Pomnikowe drzewa w Boleścinie (gm. Trzebnica, dolnośląskie).

Boleścin to niewielka wieś położona ok. 25 km od centrum Wrocławia, w południowo – wschodniej części gminy Trzebnica. Przez miejscowość przechodzi czerwony szlak turystyczny, pozwalający poznać malownicze krajobrazy Wzgórz Trzebnickich. Przy skręcie szlaku w kierunku Głuchowa Górnego, w pobliżu przystanku autobusowego, rośnie dorodny okaz dębu szypułkowego o statusie pomnika przyrody.

Boleścin - pomnikowy dąb

pomnikowy dąb z Boleścina

Drzewo o wysokości 27 m posiada rozłożystą ale niesymetryczną koronę, obwód pnia na wysokości pierśnicy wynosi 447 cm.

Boleścin - pomnikowy dąb przy skręcie czerwonego szlakupień pomnikowego dębu z BoleścinaBoleścin - pień pomnikowego dębuBoleścin - tabliczka na pomnikowym dębie

Cennym zabytkiem Boleścina jest neorenesansowy pałac z końca XIX w. z przylegającym do niego parkiem krajobrazowym.

pałac w Boleścinie

W drzewostanie parku wyróżniają się egzemplarze buka pospolitego (w tym odmian czerwonolistnych). Ochroną pomnikową objęto okaz rosnący przy ogrodzeniu parku, tuż obok brukowanej drogi.

pomnikowy buk z BoleścinaBoleścin - pomnikowy buk pospolity

Buk mierzy w obwodzie 381 cm, wysokość drzewa 26 metrów. Do pnia przybito stosowną tabliczkę, która w sezonie wegetacyjnym jest pewnie całkowicie przesłonięta przez gęste chaszcze sąsiadujące z pomnikowym okazem.

Boleścin - pień pomnikowego bukapomnikowy buk na tle pałacu w Boleścinie

Kilkadziesiąt metrów za pomnikowym bukiem ma początek krótki ale urokliwy wąwóz wyrzeźbiony w osadach lessowych, których miąższość w okolicy Boleścina dochodzi do 10 metrów.

Boleścin - niewielki wąwóz w pobliżu pałacu

Odsłonięte korzenie wyglądają naprawdę fantazyjnie, niemniej zagrażają statyce drzew.

Boleścin - odsłonięte korzenie drzew w wąwozie lessowymkorzenie drzew w wąwozie lessowym

Park w Ramułtowicach (gm. Kostomłoty, dolnośląskie).

Gmina Kostomłoty położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim. Południowo – zachodnią część gminy przecina autostrada A-4, skomunikowana z drogą krajową nr 5 (węzeł Kostomłoty). Obszar gminy ma charakter wybitnie rolniczy, użytki rolne zajmują tu aż 88%, tereny leśne to zaledwie 4% powierzchni. W takim układzie największe szanse na znalezienie sędziwych drzew – potencjalnych pomników przyrody – istnieją tylko w podworskich parkach. Spośród kilku założeń parkowych wpisanych do rejestru zabytków w dwóch wsiach: Ramułtowice i Sikorzyce znajduje się starodrzew z pomnikowymi okazami.

W Ramułtowicach znajdują się dwa zabytkowe parki: pierwszy pochodzący z lat 1820 – 1850 przylegał do nieistniejącego, neogotyckiego pałacu oraz młodsze założenie z lat 1870 – 1880 w dawnym przysiółku Ilnica. Pomnikowe drzewa znajdują się w tym drugim, zlokalizowanym naprzeciw kościoła pw. św. Anny. Teren parku jest częściowo zagospodarowany, w ramach prac rewitalizacyjnych ustawiono altanę, wykonano plac zabaw z siłownią.

altana w parku w Ramułtowicachzewnętrzna część parku w Ramułtowicach

Na rozległej polanie w wewnętrznej części parku utworzono boisko piłkarskie, oddzielone od reszty pasem zadrzewienia i szlabanem.

wejście do wewnętrznej części parku w Ramułtowicach

Ochroną ustawową w formie grupowego pomnika przyrody objęto pierwotnie (styczeń 2007 r.) 17 drzew, Uchwałą nr XV/77/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015 r. zmniejszono ich liczbę do 12. Pomnikowe okazy rosną w zadrzewieniu wokół boiska, największe skupienie znajduje się przy północno – zachodnim narożniku. Wchodząc na boisko od strony szlabanu ujrzymy pomnikowy dąb i platan.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb i platan Dąb szypułkowy mierzy w obwodzie 339 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb Ipark w Ramułtowicach - pień pomnikowego dębu I Obwód platana wynosi 300 cm, wysokość okazu 24 metry.

park w Ramułtowicach - pomnikowy platan Ipark w Ramułtowicach - pień pomnikowego platana I

Po pomnikowej sośnie czarnej rosnącej w północno – wschodnim narożniku parku pozostał tylko niewysoki pień – drzewo kwalifikuje się do pozbawienia ochrony pomnikowej. Poruszając się dalej w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara natkniemy się na dużą grupę pomnikowych drzew.

pomnikowe drzewa w parku w Ramułtowicach

Trzy pomnikowe lipy drobnolistne o obwodach 273 – 430 cm i wysokości 21 – 29 metrów otaczają zabytkową kapliczkę słupową.

park w Ramułtowicach - pomnikowe lipypark w Ramułtowicach - pomnikowe lipy drobnolistnekapliczka pomiędzy pomnikowymi lipamipark w Ramułtowicach - pień ogłowionej lipypark w Ramułtowicach - pień pomnikowej lipy

Buk pospolity o statusie pomnika przyrody mierzy w pierśnicy 380 cm, wysokość drzewa 24 metry.

park w Ramułtowicach - pomnikowy buk

park w Ramułtowicach - pień pomnikowego buka

W pobliżu buka rośnie pomnikowa sosna czarna o obwodzie 293 cm i wysokości 21 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowa sosna czarnapark w Ramułtowicach - pomnikowa sosnapark w Ramułtowicach - pień pomnikowej sosny czarnej

W jednej linii z bukiem i sosną czarną rośnie drugi pomnikowy platan o obwodzie 263 cm i wysokości 22 metry.

park w Ramułtowicach - pomnikowy platan IIpark w Ramułtowicach - pień pomnikowego platana II

Pomnikowa sosna limba o obwodzie 220 cm niestety uschła. Być może do jej śmierci przyczynił się oplatający ją bluszcz.

park w Ramułtowicach - uschnięta pomnikowa sosna limba

Drugi pomnikowy dąb niemal w całości pokryty jest bluszczem. Obwód tego okazu wynosi 467 cm, wysokość 25 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb IIpark w Ramułtowicach - pień pomnikowego dębu II

Trzeci pomnikowy dąb rosnący tuż przy szlabanie mierzy w obwodzie 354 cm, wysokość okazu 26 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb IIIpark w Ramułtowicach - pień pomnikowego dębu III

W kolejnym artykule opiszę park podworski w miejscowości Sikorzyce, w którym starodrzew również jest chroniony w formie grupowego pomnika przyrody.