Pomnikowe dęby w Imbramowicach (gm. Żarów, dolnośląskie).

Na mocy Uchwały nr XXXV/278/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody powołano do ochrony pomnikowej 9 okazów drzew: dwa zlokalizowane w Imbramowicach, trzy w Mrowinach, cztery w Żarowie. Pomnikami przyrody w Imbramowicach – wsi leżącej na obrzeżu Równiny Wrocławskiej (pow. świdnicki, gm. Żarów) – ustanowiono dwa dęby szypułkowe oddalone od siebie o ok. 550 m, połączone drogą gruntową biegnącą wzdłuż południowego krańca zabudowań. Pierwszy z pomnikowych dębów rośnie na niewysokim wale przy narożniku placu sportowego, w szpalerze innych okazałych dębów.

GPS N 50°57′51.9″ , E 16°34′23.4″

Imbramowice - pomnikowy dąb w narożniku placu sportowegoImbramowice - pomnikowy dąb w narożniku boiskaImbramowice - pomnikowy dąb nr 1

Imbramowice - pomnikowy okaz w szpalerze innych dębówImbramowice - szpaler dębów z pomnikowym okazem

Opisywany dąb jest okazem wielopniowym, dodatkowo rośnie na skarpie – w takim przypadku pomiar obwodu tego drzewa jest bardzo problematyczny. Obwód podany w Uchwale to 460 cm, pomiar wykonany przy samej ziemi dał wynik 789 cm.

wielopniowy okaz pomnikowego dębu z Imbramowicpnie pomnikowego dębu nr 1 w Imbramowicach

Imbramowice - wielopniowy okaz pomnikowego dębupomiar obwodu pomnikowego dębu nr 1 z ImbramowicImbramowice - pomiar obwodu pomnikowego dębu

Drugi pomnikowy dąb oddalony jest od pierwszego o ok. 540 m, można do niego dotrzeć drogą gruntową łączącą oba okazy lub krótkim dojazdem od strony kościoła.

GPS N 50°57′58.8″ , E 16°33′58.8″

Imbramowice - otoczenie pomnikowego dębu nr 2Imbramowice - pomnikowy dąb nr 2pomnikowy dąb nr 2 z ImbramowicImbramowice - pomnikowy dąb na skraju pola

Z pomiarem obwodu pierśnicowego  tego dębu nie ma kłopotu, okaz posiada regularny pień i rośnie na płaskim terenie. Pomiar dokonany w marcu 2022 r. dał wynik 528 cm, który jest podobny do obwodu podanego w Uchwale (530 cm).

Imbramowice - pień pomnikowego dębu nr 2

pomiar obwodu pomnikowego dębu nr 2 z Imbramowic

Imbramowice - pomiar obwodu pomnikowego dębu nr 2

Na koniec pragnę jeszcze poruszyć sprawę oznakowania – a raczej jego braku – pomników przyrody na terenie gminy Żarów. Godne pochwały jest powoływanie nowych drzew do ochrony pomnikowej, ale należy to sfinalizować przybiciem na pień właściwej tabliczki. Zwiększa to świadomość miejscowego społeczeństwa (nie wszyscy mieszkańcy interesują się lokalnymi uchwałami, ale każdy z nich zauważy tabliczkę na drzewie), ponadto ułatwia przyjezdnym miłośnikom przyrody odnajdywanie pomnikowych okazów w terenie.

Dąb „Madej” i „Pietrek” w Lubiechowie Dolnym (gm. Cedynia, zachodniopomorskie).

Są takie pomniki przyrody, które w szczególnym stopniu zapadają w pamięci i to niekoniecznie z powodu ich rekordowego rozmiaru, ale również ze względu na unikalny pokrój, nietypową lokalizację czy też niezwykłą historię z nim związaną. Do takich okazów niewątpliwie należy dąb „Madej”, zlokalizowany w górnej części wsi Lubiechów Dolny, w gminie Cedynia (pow. gryfiński, zachodniopomorskie). Drzewo jest łatwe do odnalezienia, rośnie po prawej stronie drogi nr 125, ok. 130 m poniżej skrzyżowania dróg do wsi: Bielinek i Piasek.

GPS N 52°55′07″ , E 14°12′18″

dąb Madej od strony skrzyżowania

dąb Madej w Lubiechowie Dolnym

dąb Madej z Lubiechowa Dolnegopomnikowy dąb Madej w Lubiechowie Dolnym

Elementem wyróżniającym ten okaz rosnący na stromej skarpie jest mur oporowy zbudowany z cegły klinkierowej, wykonany najprawdopodobniej jeszcze przed II wojną światową, podczas poszerzania drogi. Postawienie muru miało ma celu zabezpieczenie drzewa przed obsunięciem lub wywrotem. Całość tworzy bardzo charakterystyczną i unikalną kompozycję, godną polecenia i odwiedzenia.

pomnikowy dąb Madej z Lubiechowa Dolnegopień dębu Madej z Lubiechowa Dolnego

Pień dębu w odziomkowej części powoli zalewa tkanką drzewną górną krawędź muru.
mur oporowy zabezpieczający dąb Madej

mur oporowy zabezpieczający pomnikowy dąb Madejmurek oporowy pod dębem Madej

Zmierzenie obwodu dębu „Madej” jest sporym wyzwaniem, pomiary wykonane w 2021 r. przez autorów publikacji „Analiza stanu zachowania najgrubszych dębów powiatu gryfińskiego” dały wynik 599 cm, wysokość drzewa 22 metry. Podstawą prawną do ochrony pomnikowej jest Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

pień pomnikowego dębu z Lubiechowa Dolnegopień pomnikowego dębu Madej

100 metrów poniżej „Madeja” rośnie drugi, nawet nieco grubszy pomnikowy dąb, jednak pozbawiony tak spektakularnego wyglądu. W cytowanej wyżej Uchwale nie ustanowiono dla niego imienia, jednak miejscowi nazywają go „Pietrek”.

Lubiechów Dolny - pomnikowy dąb PietrekLubiechów Dolny - dąb Pietrek

Dąb mierzy w obwodzie 618 cm, wysokość drzewa 20 metrów, rozpiętość regularnej korony 10 metrów. Na pniu od strony północno – zachodniej widoczna jest rozległa martwica powstała po uderzeniu auta ciężarowego.

pień dębu Pietrek z Lubiechowa DolnegoLubiechów Dolny - pień dębu Pietrek

W promieniu 500 m od pomnikowych dębów w Lubiechowie Dolnym znajdują się aż 3 rezerwaty przyrody: „Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym”, „Dolina Świergotki” i „Bielinek”. W tym ostatnim znajduje się jedyne w Polsce stanowisko dębu omszonego (Quercus pubescens).