Pomnikowy dąb z Iwonicza (pow. krośnieński, podkarpackie).

Pomijając okazy martwe lub zamierające drzewa ciągle powiększają przekrój pnia i gałęzi, dlatego też obwody drzew podawane w rejestrach pomników przyrody po latach stają się nieaktualne. Dobrym zwyczajem miłośnika sędziwych drzew jest indywidualny pomiar obwodu odwiedzanego okazu i publikowanie tych danych w necie, by mieć możliwość obliczania szybkości przyrostu na grubość. Istnieją jednak takie egzemplarze drzew, których pomiar z różnych względów trzeba sobie odpuścić – do takich okazów należy pomnikowy dąb szypułkowy rosnący w Iwoniczu, wsi położonej w gminie Iwonicz – Zdrój (pow. krośnieński, podkarpackie).

GPS N 49°36’12.1″ , E 21°48’03.1″

pomnikowy dąb z Iwonicza

dąb o obwodzie 666 cm z Iwonicza

Iwonicz - pomnikowy dąb szypułkowy

Drzewo rośnie przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Floriańskiej, w pobliżu mostu przerzuconego nad Iwoniczanką. Stroma skarpa i gęstwina krzewów od strony mostu znacznie utrudniają dostęp, bez odpowiedniego przygotowania łatwo się skapać w strumieniu, zarówno podczas pomiaru jak i dojścia do drzewa.

Iwonicz - pomnikowy dąbIwonicz - pomnikowy dąb przy narożniku parku przypałacowegoIwonicz - pień pomnikowego dębu

Mając do wyboru nieprzewidzianą kąpiel lub przyjemność podziwiania następnego pomnika przyrody, autor tego artykułu wybrał ten drugi wariant, dlatego przy opisie tego drzewa musi się posiłkować informacjami zawartymi w CRFOP. Według tych danych drzewo mierzy w obwodzie 666 cm, wysokość okazu 27 metrów, rozpiętość korony 15 metrów, wiek 520 lat.

pomnikowy dąb nad brzegiem Iwoniczanki

Dąb z Iwonicza posiada status pomnika przyrody już od 1978 r.; został prawidłowo oznakowany stosowną tabliczką.

pień pomnikowego dębu z Iwonicza

120 m na północ od dębu, na ogrodzonym terenie szkoły, rośnie pomnikowy klon jawor.

GPS N 49°36’15.9″ , E 21°48’03.1″

pomnikowy klon jawor z Iwonicza

Drzewo mierzy w obwodzie 314 cm, wysokość klonu 19 metrów, szacunkowy wiek ok. 140 lat.

Iwonicz - pomnikowy klon jaworpień pomnikowego jaworu z Iwonicza

Pomnikowe drzewa przy Pustelni bł. Salomei w Grodzisku (gm. Skała, małopolskie).

Pustelnia bł. Salomei w Grodzisku wraz z sąsiadującym kościołem p.w. Wniebowzięcia NMP tworzą jeden z bardziej atrakcyjnych punktów turystycznych w północnej Ojcowskiego Parku Narodowego. To miejsce o wielowiekowej historii otoczone sędziwymi drzewami o statusie pomników przyrody. Turyści pieszy mogą do niego trafić kierując się znakowanym szlakiem czerwonym prowadzącym od zamku w Ojcowie w kierunku Pieskowej Skały, zmotoryzowani zaś drogą z miasta Skała do przysiółka Grodzisko.

GPS  N 50°13′46″, E 19°49′29″

Pierwsze pomnikowe drzewo – dąb szypułkowy – znajduje się na pagórze, tuż powyżej parkingu.pomnikowy dąb nad parkingiem w GrodziskuGrodzisko - pomnikowy dąb

Dąb mierzy w obwodzie 393 cm, wysokość okazu 21 metrów.Grodzisko - pień pomnikowego dębupień pomnikowego dębu w Grodzisku

Z pagóra z pomnikowym dębem widać dobrze wieżę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.

kompleks Pustelni bł. Salomei w Grodzisku

Kompleks zabytkowych budynków z Pustelnią bł. Salomei otoczony jest murem na którym posadowiono figury historycznych postaci związanych z tym miejscem. Na teren kościelny dostaniemy się przechodząc przez barokową bramę.

tablica Parafia Ojców-Grodzisko
wzgórze z kompleksem Pustelni bł. Salomei

Przy bramie rośnie pierwszy z trzech pomnikowych klonów jaworów.

pomnikowy jawor przed wejściem na teren kościoła NMP w GrodziskuGrodzisko - pomnikowy klon jawor

pomnikowy jawor przed wejściem na teren Pustelni w Grodzisku

Pozostałe dwa klony jawory chronione w formie pomników przyrody rosną na zboczu, tuż poniżej muru otaczającego kościół. Poszczególne okazy mierzą w obwodzie 324, 383, 390 cm, wysokość drzew odpowiednio 16, 20, 18 metrów.

Grodzisko - pomnikowy jaworkorona pomnikowego jawora

pomnikowy jawor przy murze otaczającym kościół NMP w Grodzisku

pomnikowy jawor rosnący na zboczu wzgórza z kompleksem Pustelni bł. SalomeiGrodzisko - pień pomnikowego jawora

Barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP powstał na miejscu zespołu klasztornego z XIII w., w którym przebywała siostra Bolesława Wstydliwego – Salomea wraz siostrami klaryskami. W XIV wieku klaryski przeniesiono do Krakowa, a opuszczone budynki popadły w ruinę. Odbudowano je w XVII wieku w stylu barokowym przy okazji procesu beatyfikacyjnego Salomei.wnętrze kościoła NMP w Grodzisku

Za kościołem widać budynek z trzema domkami modlitwy czyli grotami – kaplicami, ze słabo zachowanymi freskami. Przed nimi w 1686 roku ustawiono granitowy obelisk upamiętniający zwycięską bitwę Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Stoi on na grzbiecie słonia wykutego z wapienia, z którego trąby dawniej tryskała woda.

kościół NMP w Grodziskuobelisk w kompleksie Pustelni bł. Salomei

Poniżej znajduje się punkt widokowy z panoramą na Dolinę Prądnika, obok schody prowadzące do niewielkiego domku – pustelni bł. Salomei, w której według tradycji żyła błogosławiona.

szosa 773 w Dolinie Prądnika

tablica przed pustelnią bł. Salomei