„Ciche Szczęście” w Leszczynie.

Leszczyna jest niewielką wsią leżącą na obszarze Parku Krajobrazowego Chełmy, oddalona o 10 km od Złotoryi. Leży na obszarze o bardzo złożonej budowie geologicznej; znajdują się tu złoża polimetaliczne, z których największe znaczenie miały rudy miedzi, wydobywane już w średniowieczu. Szczyt wydobycia tutejszych margli miedzionośnych miał miejsce w połowie XIX w.; po II wojnie światowej wznowiono wydobycie lecz  po odkryciu bogatszych złóż w rejonie Lubina i Polkowic w 1974 r. kopalnie zamknięto. Aby ocalić od zapomnienia historię wydobycia i hutnictwa tutejszej  miedzi, urządzono w Leszczynie skansen, na terenie którego odbywa się cykliczna impreza ” Dymarki Kaczawskie „.

Bardzo charakterystyczne są widoczne po lewej stronie piece bliźniacze, wykorzystywane niegdyś do wypalania wapienia.

Piece te są pierwszym punktem ścieżki dydaktycznej ” Synklina Leszczyny” :

Choć warto przejść całą ścieżkę ( 3 km. ) omówię tylko kilka jej punktów.

U podnóża zbocza łatwo odnaleźć odłamki skalne z zielonym nalotem związków miedzi :

Cofając się kilkadziesiąt metrów do ścieżki wiodącej pod górę, trafimy na pozostałości kopalni „Ciche Szczęście”.

Jak informuje nas tablica, miejsce to jest chronione jako pomnik przyrody nieożywionej. Obejmuje kilka zawalonych poziomych szybów oraz pionowy szyb wentylacyjny.

O wiele bardziej efektownie prezentuje się kolejny, ostatni punkt ścieżki – kamieniołom wapienia dolomitycznego. W większości publikacji to właśnie kamieniołom wymieniany jest jako pomnik przyrody nieożywionej.

Przez Leszczynę prowadzą dwa znakowane szlaki turystyczne : zielony – ze Złotoryi do Rokitnicy oraz czerwony – ze Złotoryi do Bolkowa . Maszerując czerwonym szlakiem z Leszczyny do Stanisławowa, dotrzemy do ukrytego w lesie, mało znanego pomnika przyrody nieożywionej ” Wapień niecki Leszczyny „, który opiszę w następnym artykule.

Czartowskie Skały.

Jadąc lokalną szosą z Mieroszowa do Chełmska Śląskiego, po prawej stronie, 50 m. przed pierwszymi zabudowaniami Łącznej, można zaobserwować interesującą odsłonę skalną z czerwonego piaskowca.

Warto zatrzymać się tu na dłużej, bowiem 200 metrów obok znajdują się jedne z najbardziej znanych w Zaworach grup skalnych zwanych Czartowskie Skały.  Zbudowane są z triasowych piaskowców szarogłazowych ( 200 – 220 milionów lat ), nakrytych górnokredowymi piaskowcami. Są ukryte w lesie, dojście przez pastwisko ogrodzone elektrycznym pastuchem lub obrzeżem lasu.

Na szczycie jednego z bastionów skalnych znajdują się niezwykle malownicze skalne okna.Warto wspiąć się ścieżką do góry, z drugiej strony wyglądają niemniej interesująco.

Wrażenia wizualne lepiej chyba odda krótki filmik :

W pobliżu widoczny drugi bastion skalny o wysokości ok. 20 metrów z ciekawymi formami szczytowymi.

Po drugiej stronie drogi, za transformatorem kryje się podłużna, wysoka na kilkanaście metrów skała zwana Samotna.

Czartowskie Skały zwane też Zapomnianymi Skałkami oraz Samotna i pobliskie Bliźniaczki chronione są jako pomnik przyrody nieożywionej.