Wapień niecki Leszczyny.

Na południowo – zachodnim zboczu Rosochy,  w granicach Parku Krajobrazowego Chełmy, znajdują się ukryte w lesie wyrobiska po eksploatacji wapieni. Można do nich dotrzeć czerwonym szlakiem biegnącym ze Stanisławowa do Leszczyny lub niebieskim szlakiem ze Stanisławowa. Szlaki te łączą się w dolinie Prusickiego Potoku, biegną razem kilkaset metrów, następnie niebieski szlak odbija w lewo,  prowadząc do pomnika przyrody nieożywionej ” Wapień niecki Leszczyny „. Ochroną objęto wyrobiska górnokredowego wapienia,  w którym można odnaleźć kopalne skamieniałości. Wydobywany tutaj wapień wypalano na miejscu; zachowały się ruiny wapiennika :

Za wapiennikiem szlak kluczy pomiędzy wyrobiskami, część z nich całkowicie już porosła, śladem po nich są głębokie zagłębienia terenu. Bardziej interesujące są te, których nie pochłonęła jeszcze natura.

Niemniej ciekawe są kamieniołomy po drugiej stronie doliny. Najwygodniej się tam dostać wracając czerwonym szlakiem w kierunku Stanisławowa. Na obrzeżu wyrobisk, po lewej stronie szlaku znajduje się drugi, niestety gorzej zachowany wapiennik :

W okolicy znajdziemy kolejne wyrobiska.

W pobliżu kamieniołomów rośnie pomnikowy szpaler modrzewi oraz kilka innych pomnikowych drzew, zasługujących jednak na osobny artykuł.

Dodaj komentarz