Pomniki przyrody w Pawlikowicach (gm. Chojnów, pow. legnicki).

Położone 8 km na południowy – wschód od Chojnowa Pawlikowice tworzą wraz z Gołocinem i Pątnowem jedno sołectwo (oficjalnie Pawlikowice – Gołocin). Do mało znanych ciekawostek historycznych Pawlikowic należą 2 krzyże pojednania (pokutne) – pomniki dawnego prawa. Pierwszy z nich (z rytem mieczyka) stoi przy szosie, na granicy wsi, drugi przy kościele w Pątnowie.

W pobliżu wspomnianego wyżej kościoła w Pątnowie (ok. 150 m na wschód) znajduje się zrujnowany pałac z końca XVIII w.

Pałac otacza zdziczały park; w drzewostanie z przewagą rodzimych gatunków liściastych wyróżniają się 3 platany klonolistne.

Na skraju parku, przy drodze gruntowej (250 m na południowy – wschód o pałacu) rośnie pomnikowy dąb „Tatar”.

GPS N 51°13’52” , E 16°00’32”

Obwód pomnikowego dębu wynosi 525 cm, wysokość 29 m, wiek z tabliczki – 350 lat. Na pniu oprócz tradycyjnej tabliczki z godłem wiszą dwa intrygujące serduszka z sentencjami w języku angielskim.

Niestety, dolna część pnia „Tatara” jest mocno uszkodzona, oprócz rozległej blizny widać pokaźną dziuplę.

Droga gruntowa odchodząca od „Tatara” obsadzona jest obustronnie sędziwymi lipami.

Pątnów - aleja lipowa

Pomnikową aleję złożoną z wiekowych dębów o nazwie „Pasterze” znajdziemy w północnej części Pawlikowic. Początek alei zlokalizowany jest za rowem z wodą obok częściowo zrujnowanych zabudowań folwarcznych.

GPS N 51°13’53” , E 15°59’21”

W tej części alei rośnie najgrubszy okaz dębu o obwodzie 560 cm.

Początkowo aleja biegnie między polami uprawnymi w kierunku północno – wschodnim, następnie skręca w kierunku południowym.

 

Wiele okazałych dębów rośnie również w remizie śródpolnej łączącej się od północy z pomnikową aleją. Pojedyncze egzemplarze sędziwych dębów znajdziemy też na łące bliżej zabudowań folwarcznych.

Pomniki przyrody we wsi Niedźwiedzice (gm. Chojnów, pow. legnicki).

Niedźwiedzice to długa wieś łańcuchowa oddalona o 9 km na zachód od Chojnowa. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż rzeki Skora na długości ok. 4 km. Niedźwiedzice promują się jako „Wieś Bociana”. Rzeczywiście, nie brakuje tu bocianich gniazd, jak i żerujących na łąkach i w pobliżu stawów tak charakterystycznych dla polskiego krajobrazu ptaków.

Wzdłuż trasy gry terenowej znajduje się wiele tabliczek przybliżających biologię bociana białego.

W Niedźwiedzicach na szczęście nie zapomniano o niedźwiedziach.

Najcenniejszym zabytkiem we wsi jest kościół pw. Świętego Antoniego Padewskiego z przełomu XV i XVI w. W jego zewnętrzne ściany wmurowano unikalny zespół 5 krzyży pokutnych (pojednania).

Przy murze otaczającym kościół rośnie pomnikowa lipa Babcia.

Obwód pomnikowej lipy wynosi 540 cm, wysokość 15 m, wiek (wg tabliczki) 250 lat.

pień lipy Babcia

Naprzeciw kościoła, po drugiej stronie rzeki Skora, rośnie okazały dąb szypułkowy, prawdopodobnie o statusie pomnika przyrody. Obwód tego drzewa wynosi 420 cm, wysokość 28 m.

Pomnikowy dąb „Birkut” rośnie przy drodze poprowadzonej wzdłuż rowu dostarczającego wodę do stawów, ok. 630 m w linii prostej na północ od kościoła.

GPS N 51°17’32.35” , E 16°01’18.70”

Obwód pomnikowego okazu wynosi 410 cm, wysokość drzewa 30 m, wiek wg tabliczki to 300 lat.

Starym drzewostanem może się poszczycić park przylegający do pałacu w Niedźwiedzicach, jednak nie ma w nim obecnie drzew o statusie pomników przyrody. Okazały dąb rośnie jeszcze na wschodnim krańcu wsi, nad brzegiem Skory, przy ostatnim we wsi moście.

400 m dalej, po drugiej stronie rzeki, możemy podziwiać piękny pomnikowy dąb, ale leżący już na terenie wsi Grzymalin. Więcej zdjęć i opis w artykule „Pomniki przyrody w gminie Miłkowice„.

dąb k. Grzymalina zimą