Pomniki przyrody w Nowogrodźcu (pow. bolesławiecki, dolnośląskie).

Nowogrodziec to miasto w powiecie bolesławieckim położone w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego. Wzgórze ponad doliną rzeki Kwisy i potoku Iwnica było zamieszkiwane przez plemiona słowiańskie już we wczesnym średniowieczu. Późniejszy gród otrzymał prawa miejskie w 1233 r., a dalsze losy miasta były ściśle związane z klasztorem Magdalenek. Mimo znacznych zniszczeń wojennych w 1945 r. miejscowość posiada wiele zabytków, m.in: fragmenty murów obronnych, kościół pw. śś. Piotra i Pawła z przylegającymi do niego ruinami klasztoru, ratusz w rynku. 

Nowogrodziec - mury obronne

ruiny klasztoru w Nowogrodźcu

Nowogrodziec posiada dwa obiekty przyrodnicze chronione w postaci pomników przyrody: pojedynczy okaz dębu szypułkowego oraz dwurzędową aleję złożoną z lip drobnolistnych.

Wspomniany wyżej pomnikowy dąb o nazwie „Chrobry” rośnie w zachodniej części miasta (Ołdrzychowie), u zbiegu ulic Słowackiego i Chrobrego, naprzeciw kościoła pw. św. Mikołaja.

dąb Chrobry z Nowogrodźca

Nowogrodziec - pomnikowy dąb ChrobryNowogrodziec - pomnikowy dąb Chrobry zimąNowogrodziec - pomnikowy dąb Chrobry latem

Drzewo mierzy w obwodzie 420 cm, wysokość okazu ok. 23 metry. Na pniu nabito typową tabliczkę z godłem oraz jego nazwą. 

Nowogrodziec - tabliczki na pomnikowym dębie

Początek pomnikowej alei zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Kolejowej. Lipy w ilości 142 egzemplarzy rosną na po obu stronach ulicy Kolejowej, na odcinku ok. 700 metrów. Koniec alei znajduje się w pobliżu stacji PKP.

1. Początek pomnikowej alei w Nowogrodźcu

2. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu3. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu4. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu 5. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

6. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

7. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

8. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu9. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

10. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

11. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

12. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

13. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu14. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu15. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu16. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu17. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu18. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

Pomniki przyrody na terenie gminy Nowogrodziec zostały opisane w artykule „Pomniki przyrody w gminie Nowogrodziec„.

Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz (gm. Polkowice, dolnośląskie).

Zadrzewienia śródpolne to zbiorowiska roślinne niebędące lasem, składające się z rosnących w niewielkich grupach drzew i krzewów. Choć zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, ich rola w środowisku jest ogromna: urozmaicają rolniczy krajobraz, zapobiegają erozji, chronią przed wiatrem, ograniczają straty wody, przyczyniają się do wzrostu plonów, ponadto są miejscem życia wielu drobnych zwierząt. W składzie gatunkowym zadrzewień śródpolnych odnajdziemy: wierzby, brzozy, lipy, graby, leszczynę, rzadziej: dęby, klony, wiązy. W podszycie spotyka się: tarninę, głóg, czarny bez, dziką różę.

zadrzewienie śródpolneW remizach śródpolnych będących tematem dzisiejszego artykułu dominują sędziwe dęby szypułkowe. W celu ich ochrony Uchwałą nr XII/140/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r. powołano do życia pomnik przyrody w postaci dwóch grup zadrzewień. Chronione obiekty znajdują się pośród pola uprawnego po lewej (północnej) stronie drogi ze wsi Trzebcz do wsi Komorniki. Odnalezienia pomnika przyrody ułatwiają ustawione przy szosie tablice.

tablice w pobliżu pomnika przyrody

tablica Zadrzewienia śródpolne Komorniki - Trzebcz

mapa sytuacyjna pomnika przyrody

W polu, ok. 330 m za tablicą, widoczna jest pierwsza grupa pomnikowych drzew.

GPS N 51°31′24″, E 16°07′31″

tablice na tle pomnikowych zadrzewieńZadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 1 od wschodupomnikowa grupa drzew nr 1 - widok od południaZadrzewienia śródpolne - grupa drzew nr 1Zadrzewienia śródpolne Komrniki - Trzebcz, grupa nr 1

W skład pomnikowej grupy nr 1 wchodzi 12 dębów szypułkowych o obwodach: 556, 287, 254, 229, 250, 430, 393, 302, 316, 325, 344, 290 cm. Najgrubsze okazy charakteryzują się niestety złym stanem zdrowotnym – widoczne są spore dziuple w pniach, nadpróchniałe tylce po nieumiejętnej wycince konarów, brak kory. Dostępu do wnętrza remizy bronią gęste krzewy kolczastej tarniny.

tablica przy grupie drzew nr 1

okazałe dęby w grupie drzew nr 1pomnikowe dęby w grupie drzew nr 1dęby w grupie drzew nr 1Zadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 1 od zachodu

W odległości 350 m na północny – zachód zlokalizowana jest druga grupa pomnikowych drzew.

GPS N 51°31′31″, E 16°07′16″

grupa drzew nr 2 - Zadrzewienie śródpolne Komorniki - TrzebczZadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 2 od wschoduZadrzewienia śródpolne Komrniki - Trzebcz, grupa nr 2Zadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 2 od południa

W grupie nr 2 rośnie 7 dębów szypułkowych o obwodach: 334, 183, 356, 480, 289, 347, 397 cm. Z oczywistych względów zbliżanie się do pomnika przyrody należy zaplanować po sezonie wegetacyjnym, w przeciwnym razie możemy się narazić na uzasadniony gniew rolnika.

tablica przy grupie drzew nr 2pomnikowe dęby w grupie drzew nr 2okazałe dęby w grupie drzew nr 2pomnikowa remiza śródpolna

Naprzeciw pomnika przyrody, na niewielkim wzgórzu po drugiej stronie szosy, znajduje się  Dąb Papieski nr 402. Drogowskaz kierujący do potomka martwego już dębu „Chrobry” ustawiono przy szosie. Spacerując do dębu mijamy Aleję Pamięci Nadleśnictwa Lubin, na granitowych głazach wykuto nazwisko, imię i funkcję sprawowaną podczas służby leśnej.

Aleja Pamięci przy Dębie PapieskimAleja Pamięci w Nadleśnictwie Lubin

Dąb Papieski to młode jeszcze drzewo posadzone w 2006 r., a wyhodowane dwa lata wcześniej z żołędzi poświęconych w Watykanie przez Jana Pawła II.

Dąb Papieski w pobliżu wsi TrzebczDąb Papieski nr 402

O pozostałych pomniki przyrody w gminie Polkowice można poczytać w artykule „Pomniki przyrody w gminie Polkowice„.