Park Śródmiejski w Chojnowie.

Jednym z ciekawszych zabytków Chojnowa jest Zamek Piastowski (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego), którego historia sięga II poł. XIII w. W latach 1546-1547 został przebudowany w stylu renesansowym.

Z okresu przebudowy pochodzi ozdobny portal z popiersiami Fryderyka III i jego żony Katarzyny Meklemburskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie zamku znajduje się Park Śródmiejski, ograniczony od południa rzeką Skorą, a od północy zabudową ulic Placu Zamkowego i Królowej Jadwigi.

Pod względem powierzchni (ok. 2,5 ha) jest drugim co do wielkości parkiem w Chojnowie. Pięciokrotnie mniejszy od Parku Piastowskiego zachwyca jednak swoim położeniem oraz obecnością aż 15 drzew uznanych za pomniki przyrody. Do parku można wprawdzie zejść alejką biegnącą od zamku, jednak poznawanie Parku Śródmiejskiego zaczniemy od ul. Wolności, czyli w miejscu gdzie skończyliśmy poprzednią wędrówkę po Chojnowie (Pomnikowe drzewa przy ul. M. Reja w Chojnowie). Tam przywitają nas dwa pomnikowe kasztanowce białe „Schiller” i „Słowacki”.

Obwód okazów wynosi odpowiednio 306 i 333 cm, wysokość 24 metry.

Za placem zabaw rośnie buk pospolity „Mickiewicz” o obwodzie pnia 350 cm.

Obok grupa 7 zrośniętych grabów pospolitych „Siedmiu Wspaniałych”. 

Obwody poszczególnych egzemplarzy mieszczą się w przedziale 66 do 146 cm, wysokość 19 metrów.

Za ogrodzeniem biblioteki rośnie klon zwyczajny „Miłosz” o obwodzie 235 cm i wysokości 21 metrów.

Obok rośnie okaz jesionu pospolitego „Lem”.

Obwód w pierśnicy wynosi 354 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

Przy rogu ogrodzenia, widoczne na tle zamku dwa pomnikowe okazy : jesion „Reymont” i klon pospolity „Sienkiewicz”.

Obwód obydwu egzemplarzy wynosi 259 cm, wysokość 26 i 25 metrów.

Idąc ku rzece natrafimy na grupę 3 pomnikowych okazów, od lewej : klon jawor „Piotruś” (obwód 259 cm), platan klonolistny „Waldek” (obwód 292 cm) i kasztanowiec biały „Jasiu” o obwodzie 335 cm.

Spacerując w dół rzeki znajdziemy rosnący na obrzeżu polany dąb bezszypułkowy „Zbysiu”.

Dąb mierzy 356 cm w pierśnicy, wysokość okazu 27 metrów.

Na środku polany rośnie dąb czerwony „Jurek” o obwodzie 367 cm i wysokości 27 metrów.

Ostatnim pomnikowym drzewem na trasie dzisiejszej wycieczki jest topola szara „Majka”.

Okaz mierzy 375 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 25 metrów.

Opisany wyżej park należy bardziej cenić za różnorodność gatunkową pomnikowych okazów, niż za ich raczej mało wybitne rozmiary. Bardzo stare i jedne z najgrubszych dębów na Dolnym Śląsku rosną w oddalonych o 2 km od Chojnowa wioskach : Konradówka i Piotrowice. Opiszę je szczegółowo w kolejnym artykule.

Pomnikowe drzewa przy ul. M. Reja w Chojnowie.

Poprzedni artykuł o chojnowskich pomnikach przyrody poświęcony był grupie grupie 9 glediczji trójcierniowych, rosnących przy skrzyżowaniu ulic Reja i Poźniaków (Iglicznie trójcierniowe „Kolczatki” w Chojnowie). Dzisiejszą wędrówkę przybliżającą kolejne pomnikowe okazy drzew w Chojnowie rozpoczniemy w tym samym miejscu, bowiem „Kolczatki” graniczą przez ulicę z interesującym założeniem parkowym przylegającym do Powiatowego Zespołu Szkół. 

Na ogrodzonym terenie tego parku znajduje się 5 objętych ochroną pomnikową drzew. Najbliżej budynku szkoły rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Jowisz”.

Obwód okazu wynosi 276 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

W pobliżu, przy boisku, stoi pomnikowy wiąz szypułkowy „Orfeusz” o obwodzie 245 cm i wysokości 26 metrów.

Przy alejce biegnącej wzdłuż boiska rośnie okaz dębu bezszypułkowego „Szafer”.

Obwód w pierśnicy wynosi 308 cm, wysokość 25 metrów.

W zachodniej części parku, przy samym ogrodzeniu, rośnie pomnikowy platan klonolistny „Witos”.

Okaz mierzy w pierśnicy 318 cm, wysokość drzewa 19 metrów.

Ostatnie pomnikowe drzewo – buk pospolity „Kopernik” rośnie w rogu boiska.

Buk mierzy 342 cm w obwodzie, wysokość drzewa 19 metrów.

Poza terenem szkolnym, w pasie zieleni pomiędzy ul. Reja a chodnikiem, rośnie pomnikowy dąb czerwony „Marszałek”.

22.11.2014 r. Przejeżdżając niedawno przez Chojnów zauważyłem, że po „Marszałku” pozostał tylko karcz. Nie znam powodów, dla których to drzewo zostało wycięte.

Obwód dębu wynosi 351 cm, wysokość 22 metry.

 Kilkadziesiąt metrów dalej, po przeciwnej stronie ulicy (przy ścieżce prowadzącej do rzeki), stoi dąb bezszypułkowy „Lech”.

 „Lech” mierzy w obwodzie 363 cm, wysokość dębu 26 metrów.

 W pobliżu, przy wale nad rzeką Skorą, rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Czech”.

Okaz mierzy 335 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 24 metry.

Brakujący do kompletu „Rus” to kasztanowiec biały rosnący po przeciwnej stronie drogi, przy boisku Gimnazjum nr 2.

Obwód okazu wynosi 332 cm, wysokość kasztanowca 25 metrów.

Z tego miejsca jest już tylko kilkadziesiąt metrów do Parku Śródmiejskiego z wieloma egzemplarzami pomnikowych drzew. Park ten będzie tematem kolejnego artykułu.