Pomniki przyrody w gminie Jelcz – Laskowice.

Tereny gminy miejsko – wiejskiej Jelcz – Laskowice położone są we wschodniej części województwa dolnośląskiego, na pograniczu z województwem opolskim (ok. 25 km na południowy wschód od Wrocławia). Lasy zajmują 31% obszaru gminy; tutejszy drzewostan składa się głównie z sosny pospolitej, ale nie brakuje też dorodnych dębów szypułkowych (szczególnie w dolinie Odry), z których wiele ze względu na sędziwy wiek posiada status pomników przyrody. Dwa wspaniałe okazy można podziwiać na skraju dużego kompleksu leśnego pod miastem, przy drodze 455 do Oławy.

GPS N 51°00′30.13″, E 17°19′18.03″

Grubszy mierzy w obwodzie 635 cm, wysokość dębu 22 m; na pniu oprócz typowej tabliczki jest druga, informująca o pobraniu i przechowywaniu materiału genetycznego.

Drugi dąb mierzy w obwodzie 548 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Bliżej miasta, lecz w pewnym oddaleniu od drogi 455 (ok. 100 m) rośnie kolejny, sędziwy dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody.

GPS N 51°00′46.53″, E 17°19′17.17″

Obwód okazu wynosi 655 cm, wysokość 23 metry.

Godny uwagi (i ochrony pomnikowej) jest również dąb rosnący w pobliżu, przy skrzyżowaniu.

Po lewej stronie lokalnej drogi prowadzącej do Janikowa, rosną w odległości ok. 150 m od siebie dwa pomnikowe dęby szypułkowe. Okaz zlokalizowany bliżej skrzyżowania z drogą 455 do Oławy mierzy w obwodzie 560 cm.

GPS N 50°59′54.59″, E 17°19′54.77″

Drugi dąb mierzy w obwodzie 452 cm.

GPS N 50°59′52.02″, E 17°20′02.37″

W Jelczu – Laskowice status pomnika przyrody posiada również lipa drobnolistna o nazwie „Matczyna Lipa”, rośnie obok strzelnicy, na przedłużeniu ul. Majowej.

GPS N 51°02′59.92″, E 17°20′27.37″

Okaz mierzy 450 cm w obwodzie, wysokość lipy 20 metrów.

Najstarszy w gminie dąb o nazwie „Słowianin” zlokalizowany jest w północnym krańcu wsi Dębina.

GPS N 51°03′24.02″, E 17°22′54.77″

„Słowianin” mierzy w obwodzie aż 706 cm, wysokość dębu 25 metrów.

Na skraju zarośniętego, poniemieckiego cmentarza w Dziuplinie rośnie dąb szypułkowy (obwód 466 cm), chroniony jako pomnik przyrody.

GPS N 51°03′35.17″, E 17°20′13.43″

Grupowym pomnikiem przyrody ogłoszono 13 drzew otaczających kościół w Miłocicach.

GPS N 51°02′48″, E 17°28′49″

Spośród 13 okazów 6 to jesiony wyniosłe, 4 lipy drobnolistne i 3 dęby szypułkowe. Obwód okazów w przedziale 140 – 320 cm, wysokość 16 – 28 metrów.

Pomnikami przyrody nieożywionej w gminie Jelcz – Laskowice są 2 głazy narzutowe, opisane dokładnie w poprzednim artykule.

Pomnikowe eratyki w gminie Jelcz – Laskowice.

Pomniki przyrody nieożywionej w Polsce najliczniej reprezentują głazy narzutowe – wg danych GUS z 2013 r. jest ich 1057. Zostały przywleczone przez lądolód skandynawski pokrywający w plejstocenie teren prawie całej obecnej Polski. Największe krajowe eratyki leżą w północnej i środkowej części Polski, ich obwód nierzadko przekracza 20 metrów (głaz „Trygław” ma nawet 50 m w obwodzie). Dwa pomnikowe głazy narzutowe w gminie Jelcz – Laskowice należą raczej do niewielkich, ale i tak warto je odszukać – stanowią element bogactwa przyrodniczego gminy.

Pierwszy z głazów leży w lesie w pobliżu wsi Grędzina, tuż przy słupku oddziałowym 187/188/198. Aby do niego trafić należy odnaleźć w Grędzinie ul. Boczną i dojechać nią do granicy lasu, tam przy skrzyżowaniu leśnych dróg wybrać tę prowadząca skośnie w prawo. Po ok. 500 m dotrzemy do do pomnikowego narzutniaka.

GPS N 51°04′43″, E 17°24′38″

Eratyk mierzy w obwodzie 520 cm, wysokość ok. 1 metra, materiał – granit.

Drugi pomnikowy głaz leży pomiędzy polami uprawnymi, ok. 1 km na północ od krańca wsi Dębina (we wsi wspaniały dąb „Słowianin”).

GPS N 51°03′57.78″, E 17°22′34.82″

Wymiary głazu w części wystającej nad powierzchnię ziemi to 127x59x25 cm, materiał – drobnoziarnisty granit.

Pomniki przyrody ożywionej w gminie Jelcz – Laskowice opiszę w kolejnym artykule.