Pomniki przyrody w gminie Nowogrodziec.

Tereny gminy miejsko – wiejskiej Nowogrodziec położone są w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie bolesławieckim. Oprócz wielu bardzo interesujących obiektów architektonicznych, gmina może się pochwalić kilkoma zabytkowymi parkami, w których odnajdziemy sędziwe drzewa o statusie pomników przyrody. Dwa z nich były już opisywane na tym blogu, mam tu na myśli założenie pałacowo – parkowe w Gościszowie oraz park podworski w Zebrzydowej.

Niemniej ciekawy jest park przypałacowy (4.8 ha) we wsi Wykroty. Wprawdzie po pałacu i zabudowaniach folwarcznych pozostały już tylko skąpe ruiny, ale warto odwiedzić to miejsce choćby dla zrujnowanej wieży widokowej i ciekawego krzyża pojednania (pokutnego) z rytem włóczni.

W drzewostanie parku wyróżnia się pomnikowy dąb „Rosochaty”, o obwodzie pnia 503 cm.

GPS N 51°13′50.06″ , E 15°16′36.25″

Obok rośnie niezwykle uformowany grab pospolity.

Pojedynczy okaz dębu „Siłacz” rośnie w Nowej Wsi, w pobliżu estakady poprowadzonej nad autostradą.

GPS N 51°16′07.68″ , E 15°24′41.02″

Obwód dębu w pierśnicy wynosi 444 cm, wiek (z tabliczki) 250 lat.

Ważnym pomnikiem przyrody w gminie, jest bluszcz „Kolejarzy” rosnący na budynku wieży ciśnień przy stacji kolejowej w Zebrzydowej. Okaz uważany za najstarszy w Polsce szczegółowo opisałem w artykule Bluszcz Kolejarzy w Zebrzydowej.

Pomnik przyrody nieożywionej w gminie Nowogrodziec reprezentuje wychodnia piaskowca kwarcytowego „Siwy Kamień„. Skałki zlokalizowane w kompleksie leśnym w pobliżu przysiółka Bieniec. leżą chyba jednak (wg. mapy jeleniogórskiego Planu) na terenie gminy Osiecznica.

Edycja 19.04.2021 r. W Nowogrodźcu znajdują się dwa obiekty przyrodnicze chronione w postaci pomników przyrody: pojedynczy okaz dębu szypułkowego o nazwie „Chrobry” oraz dwurzędową aleję lipową.

Nowogrodziec - pomnikowy dąb Chrobry12. Pomnikowa aleja lipowa w Nowogrodźcu

Dokładny opis miejskich pomników przyrody można odnaleźć w artykule „Pomniki przyrody w Nowogrodźcu„.

Dodaj komentarz