Park w Ramułtowicach (gm. Kostomłoty, dolnośląskie).

Gmina Kostomłoty położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim. Południowo – zachodnią część gminy przecina autostrada A-4, skomunikowana z drogą krajową nr 5 (węzeł Kostomłoty). Obszar gminy ma charakter wybitnie rolniczy, użytki rolne zajmują tu aż 88%, tereny leśne to zaledwie 4% powierzchni. W takim układzie największe szanse na znalezienie sędziwych drzew – potencjalnych pomników przyrody – istnieją tylko w podworskich parkach. Spośród kilku założeń parkowych wpisanych do rejestru zabytków w dwóch wsiach: Ramułtowice i Sikorzyce znajduje się starodrzew z pomnikowymi okazami.

W Ramułtowicach znajdują się dwa zabytkowe parki: pierwszy pochodzący z lat 1820 – 1850 przylegał do nieistniejącego, neogotyckiego pałacu oraz młodsze założenie z lat 1870 – 1880 w dawnym przysiółku Ilnica. Pomnikowe drzewa znajdują się w tym drugim, zlokalizowanym naprzeciw kościoła pw. św. Anny. Teren parku jest częściowo zagospodarowany, w ramach prac rewitalizacyjnych ustawiono altanę, wykonano plac zabaw z siłownią.

altana w parku w Ramułtowicachzewnętrzna część parku w Ramułtowicach

Na rozległej polanie w wewnętrznej części parku utworzono boisko piłkarskie, oddzielone od reszty pasem zadrzewienia i szlabanem.

wejście do wewnętrznej części parku w Ramułtowicach

Ochroną ustawową w formie grupowego pomnika przyrody objęto pierwotnie (styczeń 2007 r.) 17 drzew, Uchwałą nr XV/77/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015 r. zmniejszono ich liczbę do 12. Pomnikowe okazy rosną w zadrzewieniu wokół boiska, największe skupienie znajduje się przy północno – zachodnim narożniku. Wchodząc na boisko od strony szlabanu ujrzymy pomnikowy dąb i platan.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb i platan Dąb szypułkowy mierzy w obwodzie 339 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb Ipark w Ramułtowicach - pień pomnikowego dębu I Obwód platana wynosi 300 cm, wysokość okazu 24 metry.

park w Ramułtowicach - pomnikowy platan Ipark w Ramułtowicach - pień pomnikowego platana I

Po pomnikowej sośnie czarnej rosnącej w północno – wschodnim narożniku parku pozostał tylko niewysoki pień – drzewo kwalifikuje się do pozbawienia ochrony pomnikowej. Poruszając się dalej w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara natkniemy się na dużą grupę pomnikowych drzew.

pomnikowe drzewa w parku w Ramułtowicach

Trzy pomnikowe lipy drobnolistne o obwodach 273 – 430 cm i wysokości 21 – 29 metrów otaczają zabytkową kapliczkę słupową.

park w Ramułtowicach - pomnikowe lipypark w Ramułtowicach - pomnikowe lipy drobnolistnekapliczka pomiędzy pomnikowymi lipamipark w Ramułtowicach - pień ogłowionej lipypark w Ramułtowicach - pień pomnikowej lipy

Buk pospolity o statusie pomnika przyrody mierzy w pierśnicy 380 cm, wysokość drzewa 24 metry.

park w Ramułtowicach - pomnikowy buk

park w Ramułtowicach - pień pomnikowego buka

W pobliżu buka rośnie pomnikowa sosna czarna o obwodzie 293 cm i wysokości 21 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowa sosna czarnapark w Ramułtowicach - pomnikowa sosnapark w Ramułtowicach - pień pomnikowej sosny czarnej

W jednej linii z bukiem i sosną czarną rośnie drugi pomnikowy platan o obwodzie 263 cm i wysokości 22 metry.

park w Ramułtowicach - pomnikowy platan IIpark w Ramułtowicach - pień pomnikowego platana II

Pomnikowa sosna limba o obwodzie 220 cm niestety uschła. Być może do jej śmierci przyczynił się oplatający ją bluszcz.

park w Ramułtowicach - uschnięta pomnikowa sosna limba

Drugi pomnikowy dąb niemal w całości pokryty jest bluszczem. Obwód tego okazu wynosi 467 cm, wysokość 25 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb IIpark w Ramułtowicach - pień pomnikowego dębu II

Trzeci pomnikowy dąb rosnący tuż przy szlabanie mierzy w obwodzie 354 cm, wysokość okazu 26 metrów.

park w Ramułtowicach - pomnikowy dąb IIIpark w Ramułtowicach - pień pomnikowego dębu III

W kolejnym artykule opiszę park podworski w miejscowości Sikorzyce, w którym starodrzew również jest chroniony w formie grupowego pomnika przyrody.

Pomnikowe drzewa w Nowej Rudzie (pow. kłodzki, dolnośląskie).

Nowa Ruda to średniej wielkości miasto (posiada status gminy miejskiej) położone w Sudetach Środkowych, w dolinie rzeki Włodzicy, w niewielkim Obniżeniu Noworudzkim. Osią miasta rozciągniętego południkowo jest droga wojewódzka nr 381 Wałbrzych – Kłodzko. Przez kilka stuleci gospodarka Nowej Rudy zdominowana była przez eksploatację węgla kamiennego, po transformacji gospodarczej kopalnie węgla zamknięto (ostatnią w 2000 r.). Wieloletnia działalność górnicza jednak odcisnęła piętno w krajobrazie i środowisku przyrodniczym miasta.

Do niedawna w Nowej Rudzie nie było ani jednego pomnika przyrody. Ten stan zmieniła Uchwała nr 480/LV/14 Rady Miejskiej Nowej Rudy z dnia 5 listopada 2014 r. powołująca do ochrony pomnikowej okazałego buka pospolitego, zlokalizowanego przy ul. Mostowej, naprzeciw posesji nr 1 (dzielnica Drogosław).

GPS  N 50°35’52.85″ , E 16°30’44.75″

pomnikowy buk Krzysztof z Nowej Rudybuk Krzysztof z Nowej RudyNowa Ruda - pomnikowy bukpomnikowy buk z Nowej Rudy

Pomnikowy buk pospolity któremu nadano nazwę „Krzysztof” rośnie na skraju zarośniętego parku magnackiej rodziny Stillfriedów. Obwód pnia tego okazu mierzony na wys. 130 cm wynosi 525 cm, wysokość drzewa 38 m, rozpiętość korony 28 m, szacunkowy wiek ok. 170 lat.

Drugi pomnik przyrody w Nowej Rudzie powołano na mocy Uchwały nr 347/XXXVIII/17 z dnia 27 września 2017 r. Ochroną pomnikową postanowiono objąć dąb szypułkowy o nazwie „Stanisław” rosnący w dzielnicy Słupiec, obok skrzyżowania ulicy Radkowskiej, Słupieckiej, Kłodzkiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego.

GPS N 50°32’45.2″ , E 16°33’04.2″

dąb Stanisław z Nowej Rudypomnikowy dąb w Nowej Rudzie

„Stanisław” mierzy w obwodzie 386 cm, wysokość dębu 26 metrów, szacunkowy wiek 154 lata.

pień dębu Stanisław z Nowej Rudytablica przy dębie Stanisław

Pomniki przyrody gminy wiejskiej Nowa Ruda opisano w artykule „Pomniki przyrody w gminie Nowa Ruda