Pomnikowy głaz z Wielenina – Kolonia (gm. Uniejów, łódzkie).

Jedynym pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Uniejów (pow. poddębicki, łódzkie) jest odłamek skalny, przywleczony w czasie zlodowacenia przez lądolód skandynawski. Rzeczony głaz narzutowy leży w Lesie Wieleńskim (oddz. 265b Nadleśnictwa Turek), ok 100 m na północ od drogi łączącej ruchliwą szosę nr 473 (odcinek Uniejów – Dąbie) ze wsią Wielenin – Kolonia.

GPS N 52°00′47.6″, E 18°48′39.4″

Wielenin - pomnikowy głaz

Eratyk jest chroniony w formie pomnika przyrody nieożywionej na mocy Rozporządzenia nr 4/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 marca 2004 r. Został oznakowany stosowną tabliczką przymocowaną do drewnianego kołka.

tabliczka przed pomnikowym głazemWielenin - pomnikowy eratyk

Wymiary granitowego głazu to: obwód – 515 cm, szerokość – 157 cm, długość – 190 cm, wysokość – 90 cm. Obiekt leży w niewielkim zagłębieniu powstałym podczas częściowego odkopywania eratyku.

Wielenin - pomnikowy głaz narzutowyPaweł Lenart przy pomnikowym głazieLas Wieleński - pomnikowy głaz narzutowyLas Wieleński - pomnikowy eratyk