Pomnikowe drzewa na terenie klasztoru Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie).

Historia Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie) sięga 1468 r., kiedy to wybudowano drewniany kościół i sprowadzono zakonników do miasta. Jeszcze w tym samym wieku postawiono murowana świątynię, którą gruntownie przebudowano w latach 1696 -1708 na styl barokowy i w tej formie przetrwała do naszych czasów.

kościół i klasztor Bernardynów w Warciewnętrze kościoła klasztornego w Warcie

Obszar wokół klasztoru otaczają tereny zielone – od strony zachodniej (ul. Klasztorna) dość skąpe, z nasadzeniami rabatowymi i nielicznymi drzewami wzdłuż ogrodzenia, od wschodu przyjmujące postać niewielkiego parku. Niektóre okazy drzew osiągnęły już odpowiedni wiek i obwód pierśnicowy, by wpisać je do szacownego grona pomników przyrody. Na mocy Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. ochroną pomnikową objęto tu 4 egzemplarze drzew – dwa dęby szypułkowe i dwie lipy drobnolistne. Pierwszy z pomnikowych dębów widoczny jest dobrze z ul. Klasztornej, jego korona wychyla się poza ogrodzenie.

pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru w Warcie

pomnikowy dąb na terenie klasztoru w Warcie

Pień tego drzewa mierzy w obwodzie 537 cm, wysokość okazu 24 metry.

Warta - pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoruWarta - pień pomnikowego dębu przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru

Na lewo od wejścia do kościoła, przy północnym ogrodzeniu klasztoru, rośnie pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm i wysokości 26 metrów.

Warta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru BernardynówWarta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru

Warta - pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm

Warta - pień pomnikowej lipy o obwodzie 424 cm

Stojąc w pobliżu opisanej wyżej lipy widać już koronę i górną część pnia drugiego pomnikowego dębu.

Warta - pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm

Okaz mierzy w obwodzie 565 cm, wysokość drzewa 25 metrów. 

pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w Warciepień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w WarcieWarta - pień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm

Rosnąca kilkanaście metrów na północ pomnikowa lipa jest wysoka na 23 metry i mierzy w obwodzie 352 cm. Dolna część pnia w sezonie wegetacyjnym jest niemal całkowicie przesłonięta przez odrośla i rosnące obok krzaki.

Warta - pomnikowa lipa przy północnym ogrodzeniu klasztorupień pomnikowej lipy rosnącej przy północnym ogrodzeniu klasztoru w Warcie

Pomnikowe drzewa w Warcie opisał również na swoim blogu Paweł Lenart, zapraszam do lektury tego artykułu.

Pomnikowy głaz z Wielenina – Kolonia (gm. Uniejów, łódzkie).

Jedynym pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Uniejów (pow. poddębicki, łódzkie) jest odłamek skalny, przywleczony w czasie zlodowacenia przez lądolód skandynawski. Rzeczony głaz narzutowy leży w Lesie Wieleńskim (oddz. 265b Nadleśnictwa Turek), ok 100 m na północ od drogi łączącej ruchliwą szosę nr 473 (odcinek Uniejów – Dąbie) ze wsią Wielenin – Kolonia.

GPS N 52°00′47.6″, E 18°48′39.4″

Wielenin - pomnikowy głaz

Eratyk jest chroniony w formie pomnika przyrody nieożywionej na mocy Rozporządzenia nr 4/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 marca 2004 r. Został oznakowany stosowną tabliczką przymocowaną do drewnianego kołka.

tabliczka przed pomnikowym głazemWielenin - pomnikowy eratyk

Wymiary granitowego głazu to: obwód – 515 cm, szerokość – 157 cm, długość – 190 cm, wysokość – 90 cm. Obiekt leży w niewielkim zagłębieniu powstałym podczas częściowego odkopywania eratyku.

Wielenin - pomnikowy głaz narzutowyPaweł Lenart przy pomnikowym głazieLas Wieleński - pomnikowy głaz narzutowyLas Wieleński - pomnikowy eratyk