowych okazów wynoszą 527, 392, 282, 455 cm; wysokość 18 – 22 m, wiek ok. 300 lat.

W parku otaczającym pałac znajduje się jeszcze jedno chronione ustawowo drzewo. Jest nim ogromny dąb szypułkowy rosnący niedaleko wysychającego latem stawu.

Pień tego drzewa pokryty niemal w całości bluszczem mierzy w obwodzie ponad 400 cm, szacunkowy wiek dębu to 300 lat.

Kilkadziesiąt metrów na zachód od dębu znajduje się aleja prowadząca do zrujnowanej kaplicy grobowej.

W pobliżu znajdziemy wiele okazałych grabów.

W parku znajduje sie wiele innych, cennych okazów dendrologicznych. Na okrągłym skwerze przed pałacem rośnie potężna daglezja zielona, obok buk w odmianie zwisającej Pendula.

Na prawo od bramy wjazdowej możemy podziwiać innego buka w odmianie czerwonolistnej. Ogółem na terenie parku stwierdzono występowanie 97 różnych gatunków i odmian drzew i krzewów, w tym 38 rodzimych i 59 obcego pochodzenia.

Na terenie leśnym (oddz. 382), pomiędzy Starościnem a Siemysłowem, rośnie pomnikowy buk pospolity. Drzewo rośnie przy leśnym dukcie, ok. 270 m na wschód od asfaltowej drogi łączącej ww. miejscowości.

GPS N 51°00′46.1″ , E 17°50′08.3″

Drzewo mierzy w obwodzie 445 cm, wysokość okazu 30 m.