Kamień Brygidy w Bardzie.

Podczas największych zlodowaceń obejmujących teren dzisiejszej Polski (Zlodowacenie Środkowopolskie i Południowopolskie), lądolód skandynawski dwukrotnie oparł się o Sudety. Stroma krawędź Sudetów, zaakcentowana uskokiem brzeżnym, stanowiła dla lodowca istotną przeszkodę. A jednak lądolód dwa razy wsunął się do Kotliny Kłodzkiej Przełomem Bardzkim, którego wylot znajduje się w okolicy Barda na wysokości ok. 255 m n.p.m.

Nasuwający się lądolód przywlekł materiał skalny z głazami narzutowymi; jeden z nielicznych eratyków we wnętrzu Sudetów o nazwie Kamień Brygidy objęto ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Leży on w Dolinie Węglówki, po prawej stronie Długiej Drogi (przedłużenie ulicy Krakowskiej w Bardzie).

GPS N 50°29′30.4″ , E 16°44′04.5″

Kamień Brygidy w Bardzie

Wymiary pomnikowego głazu w części wystającej ponad poziom gruntu:  długość 2.1 m, szerokość 1.5 m, wysokość 0.95 m, obwód 6,5 m. Szacowana waga eratyku ok. 9 ton.

Obok głazu ustawiono tablicę przybliżającą legendę związaną z powstaniem nazwy tego obiektu.

Na górze głazu wykuto znak krzyża, będący prawdopodobnie znakiem granicznym. Wyszukując go warto zwrócić uwagę na budulec Kamienia Brygidy – jest nim czerwony skandynawski granit.

granit budujący Kamień Brygidy

Pomniki przyrody w Międzylesiu.

Międzylesie to najbardziej na południe wysunięte miasto Ziemi Kłodzkiej i całego Dolnego Śląska. Miasta nigdy nie otoczono pierścieniem murów obronnych – przez co było wielokrotnie niszczone, mimo to zachowało się w nim wiele cennych zabytków. Wszystkie zlokalizowane są w centrum miejscowości, przy mocno wydłużonym rynku w kształcie klina.

Najcenniejszą budowlą jest renesansowy zamek (1580 – 90 r.) z zachowaną gotycką wieżą (Czarna Wieża z ok. 1370 r.). Pod koniec XVII w. dobudowano do niego dwuskrzydłowy barokowy pałac (w tej części mieści się restauracja).

Kryty krużganek łączy pałac z sąsiednim kościołem Bożego Ciała.

Wnętrze kościoła zdobi malowany sufit i ambona w kształcie łodzi.

W Międzylesiu brakuje urządzonych terenów zielonych. Niewielkie, niestety zdewastowane założenie parkowe znajduje się przy zamku. Mimo tego 4 drzewa objęto ochroną pomnikową. Najbardziej okazałe są dwie lipy drobnolistne rosnące przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego i Kolejowej.

GPS N 50°08′29.78″ , E 16°39′23.67″

Obwód pomnikowych lip wynosi 453 i 546 cm, wysokość ok. 30 metrów.

Pierwszy pomnikowy żywotnik olbrzymi rośnie na tyłach byłego (?) sklepu meblowego przy ul. Granicznej (ale drzewo widoczne jest od ul. Wojska Polskiego). Teren jest ogrodzony, a żywotnik przesłonięty przez inne drzewa, więc dobre zdjęcie dość trudno wykonać.

GPS N 50°08′35.52″ , E 16°39′44.87″

Okaz mierzy 252 cm w obwodzie i 25 metrów wysokości.

Drugi pomnikowy żywotnik olbrzymi rośnie w rogu pobliskiego stawu na drugim brzegu Bystrzycy Kłodzkiej. Okaz mierzy w pierśnicy 230 cm, wysokość drzewa 30 metrów.

GPS N 50°08′44.38″ , E 16°39′45.57″

Symboliczne znaczenie po kanonizacji Karola Wojtyły posiada Dąb Papieski o numerze 414, rosnący na skwerze poniżej kościoła (o dębach papieskich pisałem w artykule „Dąb szypułkowy „Chrobry” w Piotrowicach„).

Na tym samym skwerze rośnie sosna pospolita, wyhodowana z nasion poświęconych przez Benedykta XVI.