Pomniki przyrody w m. Końskie (woj. świętokrzyskie).

Końskie to miasto położone w północno – zachodniej części woj. świętokrzyskiego, jest siedzibą władz miejskich, gminnych i powiatowych. Miasto posiada bogatą listę zabytków architektonicznych, niewątpliwie warto poświęcić kilka godzin by zapoznać się choć z częścią z nich. Najwięcej czasu zajmie nam zwiedzanie rozległego zespołu pałacowo – parkowego, wybudowanego przez Jana Małachowskiego po 1740 r. Klasycystyczny zespół budowli pałacowych wzorowanych na zespole w Pillnitz pod Dreznem (Saksonia, Niemcy) został kilkukrotnie przebudowany w XIX w. Obecnie pałac jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy oraz innych instytucji pożytku publicznego.

Pomiędzy skrzydłami pałacu znajduje się ogród w stylu francuskim, z fontanną, trawnikami oraz rabatami kwiatowymi.

Północną część zespołu stanowi park krajobrazowy w stylu angielskim, pełniący obecnie funkcję Parku Miejskiego. Od strony ul. Mieszka I znajduje się okazała brama parkowa, obok pomnik T. Kościuszki.

Krajobrazową część parku uświetnia kilka niezwykłych obiektów: Świątynia Grecka, Oranżeria Egipska, Glorieta, Altana, neogotycka kapliczka.

W drzewostanie parku dominują rodzime gatunki liściaste.

Najstarsze drzewa rosną w północno – wschodniej części parku. 4 dęby szypułkowe w wieku ok. 250 lat posiadają status pomników przyrody.

Obwód pomnikowych okazów wynosi 595, 596, 422, 485 cm, wysokość ok. 25 m.

park-w-konskich-dab-o-rzadkim-pokroju

Obowiązkowym punktem zwiedzania Końskich jest późnogotycka kolegiata św. Mikołaja w Końskich pod wezwaniem św. Mikołaja i Wojciecha (wybudowana w latach 1492-1520). W świątyni zachowały się elementy wcześniejszego kościoła, m.in. romański tympanon z pocz. XIII w.

konskie-romanski-tympanon-na-kosciele

Na terenie kościelnym (za prezbiterium) rośnie jeden z ponad 500 Dębów Papieskich, wyhodowanych z żołędzi „Chrobrego” poświęconych przez Karola Wojtyłę.

Pomnikowa aleja przy dębie „Bartek” (pow. kielecki, świętokrzyskie).

Dąb „Bartek” (opisany w poprzednim artykule) to niewątpliwie najpopularniejszy pomnik przyrody w Polsce. Legendarne drzewo jest chętnie odwiedzane przez rzesze turystów ze względu na ponadprzeciętne rozmiary i sędziwy wiek. Na popularność „Bartka” wpływa również dogodne położenie w centralnej części kraju, kilkanaście metrów od ruchliwej szosy (nikły wysiłek fizyczny), naprzeciw dużego parkingu (wygoda dla zmotoryzowanych i wycieczek autokarowych). Jednak niewiele osób pokonujących kilkadziesiąt metrów od parkingu do „Bartka” jest świadoma, że jeden pomnik przyrody ożywionej właśnie już minęła. Ten pomnik to „Aleja Przydrożna” o długości ok. 170 m, obejmująca wiekowe drzewa po obu stronach drogi 750 Samsonów – Zagnańsk, w bezpośrednim sąsiedztwie dębu Bartek.

Aleja składa się z 29 egzemplarzy drzew, większość z nich rośnie po południowej stronie drogi (od strony parkingu). W składzie gatunkowym są klony pospolite i klony jawory – 15 szt. o obwodzie pni: 358, 263, 225, 170, 215, 242, 181, 227, 243, 298, 208, 253, 202, 226, 226 cm; jesiony wyniosłe – 9 szt. o obwodzie pni: 114, 110, 225, 220, 175, 175, 183, 240, 216 cm; lipy drobnolistne i szerokolistne – 4 szt. o obwodzie: 215, 316, 398, 282 cm; jeden modrzew europejski o obwodzie pnia 370 cm.

Drzewem w alei o potwierdzonym naukowo wieku jest potężny modrzew (obwód 370 cm), rosnący obok przejścia dla pieszych. Wg C. Pacyniaka „Najstarsze drzewa w Polsce” 1992 r. okaz liczy ponad 220 lat.

Podobnym wiekiem legitymuje się modrzew rosnący przy wjeździe do oddalonej o 50 m leśniczówki Bartków (nie wchodzi w skład alei i nie jest pomnikiem przyrody).

zagnansk-okazaly-modrzew-przy-lesniczowce

„Aleja Przydrożna” jest pomnikiem przyrody od 1954 r., jednak z wiekiem ubywa w niej rosnących drzew. Jeszcze w 20011 r. w skład alei wchodziły 33 okazy.

zagnansk-pomnikowa-aleja

Obecną sytuację prawną alei reguluje Uchwała nr 137/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015 r.