Pomniki przyrody w Chojnowie (pow. legnicki, dolnośląskie).

Chojnów to miasto położone kilkanaście kilometrów na zachód od Legnicy, nad rzeką Skorą. To jedno z najmniejszych miast woj. dolnośląskiego o powierzchni zaledwie 5,32 km². Warto je odwiedzić ze względu na bogatą listę zabytków: renesansowy Zamek Piastowski, monumentalny kościół pw. św. Piotra i Pawła, pozostałości obwarowań miejskich z Basztą Tkaczy, trójkątny rynek z piękną kamienicą Schramma…

Z dużą ilością zabytków konkuruje pokaźna ilość (30 szt.) pomnikowych drzew. Wszystkie posiadają własne imiona i są dobrze oznakowane – to dowód na dbałość i poszanowanie lokalnych władz do sędziwych lub egzotycznych okazów dendrologicznych. Większość z nich została już opisana na tym blogu, celem dzisiejszego artykułu jest podsumowanie informacji oraz prezentacja zdjęć egzemplarzy jeszcze nieopisanych.

Połowa chojnowskich drzew o statusie pomnika przyrody rośnie w Parku Miejskim, przylegającym do Zamku Piastowskiego. Opisałem je dokładnie w artykule „Park Śródmiejski w Chojnowie„. Równolegle do dłuższej osi Parku Śródmiejskiego odchodzi ulica Mikołaja Reja. Pomnikowe drzewa rosną wzdłuż niej, na terenach szkolnych i skwerze nad Skorą. Więcej informacji w artykule „Pomnikowe drzewa przy ul. M. Reja w Chojnowie„. Ciekawą grupę egzotycznych drzew stanowią „Kolczatki” – 9 okazów igliczni trójcierniowych zlokalizowanych na zieleńcu przy ul. Poźniaków. Zdjęcia i opis gatunku w artykule „Iglicznie trójcierniowe „Kolczatki” w Chojnowie„. Idąc od „Kolczatek” w kierunku zachodnim miniemy kościół i napotkamy na rosnący po lewej stronie ul. P. Ściegiennego pomnikowy klon jawor „Jacuś”.

Okaz mierzy w obwodzie 225 cm, wysokość drzewa 20 m.

Pomnikowy dąb bezszypułkowy „Druid” rośnie na tyłach budynku przy ul. Legnickiej 18.

Dąb mierzy w pierśnicy 360 cm, wysokość okazu 21 metrów.

Dwa pomnikowe cisy pospolite znajdują się przy ul. Dąbrowskiego. Pierwszy z nich o nazwie „Jagiełło” rośnie w ogrodzie przed budynkiem nr 8.

Obwód pierśnicowy tego cisa wynosi 280 cm, wysokość okazu to aż 16 m (rzadko spotyka się tak wysokie cisy).

Drugi pomnikowy okaz cisa o nazwie „Pocztowiec” znajdziemy przed budynkiem Poczty Polskiej (Dąbrowskiego 20).

„Pocztowiec” mierzy w obwodzie 109 cm, wysokość cisa 8 metrów.

Buk pospolity w odm. czerwonolistnej „Grześ” rośnie za ogrodzeniem posesji przy ul. Piotrowickiej 2.

Obwód pomnikowego okazu wynosi 225 cm, wysokość drzewa 19 m.

Tematem kolejnych artykułów będą pomnikowe drzewa rosnące na terenie gminy wiejskiej Chojnów.

Park Śródmiejski w Chojnowie.

Jednym z ciekawszych zabytków Chojnowa jest Zamek Piastowski (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego), którego historia sięga II poł. XIII w. W latach 1546-1547 został przebudowany w stylu renesansowym.

Z okresu przebudowy pochodzi ozdobny portal z popiersiami Fryderyka III i jego żony Katarzyny Meklemburskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie zamku znajduje się Park Śródmiejski, ograniczony od południa rzeką Skorą, a od północy zabudową ulic Placu Zamkowego i Królowej Jadwigi.

Pod względem powierzchni (ok. 2,5 ha) jest drugim co do wielkości parkiem w Chojnowie. Pięciokrotnie mniejszy od Parku Piastowskiego zachwyca jednak swoim położeniem oraz obecnością aż 15 drzew uznanych za pomniki przyrody. Do parku można wprawdzie zejść alejką biegnącą od zamku, jednak poznawanie Parku Śródmiejskiego zaczniemy od ul. Wolności, czyli w miejscu gdzie skończyliśmy poprzednią wędrówkę po Chojnowie (Pomnikowe drzewa przy ul. M. Reja w Chojnowie). Tam przywitają nas dwa pomnikowe kasztanowce białe „Schiller” i „Słowacki”.

Obwód okazów wynosi odpowiednio 306 i 333 cm, wysokość 24 metry.

Za placem zabaw rośnie buk pospolity „Mickiewicz” o obwodzie pnia 350 cm.

Obok grupa 7 zrośniętych grabów pospolitych „Siedmiu Wspaniałych”. 

Obwody poszczególnych egzemplarzy mieszczą się w przedziale 66 do 146 cm, wysokość 19 metrów.

Za ogrodzeniem biblioteki rośnie klon zwyczajny „Miłosz” o obwodzie 235 cm i wysokości 21 metrów.

Obok rośnie okaz jesionu pospolitego „Lem”.

Obwód w pierśnicy wynosi 354 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

Przy rogu ogrodzenia, widoczne na tle zamku dwa pomnikowe okazy : jesion „Reymont” i klon pospolity „Sienkiewicz”.

Obwód obydwu egzemplarzy wynosi 259 cm, wysokość 26 i 25 metrów.

Idąc ku rzece natrafimy na grupę 3 pomnikowych okazów, od lewej : klon jawor „Piotruś” (obwód 259 cm), platan klonolistny „Waldek” (obwód 292 cm) i kasztanowiec biały „Jasiu” o obwodzie 335 cm.

Spacerując w dół rzeki znajdziemy rosnący na obrzeżu polany dąb bezszypułkowy „Zbysiu”.

Dąb mierzy 356 cm w pierśnicy, wysokość okazu 27 metrów.

Na środku polany rośnie dąb czerwony „Jurek” o obwodzie 367 cm i wysokości 27 metrów.

Ostatnim pomnikowym drzewem na trasie dzisiejszej wycieczki jest topola szara „Majka”.

Okaz mierzy 375 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 25 metrów.

Opisany wyżej park należy bardziej cenić za różnorodność gatunkową pomnikowych okazów, niż za ich raczej mało wybitne rozmiary. Bardzo stare i jedne z najgrubszych dębów na Dolnym Śląsku rosną w oddalonych o 2 km od Chojnowa wioskach : Konradówka i Piotrowice. Opiszę je szczegółowo w kolejnym artykule.