Pomniki przyrody w Nowogrodźcu (pow. bolesławiecki, dolnośląskie).

Nowogrodziec to miasto w powiecie bolesławieckim położone w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego. Wzgórze ponad doliną rzeki Kwisy i potoku Iwnica było zamieszkiwane przez plemiona słowiańskie już we wczesnym średniowieczu. Późniejszy gród otrzymał prawa miejskie w 1233 r., a dalsze losy miasta były ściśle związane z klasztorem Magdalenek. Mimo znacznych zniszczeń wojennych w 1945 r. miejscowość posiada wiele zabytków, m.in: fragmenty murów obronnych, kościół pw. śś. Piotra i Pawła z przylegającymi do niego ruinami klasztoru, ratusz w rynku. 

Nowogrodziec - mury obronne

ruiny klasztoru w Nowogrodźcu

Nowogrodziec posiada dwa obiekty przyrodnicze chronione w postaci pomników przyrody: pojedynczy okaz dębu szypułkowego oraz dwurzędową aleję złożoną z lip drobnolistnych.

Wspomniany wyżej pomnikowy dąb o nazwie „Chrobry” rośnie w zachodniej części miasta (Ołdrzychowie), u zbiegu ulic Słowackiego i Chrobrego, naprzeciw kościoła pw. św. Mikołaja.

dąb Chrobry z Nowogrodźca

Nowogrodziec - pomnikowy dąb ChrobryNowogrodziec - pomnikowy dąb Chrobry zimąNowogrodziec - pomnikowy dąb Chrobry latem

Drzewo mierzy w obwodzie 420 cm, wysokość okazu ok. 23 metry. Na pniu nabito typową tabliczkę z godłem oraz jego nazwą. 

Nowogrodziec - tabliczki na pomnikowym dębie

Początek pomnikowej alei zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Kolejowej. Lipy w ilości 142 egzemplarzy rosną na po obu stronach ulicy Kolejowej, na odcinku ok. 700 metrów. Koniec alei znajduje się w pobliżu stacji PKP.

1. Początek pomnikowej alei w Nowogrodźcu

2. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu3. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu4. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu 5. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

6. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

7. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

8. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu9. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

10. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

11. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

12. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

13. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu14. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu15. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu16. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu17. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu18. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

Pomniki przyrody na terenie gminy Nowogrodziec zostały opisane w artykule „Pomniki przyrody w gminie Nowogrodziec„.

Pomniki przyrody w gminie Nowogrodziec.

Tereny gminy miejsko – wiejskiej Nowogrodziec położone są w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie bolesławieckim. Oprócz wielu bardzo interesujących obiektów architektonicznych, gmina może się pochwalić kilkoma zabytkowymi parkami, w których odnajdziemy sędziwe drzewa o statusie pomników przyrody. Dwa z nich były już opisywane na tym blogu, mam tu na myśli założenie pałacowo – parkowe w Gościszowie oraz park podworski w Zebrzydowej.

Niemniej ciekawy jest park przypałacowy (4.8 ha) we wsi Wykroty. Wprawdzie po pałacu i zabudowaniach folwarcznych pozostały już tylko skąpe ruiny, ale warto odwiedzić to miejsce choćby dla zrujnowanej wieży widokowej i ciekawego krzyża pojednania (pokutnego) z rytem włóczni.

W drzewostanie parku wyróżnia się pomnikowy dąb „Rosochaty”, o obwodzie pnia 503 cm.

GPS N 51°13′50.06″ , E 15°16′36.25″

Obok rośnie niezwykle uformowany grab pospolity.

Pojedynczy okaz dębu „Siłacz” rośnie w Nowej Wsi, w pobliżu estakady poprowadzonej nad autostradą.

GPS N 51°16′07.68″ , E 15°24′41.02″

Obwód dębu w pierśnicy wynosi 444 cm, wiek (z tabliczki) 250 lat.

Ważnym pomnikiem przyrody w gminie, jest bluszcz „Kolejarzy” rosnący na budynku wieży ciśnień przy stacji kolejowej w Zebrzydowej. Okaz uważany za najstarszy w Polsce szczegółowo opisałem w artykule Bluszcz Kolejarzy w Zebrzydowej.

Pomnik przyrody nieożywionej w gminie Nowogrodziec reprezentuje wychodnia piaskowca kwarcytowego „Siwy Kamień„. Skałki zlokalizowane w kompleksie leśnym w pobliżu przysiółka Bieniec. leżą chyba jednak (wg. mapy jeleniogórskiego Planu) na terenie gminy Osiecznica.

Edycja 19.04.2021 r. W Nowogrodźcu znajdują się dwa obiekty przyrodnicze chronione w postaci pomników przyrody: pojedynczy okaz dębu szypułkowego o nazwie „Chrobry” oraz dwurzędową aleję lipową.

Nowogrodziec - pomnikowy dąb Chrobry12. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

Dokładny opis miejskich pomników przyrody można odnaleźć w artykule „Pomniki przyrody w Nowogrodźcu„.